Diskussionsmöte om verksamhet för att främja hälsa och välbefinnande

-
29.6.2023
Verkkotapahtuma

OBS! Mötet är inställt.

Vilken typ av verksamhet som främjar välbefinnande skulle ni i er förening vilja utöva i er egen verksamhet? Hur skulle förbundet kunna beakta och stödja föreningar i detta arbete? Ni är välkomna att dela era tankar både ur svensk- och finskspråkiga föreningars perspektiv!

Reumaförbundet inbjuder svensk- och tvåspråkiga föreningar att diskutera verksamhet som främjar hälsa och välbefinnande inom föreningarna och framtidsutsikter relaterade till dem torsdag 21.9. kl. 17–19. På mötet presenteras även Reumatroppi-verksamheten och det svenskspråkiga materialet. Reumatroppi-verksamheten är utvecklad inom Reumaförbundet och har till syfte att främja välbefinnande. Verksamheten inkluderar ett färdigt koncept och material som alla intresserade föreningar får använda utan kostnad.

Mötet ordnas via Teams på distans. Mer information och anmälning i förväg senast mån. 18.9 via Kilta.  
 

ANMÄLNINGSFORMULÄR

Aiheeseen liittyvät tapahtumat

Verkkotapahtuma
Är du intresserad av att bli kamratstödjare? 
Verkkotapahtuma
Tule mukaan kuulemaan, miten hyödynnät vuosikelloa yhdi
Verkkotapahtuma
Tule tapaamaan muita vertaistukijoita! 
Verkkotapahtuma
Haluatko auttaa reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairaita henkilöitä löytämään oman terveytensä ja