Reumatroppi - terveyttä ja hyvinvointia vertaisporukassa

Reumatroppi-hankkeessa tutkitaan, etsitään ja kokeillaan erilaisia "troppeja" ikääntyvien reuma- ja tule-sairaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hanke on kolmivuotinen (2020-2022), ja sitä rahoittaa STEA.

Reumatroppi-hanke pyrkii lisäämään ikääntyvien, pitkään sairastaneiden reuma- ja tule-sairaiden henkilöiden hyvinvointia ja kykyä pärjätä oman sairautensa kanssa. Hankkeessa kehitetään ryhmätoimintamalli, joka tarjoaa lääkkeettömiä menetelmiä ja tutkittua tietoa oman terveyden ja elämänlaadun edistämisen tueksi. Ryhmätoiminnan pääteemoja ovat liikunta, kulttuuri ja luontoelämykset, ja niihin liittyviä troppeja kokeillaan sekä yksin että mukavassa vertaisporukassa.

Reumatroppi-ryhmätoimintamallia kehitetään yhdessä Reumaliiton jäsenyhdistysten kanssa. Syksyllä 2020 Reumatroppi-toimintaa kokeiltiin viidessä jäsenyhdistyksessä. Keväällä 2021 Reumatroppi kouluttaa vapaaehtoisia vertaisohjaajia käynnistämään troppitoimintaa omalla paikkakunnallaan.

Tutustu Reumatroppiin Facebookissa ja Instagramissa hakusanalla "Reumatroppi" sekä hankkeen kotisivuilla https://reumatroppi.reumaliitto.fi/.

Lisätietoja saat myös hanketyöntekijöiltä:

 

Aiheeseen liittyvät tapahtumat

Verkkotapahtuma
Kiinnostaako sinua ihmisten hyvinvointi?
Verkkotapahtuma
Miten ylipaino vaikuttaa nivelterveyteen ja miten normaalipainon saavuttaminen ja yl
Verkkotapahtuma
Taiteella ja taiteellisella toiminnalla on todettu olevan moninaisia positiivisia vaikutuksia fyy
Valtakunnallinen
Mitä hyötyä liikkumisesta on terveydelle, hyvinvoinnille ja arjessa jaksamis