Sosiaaliturvan suunnistuskartta

Sosiaaliturvan suunnistuskarttaan olemme koonneet yhteen julkisia tahoja, joista pitkäaikaissairas voi hakea eri etuuksia, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä taloudellista tukea. 

Listauksen avulla voit katsoa mitä apua ja tukea on olemassa ja kuka sitä tarjoaa. Alempana olevista linkeistä pääset helposti tuen tarjoajien omille nettisivuille etsimään lisätietoa. 

 

Sosiaaliturvan suunnistuskartat helposti tulostettavina versioina:
 

Reumaliiton yleinen Sosiaaliturvan suunnistuskartta 2022 (pdf)

Reumaliiton Sosiaaliturvan suunnistuskartta lapsiperheille ja nuorille 2022 (pdf)

Reumaförbundets Översiktskarta över social trygghet 2022 (pdf)

Social Security Orienteering Map 2022 (pdf)

 

Sosiaaliturvan suunnistuskartan painettua versiota voit tilata Reumaliitosta ilmaiseksi ja ilman toimitusmaksua osoitteesta info@reumaliitto.fi tai vaihteesta (09) 476 155 ma–to klo 9–13.
 

Muuta Reumaliiton tuottamaa sosiaali- ja terveystietoa löydät täältä

 

VALTIONHALLINTO

Kela 

Eläke

      Tuet

 

Työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus vastaavat seuraavista eläkkeistä:

Korvauksia

Europpalainen sairaanhoitokortti haetaan Kelasta.

Kuntoutus          

      Taloudellinen tuki

 

Kuntoutuksesta voit tiedustella myös kunnasta, vakuutus- ja työeläkelaitoksesta, TE-palveluista, työterveyshuollosta tai eri järjestöiltä.

 

Toimeentulo

Kelasta voi hakea toimeentulotukea mm. lääkkeisiin, terveydenhuollon kustannuksiin, lapsen harrastuksiin tai yleisesti toimeentuloon. 
 

Työttömyyten liittyviä

Lapsiperheeseen liittyviä

Opiskeluun liittyviä

 

Kysy Kelasta -palvelu neuvoo verkossa.

Kelan palvelunumerot

 

TE-palvelut, julkiset työ- ja elinkeinopalvelut

 

Pyydä työterveydenhuollosta apua, mikäli sairaus vaikuttaa työkykyysi.

Kunnan terveydenhuolto vastaa työelämän ulkopuolella olevien terveydenhuollosta.

Tukea töihin liittyen voit saada myös työpaikkallasi työsuojeluvaltuutetulta tai luottamusmieheltä. 

TE-toimistosta tai ammattiliitostasi voit myös lyötää apua.

Tietyelamaan.fi tarjoaa tukea osatyökykyisille.

Työkykykoordinaattori auttaa pitkäaikaissairaita työhön liittyen. Heitä toimii mm. työpaikoilla, TE-toimistoissa ja työterveyshuollon palveluksessa. 

Voit pyytää työterveyshuollostasi, ammattiliitostasi tai TE-toimistosta apua jos sairaus vaikuttaa työllistymiseesi tai työkykyysi. 

Ammatillista kuntoutusta järjestävät Kela, työeläkelaitokset, tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset ja ammatilliset oppilaitokset.

 

TRAFICOM, Liikenne- ja viestintävirasto

Verohallinto

 

KUNTA

Tarkemmat tiedot kuntasi tarjoamista palveluista löydät omasta kunnastasi.

Sosiaalitoimi

 

Kunnan sosiaalityöntekijä ja -ohjaaja auttavat sinua tukien ja palvelujen hakemisessa.

Sosiaaliasiamies neuvoo kunnan sosiaalihuollon asiakkaita ja toimii oikeuksien edistämiseksi. 

Vammaisasiamies edistää vammaisten ja liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena kaupunkilaisena. 

Kunnalliset esteettömyysasiamiehet edistävät rakennetun ympäristön ja palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta. 

Vammaisten kuntalaisten näkemysten esillä pitäjinä ja välittäjinä voivat toimia järjestöjen ohella esimerkiksi paikalliset ja alueelliset vammaisneuvostot. Neuvostojen yhteystietoja

Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. 

Nuorisovaltuustot toimivat kunnissa ja ajavat paikallisten nuorten etuja.

 

Terveydenhuolto

 

Voit valita terveysaseman, joka vastaa perusterveydenhuollon palveluistasi. Terveysasemaa voi vaihtaa enintään vuoden välein.

Keskustele lääkärisi kanssa, mikäli sinulla on toiveita erikoissairaanhoidon hoitopaikasta. Se valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. 

Sinulla on hoitopaikan käytäntöjen mahdollistamissa rajoissa oikeus valita myös hoitava lääkärisi tai muu terveydenhuollon ammattilainen.

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, selvitä ensisijaisesti asiaa hoidonantajan kanssa. Tarvittaessa voit tehdä muistutuksen tai kantelun. (STM)

Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskukselta.

Voit olla yhteydessä potilasasiamieheen, mikäli olet tyytymätön terveydenhuollossa saamaasi hoitoon tai kohteluun ja tarvitset siinä apua. Potilasasiamies neuvoo ja antaa tietoja potilaan asemasta ja oikeuksista. Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on nimetty potiasasiamies.

   

  Muita tahoja

  • ARA:n avustus kodin korjaamiseen
   Avustaa vammaisia ja yli 65-vuotiaita kodin korjauksissa, p. 029 525 0800.
    
  • Kansalaisneuvonta 
   Ohjaa sinut oikean julkisen palvelun luo.
    
  • Potilasvakuutuskeskus
   Potilasvakuutus korvaa potilaille terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja.
    
  • Seurakunnat
   Auttavat esimerkiksi diakoniatyön ja taloudellisen avustamisen muodossa. Lisätietoa saat omasta seurakunnastasi.
    
  • Sosiaaliturvaopas
   Oppaassa on kattavasti tietoa sosiaaliturvasta pitkäaikaissairaille sekä vammaisille
    
  • Suomen keskinäinen lääkevahinkovakuutusyhtiö
   Korvaa lääkkeiden käyttäjille aiheutuneita yllättäviä haittavaikutuksia. 
    
  • Takuu-Säätiö
   Apua ja neuvontaa velkaantumiseen.
    
  • Talous- ja velkaneuvonta
   Oikeusaputoimistot tarjoavat maksutonta neuvontaa talous- ja velka-asioissa. Lisätietoja esim. Kansalaisneuvonnasta p. 0295 000.
    
  • Tuetut lomat
   Lomajärjestöt järjestävät tuettuja lomia, jotka myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein. 

  • Tukilinja
   Apurahoja pitkäaikaissairaille ja vammaisille lapsille ja nuorille harrastustoimintaan samoin kuin vammaisille koululaisille ja opiskelijoille esim. tietokoneen hankintaa varten.
    
  • Valtakunnallinen oikeusapuneuvonta
   Valtion oikeusaputoimistot antavat oikeusapuun oikeutetuille asianajopalveluja. 
    
  • Yhteystietoja kansalaiselle
   suomi.fi tarjoaa julkiset palvelut kootusti yhdessä osoitteessa.

   

  Kannattaa kysyä ja selvittää kuuluuko alennusryhmään sairausloman vuoksi. Esimerkiksi monet ammattiliitot alentavat maksua näissä tilanteissa.

   

  Reumaliiton tuki sinulle

  Muistathan Reumaliiton neuvonnan ja rahastot

  Järjestämme myös arkea tukevia kursseja ja lomatoimintaa!

  Reumaliiton jäsenyhdistykset tarjoavat tietoa ja vertaistukea! Liity jäseneksi!

   

   

  Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

  26.10.2022
  Hallitus esittää eduskunnalle muutoksia lääkelakiin lä
  11.10.2022
  Tutkimus tuo jatkuvasti uutta tietoa reumasairauksista.
  6.10.2022
  Kun oman reumasairauden hoitovastuu siirretään reumatologian poliklinikalta terveysk
  28.4.2022
  Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi Reumaliitolta lausuntoa tekeillä oleviin esteettömyysasetuks