Sosiaaliturvan Suunnistuskartta

Sosiaaliturvan suunnistuskarttaan olemme koonneet yhteen julkisia tahoja, joista pitkäaikaissairas voi hakea sosiaali- ja terveyspalveluja sekä taloudellista tukea. 

Listauksen avulla voit katsoa mitä apua ja tukea on olemassa ja kuka sitä tarjoaa. Alla olevista linkeistä pääset helposti tuen tarjoajien omille nettisivuille etsimään lisätietoa. 
 

Sosiaaliturvan Suunnistuskartta 2020 helposti tulostettava versio. 

Sosiaaliturvan Suunnistuskartta 2020 Lapsiperheille ja nuorille helposti tulostettava versio.

Översiktskartan över social trygghet (en enklare version för utskrift).

 

Muuta Reumaliiton tuottamaa sosiaali- ja terveystietoa löydät täältä

Kela 

Eläke

      Tuet

 

Työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus vastaavat seuraavista eläkkeistä:

Korvauksia

Kuntoutus          

      Taloudellinen tuki

 

Kuntoutuksesta voit tiedustella myös kunnasta, vakuutus- ja työeläkelaitoksesta, TE-palveluista, työterveyshuollosta tai eri järjestöiltä.

 

Toimeentulo

Työttömyyten liittyviä

Lapsiperheeseen liittyviä

Opiskeluun liittyviä

 

Kysy Kelasta -palvelu neuvoo verkossa.

Kelan palvelunumerot

 

Kunnan sosiaali- ja terveystoimi

Tarkemmat tiedot kuntasi tarjoamista palveluista löydät omasta kunnastasi.

Sosiaalitoimi

 

Oikeusaputoimistot tarjoavat maksutonta talous- ja velkaneuvontaa.

Kunnan sosiaalityöntekijä ja -ohjaaja auttavat sinua tukien ja palvelujen hakemisessa.

Sosiaaliasiamies neuvoo kunnan sosiaalihuollon asiakkaita ja toimii oikeuksien edistämiseksi. 

Vammaisasiamies edistää vammaisten ja liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena kaupunkilaisena. 

Kunnalliset esteettömyysasiamiehet edistävät rakennetun ympäristön ja palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta. 

Vammaisten kuntalaisten näkemysten esillä pitäjinä ja välittäjinä voivat toimia järjestöjen ohella esimerkiksi paikalliset ja alueelliset vammaisneuvostot. Neuvostojen yhteystietoja

Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. 

Nuorisovaltuustot toimivat kunnissa ja ajavat paikallisten nuorten etuja.

 

Terveystoimi

 

Voit valita käyttämäsi terveysaseman mistä päin Suomea tahansa ja lähetteellä myös erikoissairaanhoitosi. Lue lisää valinnanvapaudesta

Potilasasiamies ohjaa terveyden- ja sairaanhoidon potilaita, tiedottaa oikeuksista ja edistää oikeuksien toteutumista.

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, selvitä ensisijaisesti asiaa hoidonantajan kanssa. Tarvittaessa voit tehdä muistutuksen tai kantelun. (STM)

 

Valtionhallinto

TE-palvelut, julkiset työ- ja elinkeinopalvelut

 

Työkykykoordinaattori auttaa pitkäaikaissairaita työhön liittyen. Heitä toimii mm. työpaikoilla, TE-toimistoissa ja työterveyshuollon palveluksessa. 

Voit pyytää työterveyshuollostasi, ammattiliitostasi tai TE-toimistosta apua jos sairaus vaikuttaa työllistymiseesi tai työkykyysi. 

Tietyelamaan.fi tarjoaa tukea osatyökykyisille.

Ammatillista kuntoutusta järjestävät Kela, työeläkelaitokset, tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset ja ammatilliset oppilaitokset.

 

TRAFICOM, Liikenne- ja viestintävirasto

Verohallinto

 

Muita tahoja

 • ARA:n avustus kodin korjaamiseen
  Avustaa vammaisia ja yli 65-vuotiaita kodin korjauksissa, p. 029 525 0818.
   
 • Kansalaisneuvonta 
  Ohjaa sinut oikean julkisen palvelun luo.
   
 • Potilasvakuutuskeskus
  Potilasvakuutus korvaa potilaille terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja.
   
 • Seurakunnat
  Auttavat esimerkiksi diakoniatyön ja taloudellisen avustamisen muodossa. Lisätietoa saat omasta seurakunnastasi.
   
 • Sosiaaliturvaopas
  Oppaassa on kattavasti tietoa sosiaaliturvasta pitkäaikaissairaille sekä vammaisille
   
 • Suomen keskinäinen lääkevahinkovakuutusyhtiö
  Korvaa lääkkeiden käyttäjille aiheutuneita yllättäviä haittavaikutuksia. 
   
 • Takuu-Säätiö
  Apua ja neuvontaa velkaantumiseen.
   
 • Talous- ja velkaneuvonta
  Oikeusaputoimistot tarjoavat maksutonta neuvontaa talous- ja velka-asioissa. Lisätietoja esim. Kansalaisneuvonnasta p. 0295 000.
   
 • Tuetut lomat
  Lomajärjestöt järjestävät tuettuja lomia, jotka myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein. 

 • Tukilinja
  Apurahoja pitkäaikaissairaille ja vammaisille lapsille ja nuorille harrastustoimintaan samoin kuin vammaisille koululaisille ja opiskelijoille esim. tietokoneen hankintaa varten.
   
 • Valtakunnallinen oikeusapuneuvonta
  Valtion oikeusaputoimistot antavat oikeusapuun oikeutetuille asianajopalveluja. 
   
 • Yhteystietoja kansalaiselle
  suomi.fi tarjoaa julkiset palvelut kootusti yhdessä osoitteessa.

 

Kannattaa kysyä ja selvittää kuuluuko alennusryhmään sairausloman vuoksi. Esimerkiksi monet ammattiliitot alentavat maksua näissä tilanteissa.

 

Reumaliiton tuki sinulle

Muistathan Reumaliiton neuvonnan ja rahastot

Reumaliiton jäsenyhdistykset tarjoavat tietoa ja vertaistukea!

Järjestämme myös sopeutumisvalmennusta ja lomatoimintaa!

 

 

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

26.1.2021
Reumasairauksien koordinaatiokeskus sekä Suomen Reumatologinen Yhdistys ovat tehneet
22.1.2021
Uusi vuosi tuo mukanaan hyviä uutisia.
17.12.2020
Reumaliitossa vaikutimme erityisesti järjestöjen toiminnan turvaamiseksi sekä sai
9.12.2020
Reuma- ja tules-yhdistykset järjestivät ennen koronaa viikoittain yli 600 tuntia toimintaa.