Kilta-koulutus: Tapahtumienhallinta

-
1.12.2021
Verkkotapahtuma

Kilta-rekisterin uudesta tapahtumienhallintatyökalusta järjestetään koulutus etäyhteydellä torstaina 17.2.2021 klo 17-18.30.

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka tapahtumienhallintaa voi hyödyntää yhdistyksen tapahtumien järjestämisessä, ilmoittautumisten keräämisessä ja raportoinneissa. Koulutukseen voivat osallistua yhdistystoimijat, jotka roolissaan hyötyisivät tapahtumanhallinntatyökalusta (esim. jäsenasioiden hoitajat, tapahtumavastaavat, liikuntavastaavat jne.).
Voit tulla koulutukseen tutustumaan työkaluun tai täydentämään osaamistasi.

Koulutus järjestetään Teamsin välityksellä, joten osallistuaksesi tarvitset internetyhteyden, tietokoneen tai muun älylaitteen sekä sähköpostiosoitteen. 

Koulutus järjestetään Opintokeskus Siviksen tuella. 

 

 

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 15.2. mennessä tästä

 

Huomaathan, että salassapitosopimus tulee yhdistyksessä laatia kaikkien niiden toimijoiden kanssa, joiden halutaan pääsevän käsittelemään tai lukemaan yhdistyksen Kilta-jäsenrekisteriä. Salassapitosopimusta vastaan Reumaliitto antaa sopimuksen tehneelle henkilölle tunnukset, joilla hän pääsee jäsenreksiteriin. Yhdistyksen tilaisuuksista vastaavalle voidaan hakea oikeudet Tapahtumahallintaan. 

Killan peruskoulutusta järjestetään sekä lähi- että etäkoulutuksena seuraavan kerran syksyllä 2022.

 

Aiheeseen liittyvät tapahtumat

Verkkotapahtuma
Reumaliitto järjestää tehtäväkohtaisia tapaamisia halli
Verkkotapahtuma
Tule tutustumaan kestävään kehitykseen! 
Verkkotapahtuma
Reuma- ja tulesyhdistysten liikuntavastaavien etätreffit jatkuvat vuonna 2022.
Verkkotapahtuma
Reumaliitto järjestää tehtäväkohtaisia tapaamisia halli