Tue & lahjoita

Reumaliitto on tietoa, vertaistukea ja toimintaa tarjoava yhteisö reuma- sekä muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville. Jäsenyhdistyksemme ympäri Suomen tekevät tärkeää työtä suurella sydämellä, pääosin vapaaehtoispohjalta.Iso joukko ihmisiä jumppaa ulkona yleisötapahtumassa. Heillä on kädet ylhäällä.

Autamme yhdessä elämänkaaren eri vaiheissa eläviä – pienistä lapsista aina varttuneempaan ikään ehtineisiin. Kehitämme jatkuvasti uusia tapoja tukea ja helpottaa reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden elämää.

Tue toimintaa

Yrityksille ja oppilaitoksille

Testamenttilahjoitus

Merkkipäivälahjoitus

Liity jäseneksi

Tule mukaan talkoisiin

Reumaliiton jäsenyhdistykset toimivat pääosin vapaaehtoisvoimin. Yhdistykset kaipaavat mukaansa lisää aktiivisia toimijoita ympäri Suomen. Tarjolla on paljon mielenkiintoisia - joko kertaluontoisia tai pidempikestoisia tehtäviä. 

Osaamistasi voi tarjota pullanpaistosta tai vaikkapa yhdistyksen hallituksessa työskentelemisestä toimistoapuun. Voit lähteä halutessasi eri toimintojen vetäjäksi - erilaiset kerhot ja kurssit tarjoavat käytännön vertaistukea parhaimmillaan. Lisäksi yksittäiset tapahtumat voivat tarvita lisäapuja vaikkapa ideointiin ja toteutukseen. Löydämme varmasti sinulle sen parhaimman tavan osallistua ja tukea toimintaa!

Liity jäseneksi

Tule mukaan & osallistu

Valehtelisin jos väittäisin, ettei näihin vuosiin ole mahtunut kipuja tai tuskan hikeä, turhautumisen kyyneleitä tai luovuttamisen hetkiä. Pitkäaikaissairauteen sopeutuminen vaatii kanttia, sekä sopeutumiskykyä. Olen oppinut monia asioita, kuten olemaan kiitollinen ja arvostamaan niitä ihmisiä, joita elämässäni on. 

Mitä tuet, kun tuet meitä?

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet koskettava yli miljoonaa suomalaista. Yli 600 000 henkilölle aiheutuu sairaudesta toiminnallista haittaa mm. jatkuvan kivun seurauksena. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suurin yksittäinen työkyvyttömyyden syy. 

Tukemalla Suomen Reumaliiton toimintaa olet mukana rahoittamassa:

  • tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyä, siihen tähtäävä tutkimus- ja kokeilutoimintaa sekä valistusmateriaalin tuotantoa
  • sairastuneille ja heidän läheisilleen suunnattuja palveluja; koulutus, kuntoutus, neuvonta ja virkistys.

Suomen Reumaliitto ry rahoittaa toimintansa Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella ja muilla avustuksilla, lahjoituksilla ja testamenteilla, jäsenmaksuilla sekä toiminta- ja omaisuustuotoilla. Suomen Reumaliitto kerää varoja reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn, terveyden edistämiseen, neuvontaan ja järjestötyöhön. Liitto tukee ja kuntouttaa sairastuneita ja heidän omaisiaan.

Varainhankintaansa varten Suomen Reumaliitto toteuttaa erilaisia kampanjoita, arpajaisia, keräyksiä ja adressien, korttien ja muiden tuotteiden myyntiä. Muut myyntituotteet ovat liiton jäsenten tarpeisiin liittyviä kuten erilaisia apuvälineitä, oppaita ja alan kirjallisuutta. Rohkaisemme ihmisiä pitämään hyvää huolta tuki- ja liikuntaelimistään ja niiden terveydestä.

Vertaistuen merkitys oli suuri useidenkin viikkojen mittaisilla sairaalajaksoilla. Tuimme toisiamme, jos tulehdustilanne tai toimimaton lääkitys sai mielen synkäksi. Jaksoimme iloita hyvistä hetkistä yhdessä. Ei tarvinnut selitellä, kun tiesi että toinen ymmärsi. Näin ei aina ollut sairaalan ulkopuolella, se karsi kaverisuhteita ja aiheutti jossain määrin syrjintää ja kiusaamista.

 

Keräyslupa: RA/2021/340

Muutospäätös