Tietoa meistä

Suomen Reumaliitto on tietoa, vertaistukea ja toimintaa tarjoava valtakunnallinen yhteisö kymmenille tuhansille reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville. Toimimme kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjestönä. Työmme on asiantuntevaa ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa.

Meitä ohjaavat arvot ovat hyvinvointi, luotettavuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus.

Palvelemme myös sairastavien läheisiä, terveydenhuollon ammattilaisia ja tuki- ja liikuntaelinterveystietoa tarvitsevia.

Kansanterveysjärjestönä tarjoamme tietoa tuki- ja liikuntaelinterveydestä koko väestölle ja innostamme ihmisiä pitämään hyvää huolta tuki- ja liikuntaelimistöstään terveellisin elämäntavoin.

Vaikutamme yhdessä kansalaisjärjestönä lasten, nuorten ja aikuisten sairastavien hyvän hoidon, kuntoutuksen ja sosiaaliturvan takaamiseksi, jotta kaikilla olisi turvallista sairastaa.

Järjestöömme kuuluu 131 jäsenyhdistystä, jotka ovat yhdessä 30 000 jäsenen vankka yhteenliittymä. Reumaliitto on yksi maamme vanhimmista kansanterveysjärjestöistä. Se on perustettu 1947. Lue lisää Reumaliiton historiasta.

Ota meihin yhteyttä!