Asiakasmaksut nousevat vuoden alusta

22.11.2013
Valtioneuvosto antoi 21. marraskuuta asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta. Uudet maksut tulevat voimaan 1. tammikuuta 2014.

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista perittävän vuosimaksun enimmäismäärä nousee 27,50 eurosta 29,30 euroon. Vaihtoehtoisesti terveyskeskuksen ylläpitäjä voi päättää periä käyntimaksua kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa, jolloin käyntimaksun suuruus on 14,70 euroa.

Jos terveyskeskus on päättänyt periä vuosimaksun, eikä palvelun käyttäjä suorita sitä, häneltä voidaan periä enintään 14,70 euron käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin voidaan käyntikerroista riippumatta periä 20,20 euron suuruinen käyntimaksu.

Sairaalan poliklinikkamaksun enimmäismäärä nousee 27,50 eurosta 29,30 euroon käynniltä. Päiväkirurgisesta toimenpiteestä voidaan periä enintään 96,40 euroa (aiemmin 90,30 euroa).

Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut jakautuvat kultakin käyntikerralta perittävään perusmaksuun sekä erikseen veloitettaviin hoito- ja tutkimusmaksuihin. Hoitokäynnin perusmaksu on porrastettu kolmeen maksuryhmään: suuhygienistin vastaanottokäynnin enimmäisperusmaksu on 8 euroa, hammaslääkärin 10,20 euroa ja erikoishammaslääkärin 14,90 euroa.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävän ns. sakkomaksun suuruus on 36,20 euroa.

Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta perittävän maksun enimmäismäärä nousee 33,90 eurosta 36,20 euroon. Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta voidaan periä enintään 43,60 euroa (aiemmin 40,90 euroa).

Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä enintään 16,10 euroa (aiemmin 15,10 euroa) hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa enintään 34,80 euroa (aiemmin 32,60 euroa) hoitopäivältä. Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 12,10 euroa hoitopäivältä (aiemmin 11,30 euroa).

Maksut tarkistetaan joka toinen vuosi

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan lain mukaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annettavan hoidon tulorajoja ja laitoshoidon vähimmäiskäyttövaroja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti.

Vuosien 2011 ja 2013 välillä kansaneläkeindeksin muutos oli 6,70 prosenttia ja työeläkeindeksin 6,54 prosenttia.

Tarkistuksia myös terveydenhuollon maksukattoon ja palvelusetelin arvoon Samalla tarkistettiin sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksella muun muassa palvelusetelin arvo ja terveydenhuollon maksukatto.

Vuoden 2014 alusta terveydenhuoltomaksujen maksukatto nousee kansaneläkeindeksin mukaisesti 636 eurosta 679 euroon kalenterivuotta kohti. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut.

Jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin enimmäisarvo on sidottu kotitalouden tuloihin. Jos ne eivät ylitä laissa säädettyä tulorajaa, setelin arvo voi olla enintään 27 euroa tunnilta (aiemmin 25 euroa). Alin palvelusetelin arvo on 7 euroa tunnilta.