Yhteistyöverkosto

Reumaliitto tekee yhteistyötä jäsenyhdistystensä, sidosryhmiensä ja yritysten kanssa. Verkostoyhteistyö on liiton keskeinen toimintatapa, jota toteutetaan kampanjoin ja hankkein. 

Reumaliitto tekee eri tahojen kanssa yhteistyötä, joka tukee tuki- ja liikuntaelinterveyttä ja reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden hyvää elämää. 

Liiton toiminnan perusta ovat jäsenyhdistykset 

Reumaliiton jäsenyhdistykset  

Tahot, joissa Reumaliitto on edustettuna

Aikakauslehtien Liitto

Aikakausmedia (Aikakauslehtien Liiton markkinointinimi) on aikakauslehtijulkaisijoiden yhteistyöfoorumi, jonka jäseninä ovat kaikki merkittävät aikakauslehtikustantajat Suomessa. Reuma-lehti kuuluu Aikakausmedian ammatti- ja järjestölehtiryhmään.  

Opintokeskus Sivis

on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Sivis järjestää vuosittain jäsenyhteisöjensä kanssa opintojaksoja noin 85 000 tuntia. Vertaisopintoryhmissä opiskellaan 46 000 tuntia ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa 30 000 tuntia. Osallistujia on yhteensä noin 148 000.

Pieni ele 

Peni ele -keräys on tunnettu nimellä vaalikeräys. Se toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1907. Kerääjät ovat vapaaehtoisia ja tuotto jaetaan mukana olevan 17 kotimaan vammais- ja terveysjärjestön kesken.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus - STEA 

Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminta siirtyi vuoden 2017 alusta sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettuun Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA).

Soveltava Liikunta ry - SoveLi

SoveLi:n tarjoamat soveltavan liikunnan palvelut, mm. koulutukset, tarjoavat opastusta yhdistysten liikuntatoimintaan järjestämiseen. SoveLi on Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio Olympiakomitea ry:n jäsen. 

SOSTE -  Suomen sosiaali ja terveys ry

SOSTE on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 180 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja. SOSTE on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa rohkea vaikuttaja ja asiantuntija, jonka tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta. Reumaliiton on mukana SOSTEssa
Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkostossa (POTKA) ja Kuntoutusverkostossa (KUVE).

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys on potilaiden, ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhteinen foorumi. 

Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö

on Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen taustaorganisaatio, jonka jäseniä ovat Kuopion kaupunki, Kuopion yliopisto, Kuopion Sydänyhdistys, Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Puijon Diabetesyhdistys, Suomen Reumaliitto ja Suomen Sydänliitto. Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos perustettiin vuonna 1976 tukemaan tutkimustyötä yksilön, perheen, työyhteisön ja väestön liikuntatottumusten edistämiseksi, fyysisen kunnon ja toimintakyvyn parantamiseksi, tapaturmien syntymekanismien selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi sekä ravintotottumusten korjaamiseksi päämääränä kansanterveyden edistäminen.

Vammaisfoorumi ry

Vammaisfoorumi edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia. Vammaisfoorumi on vuonna 1999 perustettu 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö.

Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa

on varainhankintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto. VaLan missiona on määritellä ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita suomalaisessa yhteiskunnassa sekä auttaa jäsenjärjestöjään oppimaan yhdessä osana kansainvälistä verkostoa.

Kansainvälinen järjestö- ja verkostotoiminta

Yhteistyötahoja

Viranomaiset: THLKela ja Fimea

Pohjoismaiden reumaliitot

Muiden maiden reumaliittoja

Alla olevaa polkua pitkin löydät Europan League Against Rheumatism - EULAR-jäsenjärjestöihin:

Klikkaa www.eular.org

  • Klikkaa yläpalkista Who we are, klikkaa valikosta Members
  • Klikkaa PARE Organisations
  • Klikkaa National organisations of people with arthritis/rheumatism 
  • Päädyt sivulle: Current National PARE Organisation Members: Valitse haluttu maa.