Edgar Stene 2016 -kirjoituskilpailu: Näin kannustan itseäni nauttimaan elämästäni

10.9.2015

Elämäni reumasairaana /tai vaihtoehtona oman sairauteni nimi

Reumajärjestöjen kattojärjestö Eular (European League Against Rheumatism) on julistanut uuden perinteisen Edgar Stene –kirjoituskilpailun 2016.

Kirjoituskilpailun otsikkoina on:

Näin kannustan itseäni nauttimaan elämästäni. Elämäni reumasairaana /tai vaihtoehtona oman sairauteni nimi  (engl. Living with a rheumatic or  musculoskeletak disease. How I take action to enjoy ife to the full).

Otsikko tarkoittaa tässä kilpailutehtävässä seuraavanlaisia pohdintoja:
- Omat, persoonalliset toimintatavat, jotka auttavat nauttimaan elämästä, vaikka sairaus onkin kohtalona.
- Miten elää mahdollisimman itsenäisesti.
- Tärkeät omat elämäntavoitteet.
- Aktiivinen elämä ja elämänhallinta.
- Mitä kaikkea elämässä on ehtinyt tehdä ja mistä nauttia sairaudesta huolimatta.

Kilpailuun saavat osallistua kirjoittajat, joiden teosta eivät kaupalliset kustantajat ole julkaisseet. Mukaan voivat kuitenkin tulla kirjoittajat, jotka ovat julkaisseet omakustanteita tai avustaneet lehtiä.

Kilpailussa on ikärajoitus: kilpailijan tulee olla 16 vuotta täyttänyt. Kilpailijan tulee sairastaa jotain tuki- ja liikuntaelinsairautta.

Kilpailu on kaksiosainen. Eri maiden reumaliitot järjestävät kansallisen kilpailun ja näiden “osakilpailujen” paras työ lähetetään yleiseurooppalaiseen kilpailuun.

Suomessa kilpailun järjestämisestä vastaa Reuma-lehti Reumaliiton hallituksen antamalla mandaatilla.

Kilpailuohjeet

Kirjoittaja voi vapaasti valita kirjoituksensa muodon. Se voi olla kertomus, novelli, runo, jne. Kirjoitus saa olla korkeintaan kahden (2) perinteisen konekirjoitusliuskan pituinen.

Kirjoitus lähetetään kirjeitse Reuma-lehden toimitukseen marraskuun viimeiseen päivään 2015 mennessä.

Kirjoittajan tulee liittää mukaan yhteystietonsa, siis nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa ja mahdollinen sähköpostiosoitteensa. Omat tietonsa (esimerkiksi ikä, sairaus, ammatti, keskeiset elämänvaiheet, milloin on sairastunut) kirjoittajan pitää sulkea kuoreen ja liittää kirjoituksen mukaan. Tämän kuoren päälle ja itse kirjoitukseen merkitään nimimerkki. Kuori ja kirjoitus lähetetään  Reumaliittoon.

Toivomme, että säästätte kirjoituksen sähköisenä, mikäli se on mahdollista, jotta julkaisemista varten saamme tekstin sujuvasti Reuma-lehden sivuille.

Osallistumisen ehtona on, että kirjoittaja hyväksyy tekstin julkaisemisen Reuma-lehdessä ja sallii nimensä käytön.

Suomen Reumaliiton hallitus nimesi arvostelulautakunnan, jonka puheenjohtajana toimii hallituksen 2. varapuheenjohtaja Ritva Aho ja jäseninä toimittaja Liina Putkonen ja päätoimittaja Riitta Katko Reuma-lehdestä. Lautakunnan sihteerinä toimii toimitussihteeri Ulla Palonen-Tikkanen.

Kirjoituskilpailun Suomen osakilpailun palkinnot ovat kirjapalkintoja. Kansainvälisen kilpailun voittajan palkinto on rahapalkinto, suuruudeltaan 1000 euroa, ja se luovutetaan Eularin kongressissa Lontoossa kesäkuussa 2016. Toiseksi sijoittuva saa 700 euron ja kolmenneksi sijoittuva 300 euron palkinnon.

Lähetysosoite:

Suomen Reumaliitto ry
Kirjoituskilpailu / Reuma-lehti
Iso Roobertinkatu 20-22 A
00120 Helsinki.

Lisätiedot ja ohjeet:

Ulla Palonen-Tikkanen
puh. 040 748 827 5 (ti, ke ja to klo 10–15)