Jäsenten jäljillä! -koulutuspäivä yhdistysten jäsenasioiden hoitajille

-
15.10.2018
Tampere

Koulutuksen tarkoitus / tavoite:

Koulutuspäivänä keskustellaan ja kootaan yhteinen näkemys uusien jäsenten vastaanotosta ja jäsenistön ohjaamisesta aktiivisiksi toimijoiksi yhdistyksiin. Yhdistysten ja keskusjärjestön yhteistyöllä ja selkeällä työnjaolla jäsenet kokevat itsensä tervetulleiksi, pääsevät kokemaan osallisuutta ja kiinnostuvat toimimaan järjestössämme yhteiseksi hyväksi.

Koulutukseen on kutsuttu reuma-/ tules-yhdistysten jäsenasioiden hoitajat. 

Ilmoittautumiset:

Ilmoittautumiset 30.11.2018 mennessä kutsussa mainittuun linkkiin tai Outi Pautamolle (040 4141331).