ReSurf - esteetön ensikosketus nettiin

ReSurf - esteetön ensikosketus nettiin oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kolmivuotinen projekti (2016-2019), jonka tehtävänä oli aktivoida kaikkia ikääntyviä, erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia maaseutupaikkakunnilla asuvia henkilöitä internetin ja sähköisten palveluiden käyttöön.

Tavoitteena oli lisätä ihmisten omatoimisuutta, elämänhallintaa, sosiaalisia verkostoja ja omahoitomahdollisuuksia. Vaikka erilaiset sähköiset palvelut ovat olleet arkipäivää useimmille jo pitkään, meillä on kuitenkin edelleen suuri lähinnä ikääntyneistä koostuva joukko, jotka jäävät näiden palveluiden ulkopuolelle ja joita tässä hankkeessa pyrittiin tavoittamaan.  

Hanke käytännössä

  • halusi saada mummit ja vaarit nettiin ja tarjosi jokamumminettiin-sivustolla nettiopastajille vinkkejä, koulutusta ja tukea toiminnan käynnistämiseen
  • tarjosi koulutuksia opastustoimintaan haluaville ja toiminnassa jo mukana oleville
  • tuotti materiaalia ja oppaita aloittelevien nettiopastajien käyttöön
  • kampanjoi ikääntyvien tietoteknisten valmiuksien lisäämiseksi ja digisyrjäytymisen vähentämiseksi
  • aktivoi ja innosti ikääntyneitä huomaamaan, että digitaidot ovat tämän päivän kansalaistaitoja
  • järjesti Joka mummi nettiin -päiviä, jolloin houkuteltiin kaikkia kansalaisia tarttumaan haasteeseen ja auttamaan omia läheisiä esimerkiksi tabletin/älypuhelimen hankinnassa ja sen käytön opettelussa
  • teki yhteistyötä ja kokeiluja eri tahojen kanssa ja hyödynsi muiden vastaavien hankkeiden kokemuksia ja materiaaleja
  • koulutti ja tuki Reumaliiton jäsenyhdistyksiä Yhdistysavaimen nettisivujen teossa ja käyttöönotossa
  • tuki jäsenyhdistyksiä ja heidän jäseniään tietoteknisten valmiuksien lisäämisessä sekä vapaaehtoisten etsimisessä
  • pyrki vaikuttamaan ja ajamaan myös niiden toimintarajoitteisten ihmisten etuja ja oikeutta palveluihin, jotka eivät enää kykene oppimaan tietoteknisiä valmiuksia ja sähköistä asiointia.

Jokamumminettiin-sivusto

Hankkeen Loppuraportti täältä!

 

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

23.11.2018
Kuluttajaparlamentti vaatii täysistunnossaan 20.11.2018:
14.3.2018
Reumaliiton Resurf-hankkeessa ilmenneiden tarpeiden pohjalta liitto lausui valtiovarainministeriö
21.12.2016
”Voitko vähän auttaa, ostin tän puhelimen tuolta puhelinkaupasta, enkä saa soitettua sillä mihink
25.10.2016
Reumaliitto haluaa innostaa senioreita sähköisten palvelujen käyttöön.