Ammattilaisille

Reumaliitto palvelee tuki- ja liikuntaelinsairauksien parissa työskenteleviä ammattilaisia tarjoamalla potilasohjaukseen ensitietoa mm. Reuma-aapisestaLastenreuma-aapisesta ja Harvinainen reuma -sivustolta. Lastenreuma-aapinen on eurooppalaisten lastenreumatologien yhteistyönä kokoama ainutlaatuinen aineisto, jonka suomentamisen Reumaliitto on kustantanut.   

Reuma-lehdessä julkaistut keskeiset artikkelit ovat sivuillamme käytettävissä lähde mainiten. Reuma-lehden numerot ovat luettavissa kokonaisuudessaan sähköisenä versiona. Liiton materiaaleja ja kampanja-aineistoja voi tilata verkkokaupan kautta.

Videoita ja luentoja

Reumaliiton YouTube-kanavan videot käsittelevät ajankohtaisia aiheita. Tätä tietoa voi käyttää potilasohjauksessa.

Liitto tarjoaa väylän myös tules-ammattilaisten osallistumiselle eurooppalaisiin kokouksiin tules-ammattilaisten yhdistyksen kautta.  

Vertaistukea sairastaville ja läheisille

Reumaliiton Löydä vertaistukija -palvelu löytyy liiton verkkosivuilla osoitteesta reumaliitto.fi/vertaistuki

Palveluun on rekisteröitynyt lähes sata vertaistukijaa ympäri Suomen. Palvelussa voi hakea vertaistukijaa erilaisten hakukriteerien perusteella. Palvelu on suunniteltu reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien toiveiden pohjalta yhdessä heidän kanssaan.

Materiaalia ja ideoita

Reumaliiton kampanjamateriaaleja ja teema-aineistoja on tilattavissa sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön.

Reumaliiton perinteinen Reumaviikko lokakuussa, Maailman reumapäivä 12.10. ja Keltaisen Nauhan päivä maaliskuun keskimmäisenä keskiviikkona ovat aikoja, jolloin tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy ja hyvä hoito ovat esillä. 

Toivomme terveydenhuollon ammattilaisten kertovan asiakkailleen yhdistystemme tarjoamasta vertaistoiminnasta.

Kokemustoimintaa

Reumaliiton kokemustoiminta tarjoaa mahdollisuuksia oppia, millaista on elää pitkäaikaissairauden tai vamman kanssa. Valtaosa toiminnasta on kokemuskoulutusta.

  • Kokemustoiminta on suunnattu sosiaali- ja terveysalaa opiskeleville ja alan ammattilaisille, mutta lisäksi kaikille, jotka kaipaavat syvempää tietoa siitä, millaista elämä pitkäaikaissairauden tai vamman kanssa on.  
  • Kokemustieto antaa ammatillisen tiedon rinnalle arvokkaita näkymiä sairastuneen, vammautuneen tai hänen läheisensä arkeen. Syventävä ja täydentävä tieto auttaa kohtaamaan pitkäaikaissairauden kanssa eläviä ihmisiä.
  • Eri puolilla Suomea toimii yli 20 Reumaliiton kokemustoimijaa, jotka voivat pitää kokemustietoon pohjautuvia puheenvuoroja, teemapäiviä tai osallistua opetukseen muilla tavoin.
  • Kokemustoiminnassa mukana olevilla on reumasairaudesta omakohtaista kokemusta ja heidät on valmennettu toimimaan kouluttajina.  
  • Kokemustoimija voi myös osallistua sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin palveluiden käyttäjänä ja asiantuntijana.

Kun haluat tavoittaa Reumaliiton kokemuskouluttajat, ota yhteyttä: info@reumaliitto.fi tai p. (09) 476 155. Kokemustoimintaverkosto ylläpitää rekisteriä koulutetuista kokemustoimijoista osoitteessa: kokemustoimintaverkosto.fi. Opetusyksiköt ja muut tilaajatahot voivat tilata tunnukset sivujen kautta.

Esite kokemustoiminnasta (pdf)

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimusrahasto

Suomen Reumaliitolla on tutkimusrahasto, josta voidaan rahoittaa reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimusta, koulutusta sekä ajankohtaisia kokeilu- ja selvityshankkeita.

Rahastosta voi hakea apurahoja lääketieteelliseen ja muuhun reumasairauksiin liittyvään tutkimukseen. Rahasto järjestää myös aika ajoin kohdennettuja ja yleisiä hakuja. Niistä ilmoitetaan erikseen näillä sivuilla, Reuma-lehdessä ja muiden kanavien kautta.

Reumasairauksiin liittyvän tutkimuksen edistäminen on tärkeää. Kaiken hoidon ja kuntoutuksen pohjana pitää olla pätevä tieto. Tutkimustieto lisää ymmärrystä reuma- ja muiden tuki- ja liikuntasairauksien syntyprosessista, hoidosta ja kuntoutuksesta. Erilaisilla kokeilu- ja selvityshankkeilla voidaan selvittää reuma- ja tule-sairauksia sairastavien tilannetta sekä hoidon tai palveluiden kehittämistarpeita. Riittävällä tutkimuksella ja siihen perustuvalla koulutuksella parannetaan sairastuneiden ihmisten arkea ja elämänlaatua.

Tutkimukselle on turvattava riittävä rahoitus jatkossakin. Reumaliiton tutkimusrahastolle voi tehdä myös lahjoituksia ja testamentteja.