Vertaistoiminta

Vertaistoiminta on kanava osallistumiseen ja osallisuuteen.

Jäsenistön keskinäiset tapaamiset yhdistysten eri toiminnoissa tarjoavat osallistujille vertaansa vailla olevan vuorovaikutusmahdollisuuden. Omia tuntemuksia ja kokemuksia sairastamisesta on helppoa tuoda esille silloin, kun keskustelijoilla on vastaavanlaisiakin kokemuksia. Lähes kaikkia eri reumasairauksia sairastavilla kipu on yhdistävä oire.

yhteinen kieli ja samankaltaiset kokemukset mahdollistavat kuulluksi tulemisen ja toisten ymmärtämisen

 

Vertaistukija on pitkäaikaista reumasairautta itse sairastava tai hänen läheisensä, jolle on näin muodostunut omakohtainen kokemus sairastamisesta. Lisäksi hän on saanut koulutuksen tehtäväänsä. Häneen voivat ottaa yhteyttä kaikki, jotka haluavat kertoa, kuulla ja jakaa kokemuksia sairauden kanssa elämisestä. He toimivat luottamuksellisesti. Vertaistukijoita tavoittaa jäsenyhdistysten piiristä. Yhdistyksissä voi toimia myös vertaistukiryhmiä.

 

Samankaltaisia sairauksia sairastavat voivat yhdistyksen toimintaryhmissä, vertaisryhmissä harrastaa erilaisia asioita, mm. kädentaitoja, laulua ja liikuntaa. Kiinnostava ja mieluisa harrastaminen tuottaa tyydytystä ja iloa, joka moninkertaistuu yhdessä olemisesta. Harrastus-/ toimintaryhmien ohjaajina toimivat yhdistysten omat vapaaehtoistoimijat tai yhdistysten ulkopuoliset ohjaajat.

hyvä mieli ja jaksaminen  nousevat hyvästä porukasta ja kivasta tekemisetä”