Killan etäkoulutusta

10.12.2020
Verkkotapahtuma

KiIlan käyttökoulutusta järjestetään Teamsissä 5 kertaa ja jokaisella kerralla keskitytään uuteen asiaan. Koulutusajankohdat ovat 14.1., 21.1., 28.1., 4.2. ja 11.2.2021. Kukin koulutus kestää max 60 min.

Koulutukset ovat tarkoitettu yhdistyksen jäsenrekisterin käyttäjille.

Ks. tarkemmat tiedot koulutussisällöistä ja koulutukseen osallistumistavasta Yhdistysnetin Kiltarekisteri-sivulta.