Yhteistyöverkosto

Reumaliitto tekee laajasti yhteistyötä useiden tahojen kanssa.  Yhdessä tekemisessä on voimaa, tuomme toimintaan mukaan reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden näkökulmaa ja tietoutta näistä sairauksista. Tavoitteenamme on tukea hyvää elämää.
 

Liiton toiminnan perusta ovat jäsenyhdistykset 

Reumaliiton jäsenyhdistykset  

Yhteistyötahoja

Aikakauslehtien Liitto

Aikakausmedia (Aikakauslehtien Liiton markkinointinimi) on aikakauslehtijulkaisijoiden yhteistyöfoorumi, jonka jäseninä ovat kaikki merkittävät aikakauslehtikustantajat Suomessa. Reuma-lehti kuuluu Aikakausmedian ammatti- ja järjestölehtiryhmään.  

Eduskunnan Tules -ryhmä

Ryhmä koostuu kansanedustajista, jotka ovat kiinnostuneita reuma- ja tule-sairauksiin liittyvistä teemoista. Ryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa eduskunnassa. Se voi tehdä aloitteita, kuten kirjallisia kysymyksiä ja kannanottoja, järjestää tilaisuuksia, toimia yhteistyössä muiden tahojen kanssa ja pyytää asiantuntijoita kuultavaksi.

Ikäinstituutti

Ikäinstituutti edistää hyvää vanhuutta. Reumaliitto on mukana yhteistyössä Mielen hyvinvointi voimaksi ikäihmisten elämänhaasteisiin -hankeessa.

Opintokeskus Sivis

on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Sivis järjestää vuosittain jäsenyhteisöjensä kanssa opintojaksoja noin 85 000 tuntia. Vertaisopintoryhmissä opiskellaan 46 000 tuntia ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa 30 000 tuntia. Osallistujia on yhteensä noin 148 000.

Pieni ele 

Peni ele -keräys on tunnettu nimellä vaalikeräys. Se toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1907. Kerääjät ovat vapaaehtoisia ja tuotto jaetaan mukana olevan 17 kotimaan vammais- ja terveysjärjestön kesken.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus - STEA 

Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminta siirtyi vuoden 2017 alusta sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettuun Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA).

Soveltava Liikunta ry - SoveLi ja Suomen Olympiakomitea

SoveLi:n tarjoamat soveltavan liikunnan palvelut, mm. koulutukset, tarjoavat opastusta yhdistysten liikuntatoimintaan järjestämiseen. SoveLi on Suomen Olympiakomitea ry:n jäsen. Reumaliitto on mukana  Suomen Olympiakomitea ry:n Liikkujan polku Vaikuttamisen teema -ryhmässä. Rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen. 

SOSTE -  Suomen sosiaali ja terveys ry

SOSTE on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 180 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja.

Reumaliitto on mukana SOSTEssa Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkostossa (POTKA), Kuntoutusverkostossa (KUVE) sekä Lasten terveysfoorumissa.

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys on potilaiden, ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhteinen foorumi. 

Suomen Reumahoitajayhdistys

Suomen Reumahoitajayhdistyksen tarkoitus on edistää reumahoitajien ammatillisen osaamisen ja tieteellisen tutkimuksen kehitystä sekä edistää Pohjoismaiden, Euroopan ja kansainvälisten muiden vastaavien tahojen yhteistyötä alalla.

Suomen Reumatologinen Yhdistys

Suomen Reumatologisen yhdistyksen (SRY) liittää yhteen Suomen reumatologiasta kiinnostuneet lääkärit sekä edistää reumatologian tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä.

Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö

on Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen taustaorganisaatio, jonka jäseniä ovat Kuopion kaupunki, Kuopion yliopisto, Kuopion Sydänyhdistys, Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Puijon Diabetesyhdistys, Suomen Reumaliitto ja Suomen Sydänliitto. Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos perustettiin vuonna 1976 tukemaan tutkimustyötä yksilön, perheen, työyhteisön ja väestön liikuntatottumusten edistämiseksi, fyysisen kunnon ja toimintakyvyn parantamiseksi, tapaturmien syntymekanismien selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi sekä ravintotottumusten korjaamiseksi päämääränä kansanterveyden edistäminen.

Vammaisfoorumi ry

Vammaisfoorumi edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia. Vammaisfoorumi on vuonna 1999 perustettu 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö.

Ålands Reumaförening

Tarjoaa jäsenistölleen yhteisön ja tukea jokapäiväisessä elämässä sekä tietoa sja koulutusta.

  Viranomaistahoja

  Fimea

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Fimea ylläpitää ja parantaa väestön terveyttä valvomalla ja kehittämällä lääkealaa.

  Kela

  Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa.

  THL

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, on kansallinen asiantuntijalaitos, joka tarjoaa tietoa terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi.

  Kansainvälinen järjestö- ja verkostotoiminta

  • Nordiskt reumaråd - NRR, Pohjoismaiden reumaliittojen yhteistyöelin
  • European League Against Rheumatism, EULAR
  • EULAR Standing Committee of Health Professionals in Rheumatology
  • Maailman reumapäivä 12.10. Päätös päivän vietosta syntyi Suomen Reumaliiton aloitteesta. 
  • Eumusc.net
  • Eesti Reumaliit, Viro. Suomen Reumaliitto on Viron Reumaliiton kummijärjestö ja tukenut järjestön perustamista.
  • NRYC – Nordic Rheumatic Youth Camp. Reumaa sairastavien nuorten verkosto  suunnittelee ja toteuttaa mm. yhteisen leirin. 

  Pohjoismaiden reumaliitot

  Muiden maiden reumaliittoja

  Alla olevaa polkua pitkin löydät Europan League Against Rheumatism - EULAR-jäsenjärjestöihin:

  Klikkaa www.eular.org

  • Klikkaa yläpalkista Who we are, klikkaa valikosta Members
  • Klikkaa PARE Organisations
  • Klikkaa National organisations of people with arthritis/rheumatism 
  • Päädyt sivulle: Current National PARE Organisation Members: Valitse haluttu maa.

  Lääkeyritysyhteistyö

  Yhteistyöllä lääkealan yritysten kanssa mahdollistetaan muun muassa yksittäisiä projekteja, joihin Reumaliitolla ei olisi muutoin resursseja. Yhteistyön suuruus on ollut vuositasolla noin kolme prosenttia liiton kokonaistuloista.
  Yhteistyöyritykset: AbbVie Oy, Novartis Finland Oy, Pfizer Oy, UCB Pharma Oy Finland ja Viatris Oy.

  Reumaliiton hallinnoimat verkostot

  Harvinaiset-verkosto on valtakunnallinen harvinaisryhmiä edustavien ja harvinaistyötä tekevien sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöverkosto. Sen tavoitteena on parantaa harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien ja heidän läheistensä asemaa Suomessa. Verkostoon kuuluu 20 sosiaali- ja terveysjärjestöä, jotka edustavat hyvin erilaisia harvinaissairausryhmiä.

  Verkosto on mukana STM:n asettamassa Harvinaiset sairaudet -työryhmässä, jonka tehtävänä on luoda yhtenäiset toimintamallit ja -rakenteet harvinaissairaiden hoitoon. Verkostolla on kokemusedustajat yliopistosairaaloiden harvinaissairauksien yksiköiden johtoryhmissä. Verkostolla on edustaja myös virtuaalisairaala Terveyskylän harvinaissairauksien talon ohjausryhmässä.

  Kokemustoiminta-verkosto kokoaa yhteen eri diagnoosin omaavia kokemustoimijoita. He ovat tehtäväänsä koulutettuja pitkäaikaissairaita, vammaisia tai läheisiä, jotka välittävät kokemustietoa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille. Kokemustieto syventää ammattilaisten osaamista ja tarjoaa kanavan asiakkaiden tarpeiden entistä parempaan tunnistamiseen. 

  Kokemustoimintaverkostossa on mukana 36 eri sairaus-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän lähes 600 kokemustoimijaansa.

  Lisätietoa Reumaliiton yhteistyöstä vaikuttamisessa.