Tukea ja palveluita

Palvelupuhelimet & neuvonta 

  • Kysymykset sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen palveluneuvonta(at)reumaliitto.fi
  • Yhdistysasiat: järjestötoimen asiantuntija Jaana Sinervuo-Tarula, p. 044 549 03 44 ja järjestötoimen johtaja Ulla Rantanen, p. 044 049 9946
  • Vapaaehtoistoiminta: kansalaistoiminnan asiantuntija Sini Hirvonen, p. 044 901 72 32
  • Liikunta- ja terveysasiat: liikunnan ja terveyden asiantuntija Kirsi Kaipainen-Pyykkö, p. 044 434 15 88

Puhelut ovat normaalihintaisia. Puhelut ovat luottamuksellisia. Jos numeroon ei vastata, voit jättää viestin vastaajaan.

Avustushaku Reumaliiton rahastoista

Erilaisten tukien ja palvelujen hakemisen ja saamisen keskellä voi syntyä myös yksittäisiä ja kertaluonteisia tilanteita, joissa reuma- sekä muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavalla voi olla tarkoituksenmukainen ja perusteltu tarve hakea avustusta ja mikään muu etuus, tuki- tai palvelujärjestelmä ei voi auttaa. Tällaisissa tilanteissa Reumaliiton hallinnoimien rahastojen avustukset voivat olla arjen apuna.

Hakijan on haettava ensisijaisesti Kelan ja / tai oman kotikunnan sosiaali-, terveys- kuntoutus- ja vammaispalveluja sekä sosiaalietuuksia ja –tukia, myös toimeentulotukea. Suomen Reumaliiton rahastojen avustukset ovat toissijaisia.

Hugo Eklundin rahasto

Suomen Reumaliitolle hallinnoitavaksi luovutetusta testamenttirahastosta jaetaan avustuksia reuma- sekä muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville. Avustukset myönnetään sosiaalisin perustein.

Pirkko Handolinin rahasto

Rahasto on perustettu testamenttilahjoituksella. Avustusta voivat hakea vaikeasti sairaat reumapotilaat (ensisijaisesti vaikeavammaiset). Avustuksia myönnetään johonkin konkreettiseen käyttötarkoitukseen.

Enni Viian rahasto

Testamenttilahjoituksella perustetusta rahastosta myönnetään avustuksia reumasairaille Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueella.

Käsittelyajat

Rahastoryhmä käsittelee avustushakemukset neljä kertaa vuodessa. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden sisällä avustuksen päätöksestä. 

Rahastoryhmän seuraava kokous pidetään 5.9.2023. Avustushakemukset on toimitettava 25.8.2023 mennessä postitse tai pdf-tiedostoina sähköpostitse. Hakemuksia ei käsitellä kokousten välissä. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille henkilökohtaisesti kokouksen jälkeen. 

Lisätietoja ja hakulomakkeet

Liite: Hakuohje (PDF)

Hakulomake (PDF)

Lähetä hakemus sähköpostilla anni.pyy(at)reumaliitto.fi (p. 050 548 6421)

Voit lähettää hakemuksen myös postitse osoitteella:

Suomen Reumaliitto ry / Anni Pyy
Iso Roobertinkatu 20-22 A
00120  Helsinki

Huomaa myös nämä