Sosiaali- ja terveystietoa

Oma tai läheisen sairastuminen herättää usein monia kysymyksiä myös sosiaali- ja terveysjärjestelmästämme. Epätietoisuuden kanssa ei kannata jäädä yksin. Tälle sivulle olemme koonneet sosiaali- ja terveystietoa tueksesi.

Ajankohtaista

Reumaliiton asiantuntija kokoaa alle ajankohtaisia sosiaali- ja terveyspoliittisia asioita, joilla on vaikutusta reumaa tai muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville sekä pitkäaikaissairaille yleisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2018
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ehdottaa eduskunnalle, että ministeriön hallinnonalan määrärahat ovat vuonna 2018 noin 14,95 miljardia euroa. Se on noin 353 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2017. Ministeriö ehdottaa muuan muassa, että vähimmäismääräisen sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan määrää nostetaan siten, että päiväraha olisi nettona riittävän suuri, jotta tuensaajan ei tarvitsisi turvautua perustoimeentulotukeen. Tämä selkiyttäisi toimeentulotukien hakemista. Vähimmäispäivärahojen korotus lisää valtion menoja 8 miljoonalla eurolla 2018.

Takuueläkkeen korottamiseen STM kohdentaisi 8,8 miljoonaa euroa, jolloin eläke nousisi arviolta 8 euroa kuukaudessa. Myös eläkettä saavan hoitotuen perustukea ehdotetaan korotettavaksi noin 70 euroon kuukaudessa. Tämän kustannusvaikutus on 10 miljoonaa euroa. Tuella autetaan vammaista tai pitkäaikaisesti sairasta henkilöä selviytymään jokapäiväisessä elämässä. Lisäksi matkakorvausten ja matkojen välitystoimintaa uudistetaan taksiliikenteen vapautumisen vuoksi.

Ministeriön tiedote

Hallitus täydentää sote-esitystä perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta, 30.6.2017
Reformiministerityöryhmä antoi kommentit perustuslakivaliokunnan lausunnosta 29.6.2017. Kommenteissa todetaan muun muassa, että hallitus toteuttaa sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuutena 1.1.2019 lukien ja valinnanvapaus kuuluu tähän kokonaisuuteen. Lisätietoa

THL:n verkkosivusto apuvälineistä siirtyy Terveyskylän Kuntoutumistaloon, 20.6.2017
Apuvälineet-verkkosivuille on koottu apuvälinepalveluihin ja apuvälineisiin liittyvää tietoa tukemaan apuvälinealan ammattilaisten, tutkijoiden ja opiskelijoiden tiedontarpeita. Samaa tietoa tarvitsevat terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaiset sekä apuvälineen käyttäjät ja heidän läheisensä. Lisätietoa

Hallitus esittää laajaa valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluihin, 10.5.2017
Hallitus esittää asiakkaan valinnanvapauden lisäämistä osana sote- ja maakuntauudistusta. Hallitus antoi esityksen valinnanvapauden lainsäädännöstä eduskunnalle 9. toukokuuta. Lisätietoa

Valinnanvapauslain luonnoksen lausuntoyhteenveto on valmistunut, 4.5.2017
Valtaosa lausunnonantajista katsoo valinnanvapauden laajentamisen edistävän asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, mutta lakiesityksessä nähdään runsaasti muokkaustarpeita. Lisätietoa

Maaliskuussa ratkaistiin 152 000 perustoimeentulotuen hakemusta, 4.4.2017
Hakemukset käsiteltiin keskimäärin 9,1 päivässä. Käsittelyajat ovat kuitenkin jo lyhenemässä. Lisätietoa

THL:n mielestä valinnanvapausmallin yksityiskohtia vielä harkittava, 27.3.2017
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) katsoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden valinnanvapauden laajentaminen on kannatettavaa niin asiakkaiden aseman ja oikeuksien vahvistamiseksi kuin sote-palvelujärjestelmän kehittämiseksi. Lisätietoa

Lääkesäästöjä uusin keinoin, 6.10.2016
Hallitus esittää lääkesäästöjen toteuttamiskeinoiksi hintakilpailun edistämistä lääkkeiden hinnoittelussa, lääkejätteen vähentämistä, rationaalisen lääkehoidon edistämistä ja lääkkeiden erityiskorvausjärjestelmään tehtäviä muutoksia. Lisätietoa

B-lausunto lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemiseksi on maksuton perusterveydenhuollossa,23.9.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että terveyskeskuksessa laadittava lääkärintodistus tai -lausunto on maksuton silloin, kun sitä tarvitaan lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemiseksi. Lisätietoa

Komitea pohtii kuntoutuksen uudistamista, 5.9.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut kuntoutuksen uudistamiskomitean. Lisätietoa

Miten toimeentulotuki muuttuu vuonna 2017?, 5.9.2016
Perustoimeentulotuki siirtyy koko maassa kunnilta Kelan tehtäväksi 1.1.2017. Lisätietoa

Hallitus julkisti sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnokset, 29.6.2016
Hallitus julkisti sote-uudistuksen ja maakuntien perustamisen alustavat lakiluonnokset. Uudistusten keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki. Hallituksen esityksen luonnosta viimeistellään vielä kesän aikana ja lähetetään lausunnolle elokuussa. Lisätietoa

Hallitus haluaa asiakaslähtöisen valinnanvapausmallin, 29.6.2016
Hallitus sopi valinnanvapauslainsäädäntöä ja monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamista koskevasta jatkovalmistelusta. Lisätietoa

Omais- ja perhehoitajien tukea lisätään, 29.6.2016
Omais- ja perhehoitajia koskevaa lainsäädäntöä on muutettu. Jatkossa kaikki omaishoitosopimuksen tehneet omaishoitajat saavat vähintään kaksi vapaata vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Lisätietoa

YK:n vammaisyleissopimus voimaan – periaatteina osallisuus ja esteettömyys, 10.6.2016
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja tulevat Suomessa voimaan 10. kesäkuuta. Lisätietoa

Selvitysryhmä: asiakas listautuisi valitsemaansa sosiaali- ja terveyskeskukseen, 31.5.2016
Selvitysryhmän ehdotuksen mukaan asiakkaan valinnanvapaus tulisi toteuttaa siten, että asiakas listautuisi valitsemaansa sosiaali- ja terveyskeskukseen, joka tarjoaa tietyt peruspalvelut. Lisätietoa

Kelan harkinnanvaraiseen yksilökuntoutusjaksoon muutoksia, 7.4.2016
Kelan harkinnanvaraiseen yksilökuntoutusjaksoon muutoksia sopimuskaudelle 2016-2019. Lisätietoa

Hallitus linjasi sote- ja aluehallintouudistusta, 6.4.2016
Hallitus on sopinut reformiministerityöryhmän neuvottelujen ja valmistelun pohjalta sote-uudistusta tarkentavat linjaukset. Lisätietoa

Perustulokokeilun esiselvitys valmistui, 30.3.2016
Perustulokokeilua selvittävä tutkimusryhmä on tehnyt ensimmäiset ehdotuksensa malleista, joilla perustuloa voidaan kokeilla käytännössä. Lisätietoa 

Selvitysryhmä: Asiakkaan valinnanvapauden toteuttamiseksi eri vaihtoehtoja, 15.3.2016
Asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa aiotaan lisätä ja rahoitusta yksinkertaistaa osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Lisätietoa

Hallituksen tehtäväreformi, 17.2.2016
Säästötavoitteiden toteuttamiseksi hallitus laajentaa reformejaan. Esimerkiksi vanhuspalveluista säästetään 35 miljoonaa euroa ja vammaispalveluista 61 miljoonaa euroa. Lisätietoa 

Reumaliiton kannanotto: Säästöt ajavat vammaiset ja vanhukset entistä ahtaammalle

Kelan Tules-kurssit ja Tules-avokurssit uudistuvat, 20.1.2016
Kelalla on tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville tarjolla laitosmuotoisen kuntoutuskurssin rinnalla myös pelkästään avomuotoisena toteutettava kuntoutuskurssi vuodesta 2016 alkaen. Lisätietoa

Oikeus Kelan lääkinnälliseen kuntoutukseen laajenee, 22.12.2015
Kelan järjestämään lääkinnälliseen kuntoutukseen tulee muutoksia 1.1.2016 alkaen. Lääkinnällisen kuntoutuksen saamiseksi ei enää edellytetä, että hakija saa korotettua vammais- tai hoitotukea. Kuntoutuksen nimi on jatkossa vaativa lääkinnällinen kuntoutus. Myös kuntoutuksen sisältö muuttuu. Lisätietoa

Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla, 18.12.2015
Lisätietoa

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2016, 17.12.2015
Lisätietoa

Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoja kevennetään 2016 alusta, 2.12.2015
Vakuutusoikeuden käsittelyaikoja pyritään lyhentämään keventämällä tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoja. Lisäksi parannetaan muutoksenhakijan tiedonsaantia ulkopuolisten asiantuntijalääkäreiden lausunnoista ja muutetaan lääkärien nimittämismenettely nykyistä avoimemmaksi. Lisätietoa
Reumaliiton lausunto asiaan vuodelta 2014

Asiakasmaksut ja -korvaukset 2017: mm. lääkekatto, matkakorvaukset ja terveydenhuollon maksut

Valtion talouden säästöjen vuoksi useat sairastavan sosiaali- ja terveysetuudet sekä palvelut heikkenevät edelleen vuonna 2017. Tarvittaessa apua kannattaa rohkeasti pyytää esimerkiksi oman kunnan sosiaalitoimesta. Kunnasta tai Kelasta voi kysyä toimeentulotukea sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuihin sekä esimerkiksi lääkkeisiin tai pyytää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaista maksun alentamista tai perimättä jättämistä. 

Lääkekorvaukset

Saat korvausta lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty lääkemääräyksellä sairautesi hoitoon. Kaikki reseptilääkkeet eivät ole korvattavia. Korvausta maksetaan sen jälkeen, kun alkuomavastuusi on täyttynyt. Alkuomavastuu on 50 euroa kalenterivuodessa. Alkuomavastuu ei koske alle 18-vuotiaita.

Kela maksaa lääkekorvauksia kolmessa korvausluokassa. Peruskorvaus on 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta, alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta, mutta asiakas maksaa 4,50 euron omavastuun jokaisesta ostamastaan lääkkeestä. 

Muut kuin insuliinivalmisteiset diabeteslääkkeet siirretään vuonna 2017 100% ylemmästä erityiskorvausluokasta alempaan 65 % erityiskorvausluokkaan. Lisäksi, jos lääke on erityisen kallis, Kela korvaa jatkossa kerralla enintään 1 kuukauden hoitoaikaa vastaavan lääkemäärän nykyisen 3 kuukauden määrän sijaan. Erityisen kalliiksi katsotaan lääkkeet, joiden yhden pakkauksen arvonlisäverollinen vähittäishinta on yli 1 000 euroa. Myös muihin korvattaviin valmisteisiin tulee toimitusväli. Jatkossa korvausta voi saada uudesta lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen ja perusvoiteen erästä sen jälkeen, kun aiemmin ostettu erä on käytetty lähes kokonaan lääkkeen määrääjän antaman ohjeen mukaisesti.

Maksat vuosittain itse korvattavista lääkkeistäsi korkeintaan lääkekaton verran eli 605,13 euroa. Tämän täyttymisen jälkeen jokainen korvattava lääke maksaa sinulle omavastuuosuuden eli 2,50 euroa.

Lääkereseptien voimassaoloaikaa pidentyy vuonna 2017 yhdestä vuodesta kahteen vuoteen.

Lisätietoa Kelan sivuilla

Toimeentulotuki uudistui

Perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Perustoimeentulotukea voi jatkossa hakea Kelasta verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi tai toimittamalla myös paperisen hakulomakkeen kelan toimipisteeseen. Muutoksella ei ole vaikutusta toimeentulotuen määrään. Kelan palvelunumerossa 020 692 207 vastataan toimeentulotukeen liittyviin kysymyksiin. Kunta voi myöntää edelleen täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.

Matkakorvaukset

Kela korvaa julkiseen tai yksityiseen sairaanhoitoon, raskauteen ja synnytykseen sekä kuntoutukseen liittyviä matkoja, kun kustannukset yhteen suuntaan ylittävät omavastuun 25 euroa. Matkat tulee tehdä halvimmalla kulkuvälineellä.

Jos matkakustannustesi omavastuut kalenterivuoden aikana ylittävät 300 euroa, Kela maksaa ylittävän osan tarpeellisista matkakustannuksista kokonaan. Lisätietoa

Taksimatkoissa omavastuu 25 tai 50 euroa

Kela korvaa taksilla tehtyjä matkoja terveydenhuoltoon, jos asiakas ei voi käyttää terveydentilansa vuoksi edullisempaa kulkuneuvoa tai jos julkisia liikenneyhteyksiä ei ole käytettävissä. Korvauksen saamiseksi asiakkaalla tulee olla terveydenhuollon antama todistus (SV 67).

Muusta kuin alueellisesta tilausnumerosta tilatusta taksimatkasta asiakas maksaa korotetun 50 euron omavastuun, jota ei lasketa vuosittaiseen omavastuukattoon (300€). Kela-korvattavia taksimatkoja käyttävän kannattaa tilata taksi alueellisesta tilausnumerostaan, jolloin omavastuu on 25 euroa. Korvauksen saa heti taksissa eikä sitä tarvitse hakea jälkikäteen. Lisätietoa ja alueelliset tilausnumerot

Reumaliitossa tehty koonti matkakorvauksista (pdf)

Muut Kelan korvaukset

Kela korvaa myös esimerkiksi osan yksityislääkärinpalkkioista ja yksityislääkärin määräämistä tutkimus- ja hoitokuluista sekä osan yksityisen hammaslääkärin ja suuhygienistin palkkioista sekä hammaslääkärin määräämistä tutkimuskuluista.

Lisätietoja Kelan sivuilta.

Etuudet

Kansaneläkeindeksiä leikataan 0,85 % vuoden 2016 tasosta. Kansaneläkeindeksin muutos vaikuttaa etuuksiin, jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin kuten mm. kansaneläkkeet, takuueläkkeet, vammaisetuudet, työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha, työmarkkinatuki sekä eräät perhe-etuudet.

Vuonna 2017 yksin asuvan kansaneläke on 628,85 e/kk ja parisuhteessa elävän 557,79 e/kk. Takuueläkkeen kuukausittainen täysi määrä pienenee nykyisestä 766,85 eurosta 760,26 euroon. Rintamalisä ja veteraanilisä pysyvät ennallaan.

Vammaistuet sekä eläkettä saavan hoitotuki pienenevät myös 0,85 %. Vuonna 2017 perusvammaistuki on 92,14 e/kk, korotettu vammaistuki 215 e/kk ja ylin vammaistuki 416,91 e/kk. Eläkettä saavan hoitotuen perushoitotuki on 61,71 e/kk, korotettu hoitotuki 153,63 e/kk ja ylin hoitotuki 324,85 e/kk.

Lapsilisiä pienennetään 0,91 %. Lapsilisän määrät vuonna 2017 ovat yhdestä lapsesta 94,88 euroa, toisesta lapsesta 104,84 euroa, kolmannesta lapsesta 133,79 euroa, neljännestä lapsesta 153,24 euroa ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 172,69 euroa. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa jokaisesta lapsilisään oikeuttavasta lapsesta.

Etuuksien tilanteen voi tarkistaa myös ottamalla yhteyttä Kelaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Valtio määrittää enimmäismaksun, jonka kunta saa periä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Kunta ja sairaanhoitopiiri voivat päättää näissä rajoissa minkä verran maksuja he perivät. 

Sosiaali- ja terveysministeriön nettisivuilta löydät maksujen enimmäismäärät niin lääkärinlausuntoihin, terveyskeskuskäynteihin kuin hammaslääkäriinkin liittyen.

Kunnallisten terveydenhuoltomaksujen enimmäismäärä sairastavalle eli terveydenhuollon maksukatto on 691 euroa kalenterivuotta kohden.

Lisätietoa maksukatosta (STM).

Asiakasmaksuista ja -korvauksista löydät tarkempaa tietoa myös Hoitopaikanvalinta-sivustolta.

Terveyspalvelut: Tietoa mm. järjestelmästä, asiakkaan oikeuksista, hoitopaikan valinnasta ja B-lääkärinlausunnosta

Jokaisella on oikeus riittäviin terveyspalveluihin. Alta löydät pitkäaikaissairaalle suunnattua tietoa terveyteen liittyvistä palveluista, tuista, mahdollisuuksista ja oikeuksista. 

Terveyspalvelujärjestelmä

Suomessa terveydenhuolto jakaantuu julkiseen terveydenhuoltoon, työterveyshuoltoon ja yksityiseen terveydenhuoltoon.

Sairastavan mahdollisuudet kuvana

Hoitopaikan ja -henkilön valinta

Voit valita haluamasi hoitopaikan ja -henkilön Suomessa. Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu sisältää tietoa kansallisesta terveydenhuollon valinnanvapaudesta ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Palveluvaaka-sivuston avulla voit vertailla esimerkiksi sairaaloita, terveyskeskuksia tai vanhainkoteja sekä etsiä tietoa itsellesi tai läheisellesi sopivimmasta hoitopaikasta.

Hoitoon ulkomailla

Saat Kela-korvausta kiireettömästä hoidosta toisessa EU- tai ETA-valtiossa tai Sveitsissä, mikäli hoito on korvattava myös Suomessa. Tiesitkö, että voit pyytää eurooppalaista lääkemääräystä, jolla voit hankkia lääkkeitä edellä mainituissa maissa. 

Asiakkaana terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Saatat kaivata tietoa muun muassa terveys- ja hoitosuunnitelmasta, hoitoon pääsyn ajoista, potilas- ja lääkevahingoista sekä valituskeinoista. Perustuslaki velvoittaa valtiota ja kuntia turvaamaan jokaiselle oikeuden riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntoutus

Kuntoutuksella parannetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. 

B-lääkärinlausunto

B-lausunto on tärkeä pitkäaikaissairaalle, sillä sitä tarvitaan esimerkiksi lääkkeiden erityiskorvausta, kuntoutusta, eläkettä tai pitkäaikaista sairauspäivärahaa varten. B-lääkärinlausunto kertoo sairaudesta ja sen hoidosta. Se on yksityiskohtainen selvitys sairaudesta, tutkimuksesta, ennusteesta, mahdollisista suunnitelluista jatkotoimenpiteistä, kuntoutustarpeesta ja lääkehoidosta. B-lausunto tarvitaan yleensä etuutta kuten lääkkeiden erityiskorvausta, kuntoutusta, eläkettä tai pitkäaikaista sairauspäivärahaa varten. Etuuden, kuntoutuksen tai eläkkeen saamiseksi on tärkeää, että lausunto on mahdollisimman selkeä ja kattava.

Apuvälineet

Tuki- ja liikuntaelinsairaalle oikeanlainen apuväline voi helpottaa arkea huomattavasti. Erilaisia apuvälineitä on paljon. Esimerkiksi reumasairaille sellaisia ovat niveltuet ja lastat, tukikaulus ja ergonomisesti muotoillut työ- ja ruokailuvälineet. Lainsäädäntömme turvaa, että kansalaiset, joiden toimintakyky on heikentynyt sairauden, vamman tai kehitysviivästymän takia, saavat tarvitsemansa apuvälineet maksutta. Apuvälinepalveluun kuuluu apuvälinetarpeen arviointi, apuvälineen sovitus ja hankinta, käytön opetus ja seuranta sekä apuvälineen huolto ja korjaus.

Sosiaaliturva: Tietoa mm. sosiaaliturvaan kuuluvista tuista ja palveluista sekä niiden hakemisesta

Sosiaaliturvaopas

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat koonneet Sosiaaliturvaoppaan. Oppaassa on kattavasti tietoa sosiaaliturvasta pitkäaikaissairaille sekä vammaisille. Siitä hyötyvät itsesairastavien ja heidän läheistensä lisäksi sosiaaliturvassa neuvontaa antavat järjestöjen ja muiden tahojen ammattilaiset. Oppaan lähteenä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja siitä järjestöille kertynyt tieto soveltamiskäytännöistä. 

Vakuutusjärjestelmä

Sinun on mahdollista hakea toimeentulosi turvaksi etuutta, mikäli sairaus tai muu terveysongelma heikentää työkykyäsi. Korvausta voi hakea myös sattuneen henkilövahingon, vamman tai ammattitaudin vuoksi. Seuraavat vakuutukset ovat lakisääteisiä ja koskevat meitä jokaista.

  Etuuksia ja korvauksia haetaan 

  • sairausvakuutuksesta
  • työeläkevakuutuksesta
  • kansaneläkevakuutuksesta
  • työtapaturmavakuutuksesta
  • liikennevakuutuksesta
  • potilasvakuutuksesta

  Lisätietoa STM:n sivuilta kohdasta vakuutusasiat. Katso myös toimeentulo

  Matkakorvaukset

  Voit saada korvausta julkiseen tai yksityiseen sairaanhoitoon, raskauteen ja synnytykseen liittyvistä matkoista. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Kela ei korvaa erikseen tehtyä lääkkeiden hakumatkaa apteekkiin.

  Lue lisää koonnistamme

  Lisätietoja myös Kelan nettisivuilta ja puhelinpalvelusta.

   Sosiaaliturvan suunnistuskartta

   Sosiaaliturvan suunnistuskarttaan olemme koonneet yhteen julkisia tahoja, joista pitkäaikaissairas voi hakea sosiaali- ja terveyspalveluja sekä taloudellista tukea. Listauksen avulla voit katsoa mitä apua ja tukea on olemassa ja kuka sitä tarjoaa. 

   Tulostettava versio Sosiaaliturvan suunnistuskartasta (pdf)

   Kela 

   Eläke

   Työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus vastaavat seuraavista eläkkeistä:

   Korvauksia

   Kuntoutus          

   Kelan kuntoutusta voi myös tarkastella iän perusteella: lapsen ja nuoren kuntoutustyöikäisille ja yli 65-vuotiaille. Kuntoutuksesta voit tiedustella myös kunnasta, vakuutus- ja työeläkelaitoksesta, TE-palveluista, työterveyshuollosta tai eri järjestöiltä.

   Toimeentulo

   Lapsiperheeseen liittyviä

   Katso myös Kelan sivut Jos lapsi sairastuu

   Opiskeluun liittyviä

   Henkilökohtainen Kela-neuvoja ohjaa erityisen tuen tarpeessa olevia sairaita ja vammaisia.
   Kysy Kelasta -palvelu neuvoo verkossa.
   Kelan palvelunumerot

   Kunnan sosiaali- ja terveystoimi

   Tarkemmat tiedot kuntasi tarjoamista palveluista löydät omasta kunnastasi.

   Sosiaalitoimia

    

   • Kunnan sosiaalityöntekijä ja -ohjaaja auttavat sinua tukien ja palvelujen hakemisessa. 
   • Sosiaaliasiamies neuvoo kunnan sosiaalihuollon asiakkaita ja toimii oikeuksien edistämiseksi. 
   • Vammaisasiamies edistää vammaisten ja liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena kaupunkilaisena. 
   • Kunnalliset esteettömyysasiamiehet edistävät rakennetun ympäristön ja palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta. 
   • Vammaisten kuntalaisten näkemysten esillä pitäjinä ja välittäjinä voivat toimia järjestöjen ohella esimerkiksi paikalliset ja alueelliset vammaisneuvostot. Neuvostojen yhteystietoja
   • Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. 

   Terveystoimia

   Voit valita käyttämäsi terveysaseman mistä päin Suomea tahansa ja lähetteellä myös erikoissairaanhoitosi. Lue lisää valinnanvapaudestaPotilasasiamies ohjaa terveyden- ja sairaanhoidon potilaita, tiedottaa oikeuksista ja edistää oikeuksien toteutumista.

   Valtionhallinto

   TE-palvelut, julkiset työ- ja elinkeinopalvelut

   TRAFI,  Liikenteen turvallisuusvirasto

   Verohallinto

   Muita tahoja

   • Kansalaisneuvonta - Ohjaa sinut oikean julkisen palvelun luo.
   • Lääketietokeskus - Tietoa lääkkeistä.
   • Potilasvakuutuskeskus - Potilasvakuutus korvaa potilaille terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja.
   • Seurakunnat - Auttavat esimerkiksi diakoniatyön ja taloudellisen avustamisen muodossa. Lisätietoa saat omasta seurakunnastasi.
   • Sosiaaliturvaopas - Oppaassa on kattavasti tietoa sosiaaliturvasta pitkäaikaissairaille sekä vammaisille
   • Suomen keskinäinen lääkevahinkovakuutusyhtiö - Korvaa lääkkeiden käyttäjille aiheutuneita yllättäviä haittavaikutuksia. 
   • Takuu-Säätiö - Apua ja neuvontaa velkaantumiseen.
   • Tukilinja - Apurahoja pitkäaikaissairaille ja vammaisille lapsille ja nuorille harrastustoimintaan samoin kuin vammaisille koululaisille ja opiskelijoille esim. tietokoneen hankintaa varten.  
   • Valtakunnallinen oikeusapuneuvonta - Valtion oikeusaputoimistot antavat oikeusapuun oikeutetuille asianajopalveluja. 
   • Yhteystietoja kansalaiselle - suomi.fi tarjoaa julkiset palvelut kootusti yhdessä osoitteessa.

   Muistathan Reumaliiton neuvonnan ja rahastotReumaliiton jäsenyhdistykset tarjoavat tietoa ja vertaistukea!

   Sosiaaliturvaa lapsiperheille

   Lastenreumaan sairastuneen lapsen perhe tarvitsee asiallista tietoa ja tukea. Reumaliitto on koonnut sosiaaliturvatietoa sairastuneen lapsen perheelle. Muista myös, että Reumaliiton yhdistysverkosto on olemassa sinua ja lastasi varten.

   Lapsille ja perheille

   Matka- ja yöpymiskorvaukset

   Kela maksaa korvausta julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon tehdyn matkan kustannuksista, kun matka on tehty sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi. Voit saada myös yöpymisrahaa, kun yöpyminen on ollut tarpeellinen esimerkiksi hoitoon tai kuntoutukseen ehtimiseksi tai toistuvien päivittäisten matkojen välttämiseksi. www.kela.fi/matkakorvaukset

   Tilapäinen hoitovapaa 4 työpäiväksi

   Jos alle 10-vuotias lapsesi sairastuu äkillisesti, voit jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle. Se voi kestää enintään 4 työpäivää. Tilapäinen hoitovapaa perustuu työsopimuslakiin. www.kela.fi/jos-lapsi-sairastuu

   Lapsen terveyden­hoidon kustannukset

   Julkisen terveydenhuollon avosairaanhoidon lääkäripalveluista ei peritä maksuja alle 18-vuotiailta. Lasten sairaalahoito julkisessa terveydenhuollossa on maksutonta seitsemän vuotuisen omavastuupäivän jälkeen. Tämä ei koske poliklinikkamaksuja. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on mahdollista hakea alennusta tai vapautusta perheen tulojen tai erityisten sosiaalisten syiden vuoksi. Alennusta haetaan siitä yksiköstä, jossa kyseinen asiakasmaksu on määritetty. Kela korvaa osan kustannuksista, jotka aiheutuvat käynnistä yksityisessä terveydenhuollossa. www.kela.fi/sairaanhoito

   Erityishoitorahaa osallistumisesta lapsen sairaalahoitoon

   Voit saada Kelasta erityishoitorahaa alle 16-vuotiaan lapsen sairaalahoidon ja siihen liittyvän kotihoidon ajalta. Erityishoitorahan saaminen edellyttää lapsen hoitavalta lääkäriltä D-lääkärinlausuntoa sairauden vaikeudesta sekä vanhemman tai molempien vanhempien hoitoon osallistumisen tarpeellisuudesta. www.kela.fi/erityishoitoraha

   Vammaistuki lapselle

   Pitkäaikaisesti sairas tai vammainen lapsi voi saada Kelasta alle 16-vuotiaan vammaistukea, mikäli lapsi tarvitsee ikäistään enemmän hoitoa ja huolenpitoa vähintään 6 kuukauden ajan.
   www.kela.fi/vammaistuki-lapselle

   Lääkkeet

   Saat korvausta lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty reseptillä sairautesi hoitoon. Lääkkeiden peruskorvaus on 40 prosenttia lääkkeen hinnasta ja 65 prosenttia useimmista reumalääkkeistä. Lääkkeiden alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin lapsi täyttää 19 vuotta. www.kela.fi/laakkeet

   Sopeutumisvalmennus ja kuntoutus

   Kuntoutuksen järjestämisessä ensisijainen vastuu on kunnalla. Lisätietoja saat omasta kotikunnastasi. Myös Kela järjestää sopeutumisvalmennus- ja perhekursseja, joissa lapsi ja hänen perheenjäsenensä tai muut läheiset voivat saada tukea sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämäntilanteeseen. Lisäksi sopeutumisvalmennusta järjestävät myös potilasjärjestöt, kuntoutuslaitokset sekä kunnat ja kuntayhtymät. www.kela.fi/lapsille-ja-nuorille,
   www.reumaliitto.fi/perheille/sopeutumisvalmennus-ja-kuntoutus/

   Kuntoutusraha vanhemmalle

   Kelan kuntoutusraha on korvaus lyhytaikaisesta ansionmenetyksestä vanhemmalle, joka osallistuu sopeutumisvalmennukseen tai perhekuntoutukseen ja on sen vuoksi estynyt tekemästä työtä. Kuntoutusraha määräytyy yleensä sairauspäivärahan tavoin työtulojen mukaan ja on veronalaista tuloa. www.kela.fi/kuntoutusraha

   Omaishoidontuki kotikunnalta

   Kunta voi myöntää omaishoidontukea lähiomaiselle, joka hoitaa kotona vaikeasti vammaista tai pitkäaikaisesti sairasta lasta. Lisätietoja omasta kotikunnastasi.

   Vammaispalvelun tuet kotikunnasta

   Kuntien vammaispalvelun kautta järjestetään vammaisille ja pitkäaikaissairaille erilaisia arjessa helpottavia palveluja ja taloudellisia tukitoimia esimerkiksi kuljetustuki, avustus auton ostoon, sairauden vuoksi välttämättömät kodin muutostyöt. Lisätietoja saat oman kuntasi vammaispalveluista.  

   Lapsen kanssa liikkuminen

   Mikäli auto on tarpeellinen vaikeavammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen kuljetuksen vuoksi, voidaan uutena hankittavaan autoon hakea autoveron palautusta tai huojennusta. Vapautus ajoneuvoverosta voidaan myöntää, mikäli auton hankintaan on saatu autoveronpalautusta tai mikäli lapselle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa. www.trafi.fi/tieliikenne/verotus/ajoneuvovero/vapautus_ajoneuvoverosta

   Kuljetuspalveluja saattajapalveluineen voidaan myöntää kunnan sosiaalitoimesta vaikeavammaiselle lapselle, joka ei vammansa takia voi vapaa-ajan matkoilla käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä. Kuljetuspalveluja voidaan myöntää mm. asiointiin sekä harrastus- ja virkistystoimintaan tarvittaviin matkoihin. Kuljetuspalveluja ei voi käyttää terveyden- ja sairaanhoidon matkoihin.

   Vaikeavammaisilla ja pitkäaikaissairailla lapsilla on oikeus koulutoimen järjestämiin koulukuljetuksiin, jos he eivät kykene käyttämään julkista liikennettä. Koulu hoitaa koulukuljetusasiat yhteistyössä huoltajien kanssa. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

   Vertaistukea Reumaliitosta

   Muista myös, että Reumaliiton yhdistysverkosto on olemassa sinua ja lastasi varten. Tutustu tarjontaamme ja käänny puoleemme, niin jatkamme yhdessä matkaa.

   Tule-sairaudet ja työkyky

   Tule-sairauksilla on suuri inhimillinen sekä työkykyyn että työuriin liittyvä merkitys.Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen (Findikaattori). Ne aiheuttivat 31 % sairauspäivärahakausista ja 42 % osasairauspäivärahakausista vuonna 2015 (Kela). Suomessa maksettiin 1,35 miljoonalle hengelle Kela-korvauksia tuki- ja liikuntaelinsairauksiin tai -vaivoihin (s.127) vuonna 2015.

   Tule-sairaudet ja työkyky

   Tietoa pitkäaikaissairaan työllisyydestä, työstä työkyvyttömyyseläkkeellä, TE-toimiston kuntoutussuunnittelusta ja palkkauksen tuista saat järjestöjen yhteisestä Sosiaaliturvaoppaasta.

   Sinun on mahdollista hakea toimeentulosi turvaksi rahallista etuutta, mikäli sairaus tai muu terveysongelma heikentää työkykyäsi. Korvausta voi hakea myös sattuneen henkilövahingon, vamman tai ammattitaudin vuoksi. Tietoa vakuutusjärjestelmästä

   Reumaliitto järjestää ja innostaa työpaikkoja Keltaisen Nauhan päivään. Päivän tavoitteena on nostaa esille tuki- ja liikunta elinsairauksien ehkäisy yksilön elämänlaatua ja työkykyä ylläpitävänä voimana. Keltaisen nauhan päivän sivuilta löytää useita vinkkejä esimerkiksi taukojumppaan.

   Tuki- ja liikuntaelinten terveys on tärkeää työkyvyn ylläpidossa. Työterveyslaitoksen sivuilla on kootusti tietoa tule-terveydestä ja työhyvinvoinnista.

   Ergonomia ratkaisupankki on kattava listaus erilaisia ergonomiaratkaisuja työhön kuin työhön. Sivulta löydät apua kun etsit tietoa, olet hankkimassa työvälineitä tai suunnittelet parannuksia työtiloihin, työpisteisiin tai työtapoihin.

   Työkaluja sairastavalle

   Omakanta

   Omakannasta näet mm. sähköiset reseptitietosi. Siellä tulevat näkymään myös mm. lääkärissäkäynnit, diagnoosit ja kotihoito-ohjeet. Lisäksi vastaisuudessa sitä kautta voisi uusia reseptin. Eri terveydenhuollon tarjoajat tulevat osaksi tietojärjestelmää eri aikoina, mutta siihen liittyvät kaikki niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella.

   Omakanta

   Kelan asiointipalvelu

   Kelan asiointipalvelussa näet yhdellä vilkaisulla esimerkiksi seuraavat ja edelliset maksut, hakemustesi tilanteen sekä muistutukset, jos hakemuksestasi puuttuu liite tai se on jäänyt lähettämättä. Palvelussa näet kootusti asiointejasi Kelassa ja voit kysyä lisätietoa sekä hakea etuuksia.

   Kelan asiointipalvelu

   Potilasturvallisuus

   Reumaliitto oli mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hankkeessa Potilasturvallisuutta Taidolla. Sen tuloksena syntyi Potilaan opas, joka kertoo potilaan ja läheisen mahdollisuuksista vaikuttaa hoidon turvallisuuteen. Se tarjoaa vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi sekä tietoa potilaan oikeuksista ja potilasturvallisuudesta.

   Potilaan opas

   10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon

   Potilasturvallisuudesta laajemmin tietoa Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen ja STM:n sivuilta.

   Edunvalvontavaltuutus

   Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi.

   Lue lisää oikeusministeriön sivuilta.

   Apua taloustilanteeseen

   Hae rohkeasti apua, jos taloustilanteesi on vaikea. 

   Koonti auttavista tahoista vaikeaan taloustilanteeseen, pdf

   Muita hyödyllisiä linkkejä

   Hoitopaikanvalinta-sivusto
   Laajasti tietoa terveydenhuollosta, maksuista ja oikeuksista.

   Suomen Tulen nettisivut
   Tietoa tule-sairauksista sekä niiden yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

   Ministeriön sivuilla sosiaali- ja terveyspalveluista
   STM:n sivuilla on eri-ikäisille koottua tietoa. Koonnissa laista ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta on tietoa niin sanotusta vanhuslaista.

   Suomi.fi
   Kokoaa yhteen kaikki kansalaisen tarvitsemat palvelut. Sivuilta löytyy myös  Vakavasti sairastuneen palveluopas sekä opas ikääntyneille.

   Turvallinen lääkehoito (THL)
   Tietoa lääkehoidon turvallisuudesta.

   Iäkkäiden lääkityksen tietokanta (Fimea)
   Tietokannan tarkoituksena on tukea 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa.

   Lääkehoidon päivän -nettisivut
   Ohjeistuksia lääkehoitoon.

   Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

   14.12.2017
   Reumaliitto lausui hallituksen esitysluonnokseen asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaa
   19.10.2017
   Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
   17.10.2017
   Asiantuntijat ovat huolissaan uusien reumatologien koulutuksesta ja osaamisen pirsta