Sopeutumisvalmennus

Reumaliitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja erilaisissa elämäntilanteissa oleville reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia.

Korona sotki liiton kevään kurssitoiminnan, jouduimme perumaan kursseja. Nyt tarjolla on kaksi uutta kurssia syksyllä. Toinen on yksilökurssi ja toinen verkkokurssi. Tutustu kursseihin alla!

Liiton yksilö- ja parikurssit järjestetään, mikäli koronavirustilanne on kurssiaikaan jo rauhoittunut ja kurssit voidaan järjestää osallistujille turvallisesti. Verkkokurssien toteutukseen ei koronatilanne vaikuta, ne järjestetään joka tapauksessa.

Kurssien työskentelytapoja

 • alustukset ja ohjatut keskustellut
 • erilaiset tehtävät ja harjoitteet
 • ryhmämuotoinen liikunta 
 • kurssityypistä riippuen mahdolliset yksilötapaamiset kurssityöntekijöiden kanssa.

Kurssien teemoja

 • sairauden oireet ja hoito
 • sosiaaliturva ja kuntoutuspalvelut
 • henkiset voimavarat ja sairauden kanssa jaksaminen
 • kipu- ja uupumuskokemukset
 • ihmissuhteet

Kurssit toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön avustusosaston (STEA) Veikkauksen tuotoista myöntämän avustuksen turvin. Hakuaika kursseille päättyy n. 5 viikkoa ennen kurssin alkua. 

 

Kurssit ovat tarkoitettu pariskunnille, joista toisella on reuma tai muu tuki- ja liikuntaelin sairaus.
Molemmilla on halua panostaa parisuhteeseen. Siksi on tärkeää, että hakemus täytetään yhdessä.

Kurssin nimi, aika, paikka ja hakulomake

Kivun kanssa tasapainoon parisuhteessa, 23.–27.3.2020  Hotelli Kivitippu, Lappajärvi
hakuaika päättyy 17.2.2020   Hakulomake (pdf)  sähköinen hakulomake

Kivun kanssa tasapainoon parisuhteessa, 28.9–2.10.2020, Kunnonpaikka, Siilinjärvi
hakuaika päättyy 19.8.2020  Hakulomake (pdf)  sähköinen hakulomake

Kivun kanssa tasapainoon parisuhteessa, 16.–20.11.2020, Hotelli Kivitippu, Lappajärvi
hakuaika päättyy 7.10.2020   Hakulomake (pdf)  sähköinen hakulomake

 

Yksilökurssit ovat tarkoitettu henkilöille, joilla on reuma tai muu tuki- ja liikuntaelin sairaus.

Kurssin nimi, aika, paikka ja hakulomake

Nuoret aikuiset, oma kurssi 18 – 30-vuotiaille  19.–23.10.2020, Scandic Eden Nokia
Hakuaika päättyy 9.9.2020   Hakulomake (pdf)  sähköinen hakulomake

UUTUUS: Kipu ja uupumus 9.–13.11.2020, Kylpylä Kivitippu, Lappajärvi
Hakuaika päättyy 7.10.2020   Hakulomake (pdf)  sähköinen hakulomake

 

 

Korona pandemiasta johtuen nuorten aurinkopainotteiset sopeutumisvalmennuskurssit on tältä vuodelta peruttu.

 

Suomen Reumaliitto järjestää Stean tuella reumatauteja sairastaville nuorille kaksi kurssia vuonna 2020.

Molempiin kurssien omavastuu on 200 euroa. Kursseihin sisältyy jälkijakso, joka toteutetaan kotimaassa muutama kuukausi peruskurssin jälkeen. Jälkijakso on viikonlopun mittainen.

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on tukea nuorten itsenäistymistä, vuorovaikutustaitoja ja tukea itsehoidollisten valmiuksien kehittymistä, sekä tarjota vertaiskontakteja. Päiväohjelma koostuu erilaisista keskusteluista ryhmässä, ohjatusta yhteisestä liikkumisesta, tutustumisesta paikalliseen kulttuuriin erilaisten tehtävien avulla sekä muusta ryhmätoiminnasta.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus kyseistä sopeutumisvalmennuskurssia varten, jotta hakija on oikeutettu Kelan matkakorvaukseen kotimaan kurssimatkoista aiheutuneista kustannuksista.

Lisätietoja:
palvelukoordinaattori Leena Loponen puh. 040 504 4536 tai leena.loponen(a)reumaliitto.fi

 

 

 

 

REUMASAIRAUS JA KIPU-verkkokurssi keväällä

Toteutettu keväällä. Hakuaika päättynyt.     

           

UUTUUS: VOIMAVARAKURSSI VERKOSSA 

Kohderyhmä: Reuma- tai muuta tuki- ja liikuntaelinsairautta sairastavat henkilöt, jotka kokevat erityisesti kipu- ja väsymysoireiden heikentävän elämänlaatuaan. Kurssille otetaan kahdeksan (8) osallistujaa.

Kurssilla on mahdollisuus videotapaamisissa yhdessä keskustellen ja pienten välitehtävien avulla vahvistaa omia voimavarojaan. Viisi teemoitettua tapaamista ilta-aikaan klo 17.30 – 19.30. Tapaamiset ovat joko viikon tai kahden viikon välein alkaen 23.9. 2020.  Muut alustavat ajankohdat 7.10., 14.10., 28.10. ja 4.11. Tapaamisissa keskustelua ohjaa psykoterapeutti Ari Moilanen ja mukana on myös suunnittelija Eeva Pöyhönen Reumaliitosta.

Edellytys osallistumiselle: Kurssin käyminen edellyttää toimivaa nettiyhteyttä ja tietokonetta (tai älypuhelinta tai tablettia), jossa on kamera ja mikrofoni. Kurssille valituille annetaan ohjeet ja opastusta, jonka avulla verkkoympäristössä pääsee helposti alkuun.

Haku viimeistään 24.8. Sähköinen hakulomake. Lääkärin B-lausuntoa ei tarvita.

Lisätietoja: Suunnittelija Eeva Pöyhönen, eeva.poyhonen(at)reumaliitto.fi tai 044 241 9800 (varmiten tavoitettavissa ti – to)

 

REUMASAIRAUS JA UUPUMUS -verkkokurssi syksyllä

Kurssin tavoitteena on antaa tietoa tekijöistä, joita uupumusoireiden taustalta löytyy ja tukea osallistuja löytämään keinoja ja ratkaisuja pärjätä arjessaan uupumusoireiden kanssa.  Keskeistä kurssilla on kokemusten vaihto ja vertaistuki ryhmän kesken.

 Kurssin teemat:

 • Tunne oma sairautesi – oireena uupumus
 • Huolehdi liikunnasta, ravinnosta, levosta ja henkisestä hyvinvoinnistasi.

  • Itselle sopivia liikuntavalintoja
  • Ravinto
  • Lepo ja uni
  • Henkinen hyvinvointi
 • Eväitä jatkoon – hyvää, omanlaistaan elämää väsymysoireista huolimatta

Kohderyhmä: Reuma- tai muuta tuki- ja liikuntaelinsairautta sairastavat henkilöt, jotka kokevat erityisesti väsymysoireiden heikentävän elämänlaatuaan.

Ryhmän koko: 12 henkeä

Ajankohta: Viikot 43 - 49

Haku viimeistään 28.9. Sähköinen hakulomake. Lääkärin B-lausuntoa ei tarvita.

Osallistujat voivat tutustua materiaaleihin (esim. videot ja artikkelit) ja tehdä pieniä tehtäviä omaan tahtiinsa ja keskustella ryhmän kesken. Kurssille osallistuminen vie aikaa 2– 3 tuntia viikossa. Osallistujat keskustelevat toistensa ja kurssin työntekijöiden ja mahdollisen asiantuntijavieraan kanssa videotapaamisessa kurssijakson aikana kolme - neljä kertaa. Videotapaamiset toteutetaan illalla klo 17.30 – 18.45

Kurssin käyminen edellyttää toimivaa nettiyhteyttä ja tietokonetta (tai älypuhelinta tai tablettia), jossa on kamera ja mikrofoni. Kurssille valituille annetaan ohjeet ja opastusta, jonka avulla verkkoympäristössä pääsee helposti alkuun.

Lisätietoja: Suunnittelija Eeva Pöyhönen, eeva.poyhonen(at)reumaliitto.fi tai 044 241 9800 (varmiten tavoitettavissa ti – to)

Kursseille haetaan joko sähköisellä tai tulostettavalla Reumaliiton hakulomakkeella. Lomakkeet löytyvät kunkin kurssin kuvauksen kohdalta. Tulostettavan lomakkeen voi pyytää myös palvelukoordinaattori Leena Loposelta, 040 504 4536.

Hakemus postitetaan osoitteella: Suomen Reumaliitto, palvelukoordinaattori  Leena Loponen, Iso Robertinkatu 22-22 A, 00120 Helsinki.

Hakemukseen liitetään kopio B-lausunnosta tai hoitoseloste, jossa on lääkärin suositus kyseiselle kurssille. Tällöin matkakuluista voi hakea korvausta Kelasta (vähennettynä omavastuuosuudella). B-lausunto on edellytys mahdollisen kuntoutusrahan myöntämiselle.

Verkkokursseille ei tarvita lääkärin B-lausuntoa.

Lisätietoja:
palvelukoordinaattori  Leena Loponen, 040 504 45 36 tai leena.loponen(at)reumaliitto.fi