Sosiaaliturvan suunnistuskartta

Sosiaaliturvan suunnistuskarttaan olemme koonneet yhteen julkisia tahoja, joista pitkäaikaissairaana voit hakea eri etuuksia, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä taloudellista tukea. 

Listauksen avulla voit katsoa mitä apua ja tukea on olemassa ja kuka sitä tarjoaa. Alempana olevista linkeistä pääset helposti tuen tarjoajien omille nettisivuille etsimään lisätietoa. Löydät myös alta sosiaaliturvan suunnistuskartat helposti tulostettavina versioina:
 

Reumaliiton yleinen Sosiaaliturvan suunnistuskartta 2023 (pdf)

Reumaliiton Sosiaaliturvan suunnistuskartta lapsiperheille ja nuorille 2023 (pdf)

Reumaförbundets Översiktskarta över social trygghet 2022 (pdf) päivittyy

Social Security Orienteering Map 2022 (pdf) päivittyy

Sosiaaliturvan suunnistuskartan painettua versiota voit tilata Reumaliitosta ilmaiseksi ja ilman toimitusmaksua osoitteesta info@reumaliitto.fi tai vaihteesta (09) 476 155 ma–to klo 9–13.
 

Muuta Reumaliiton tuottamaa sosiaali- ja terveystietoa löydät täältä

VALTIONHALLINTO

Kela 

Kansaneläke

Tuet

Työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus vastaavat seuraavista eläkkeistä:

Korvauksia

Europpalainen sairaanhoitokortti haetaan Kelasta.

Kuntoutus          

Taloudellinen tuki

Kuntoutuksesta voit tiedustella myös hyvinvointialueeltasi, vakuutus- ja työeläkelaitoksesta, TE-palveluista, työterveyshuollosta tai eri järjestöiltä.

Toimeentulo

Kelasta voit hakea toimeentulotukea mm. lääkkeisiin, terveydenhuollon kustannuksiin, lapsen harrastuksiin tai yleisesti toimeentuloon. 
 

Työttömyyten liittyviä

Lapsiperheeseen liittyviä

Opiskeluun liittyviä

Kysy Kelasta -palvelu neuvoo verkossa.

Kelan palvelunumerot

 

TE-palvelut, julkiset työ- ja elinkeinopalvelut

Voit olla yhteydessä työterveydenhuoltoon, mikäli sairautesi vaikuttaa työkykyysi.

Hyvinvointialueesi terveydenhuolto vastaa työelämän ulkopuolella olevien terveydenhuollosta.

Tukea töihin liittyen voit saada myös työpaikkallasi työsuojeluvaltuutetulta tai luottamusmieheltä. 

TE-toimistosta tai ammattiliitostasi voit myös lyötää apua.

Tietyelamaan.fi tarjoaa tukea osatyökykyisille.

Työkykykoordinaattori auttaa pitkäaikaissairaita työhön liittyen. Heitä toimii mm. työpaikoilla, TE-toimistoissa ja työterveyshuollon palveluksessa. 

Voit pyytää työterveyshuollostasi, ammattiliitostasi tai TE-toimistosta apua, jos sairautesi vaikuttaa työllistymiseesi tai työkykyysi. 

Ammatillista kuntoutusta järjestävät Kela, työeläkelaitokset, tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset sekä ammatilliset oppilaitokset.

 

TRAFICOM, Liikenne- ja viestintävirasto

Verohallinto

 

Hyvinvointialueet

Tarkemmat tiedot hyvinvointialueesi tarjoamista palveluista löydät alueen nettisivuilta.

Sosiaalipalvelut

Hyvinvointialueesi sosiaalityöntekijä ja -ohjaaja auttavat sinua tukien ja palvelujen hakemisessa.

Sosiaaliasiamies neuvoo kunnan sosiaalihuollon asiakkaita ja toimii oikeuksien edistämiseksi. 

Vammaisasiamies edistää vammaisten ja liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena. 

Kunnalliset esteettömyysasiamiehet edistävät rakennetun ympäristön ja palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta. 

Vammaisten kuntalaisten näkemysten esillä pitäjinä ja välittäjinä voivat toimia järjestöjen ohella esimerkiksi paikalliset ja alueelliset vammaisneuvostot. Neuvostojen yhteystietoja

Vanhusneuvosto on kuntalaisten ja hyvinvointialueella asuvien osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. 

Nuorisovaltuustot toimivat kunnissa ja hyvinvointialueella ja ajavat alueen nuorten etuja.

 

Terveyspalvelut

Voit valita perusterveydenhuollon hoitopaikkasi (sosiaali- ja terveyskeskuksen) mistä tahansa Suomesta. Voit vaihtaa sosiaali- ja terveyskeskusta enintään kerran vuodessa.

Keskustele lääkärisi kanssa, mikäli sinulla on toiveita erikoissairaanhoidon hoitopaikasta. Se valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. 

Sinulla on hoitopaikan käytäntöjen mahdollistamissa rajoissa oikeus valita myös hoitava lääkärisi tai muu terveydenhuollon ammattilainen.

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, selvitä ensisijaisesti asiaa hoidonantajan kanssa. Tarvittaessa voit tehdä muistutuksen tai kantelun. (STM)

Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskukselta.

Voit olla yhteydessä potilasasiamieheen, mikäli olet tyytymätön terveydenhuollossa saamaasi hoitoon tai kohteluun ja tarvitset siinä apua. Potilasasiamies neuvoo ja antaa tietoja potilaan asemasta ja oikeuksista. Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on nimetty potiasasiamies.

   

  Muita tahoja

  • ARA:n avustus kodin korjaamiseen
   Avustaa vammaisia ja yli 65-vuotiaita kodin korjauksissa, p. 029 525 0800.
    
  • Kansalaisneuvonta 
   Ohjaa sinut oikean julkisen palvelun luo.
    
  • Potilasvakuutuskeskus
   Potilasvakuutus korvaa potilaille terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja.
    
  • Seurakunnat
   Auttavat esimerkiksi diakoniatyön ja taloudellisen avustamisen muodossa. Lisätietoa saat omasta seurakunnastasi.
    
  • Sosiaaliturvaopas
   Oppaassa on kattavasti tietoa sosiaaliturvasta pitkäaikaissairaille sekä vammaisille
    
  • Suomen keskinäinen lääkevahinkovakuutusyhtiö
   Korvaa lääkkeiden käyttäjille aiheutuneita yllättäviä haittavaikutuksia. 
    
  • Takuu-Säätiö
   Apua ja neuvontaa velkaantumiseen.
    
  • Talous- ja velkaneuvonta
   Oikeusaputoimistot tarjoavat maksutonta neuvontaa talous- ja velka-asioissa. Lisätietoja esim. Kansalaisneuvonnasta p. 0295 000.
  • Tuetut lomat
   Lomajärjestöt järjestävät tuettuja lomia, jotka myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein. 

  • Tukilinja
   Apurahoja pitkäaikaissairaille ja vammaisille lapsille ja nuorille harrastustoimintaan samoin kuin vammaisille koululaisille ja opiskelijoille esim. tietokoneen hankintaa varten.
    
  • Valtakunnallinen oikeusapuneuvonta
   Valtion oikeusaputoimistot antavat oikeusapuun oikeutetuille asianajopalveluja. 
    
  • Yhteystietoja kansalaiselle
   suomi.fi tarjoaa julkiset palvelut kootusti yhdessä osoitteessa.

  Kannattaa kysyä ja selvittää kuuluuko alennusryhmään sairausloman vuoksi. Esimerkiksi monet ammattiliitot alentavat maksua näissä tilanteissa.

   

  Reumaliiton tuki sinulle

  Muistathan Reumaliiton neuvonnan ja rahastot

  Järjestämme myös arkea tukevia kursseja ja lomatoimintaa!

  Reumaliiton jäsenyhdistykset tarjoavat tietoa ja vertaistukea! Liity jäseneksi!