Sopeutumisvalmennus

Reumaliitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja erilaisissa elämäntilanteissa oleville reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia.

Kurssit järjestetään, mikäli koronavirustilanne on kurssiaikaan jo rauhoittunut, ja kurssit voidaan järjestää osallistujille turvallisesti. 

Kurssien työskentelytapoja

 • alustukset ja ohjatut keskustellut
 • erilaiset tehtävät ja harjoitteet
 • ryhmämuotoinen liikunta 
 • kurssityypistä riippuen mahdolliset yksilötapaamiset kurssityöntekijöiden kanssa.

Kurssien teemoja

 • sairauden oireet ja hoito
 • sosiaaliturva ja kuntoutuspalvelut
 • henkiset voimavarat ja sairauden kanssa jaksaminen
 • kipu- ja uupumuskokemukset
 • ihmissuhteet

Kurssit toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön avustusosaston (STEA) Veikkauksen tuotoista myöntämän avustuksen turvin. Hakuaika kursseille päättyy n. 5 viikkoa ennen kurssin alkua. 

Parikurssit

 

Kurssit ovat tarkoitettu pariskunnille, joista toisella on reuma tai muu tuki- ja liikuntaelin sairaus.
Molemmilla on halua panostaa parisuhteeseen. Siksi on tärkeää, että hakemus täytetään yhdessä.

Kurssin nimi, aika, paikka ja hakulomake

Kivun kanssa tasapainoon parisuhteessa, 23.–27.3.2020  Hotelli Kivitippu, Lappajärvi
hakuaika päättyy 17.2.2020   Hakulomake (pdf)  sähköinen hakulomake

Kivun kanssa tasapainoon parisuhteessa, 28.9–2.10.2020, Kunnonpaikka, Siilinjärvi
hakuaika päättyy 19.8.2020  Hakulomake (pdf)  sähköinen hakulomake

Kivun kanssa tasapainoon parisuhteessa, 16.–20.11.2020, Hotelli Kivitippu, Lappajärvi
hakuaika päättyy 7.10.2020   Hakulomake (pdf)  sähköinen hakulomake

 

Yksilökurssit

Yksilökurssit ovat tarkoitettu henkilöille, joilla on reuma tai muu tuki- ja liikuntaelin sairaus.

Kurssin nimi, aika, paikka ja hakulomake

Kipu ja uupumus 20.–24.4.2020, Kylpylä Kivitippu, Lappajärvi
Hakuaika päättyy 11.3.2020   Hakulomake (pdf)  sähköinen hakulomake

Kipu ja uupumus 18.–22.5.2020 Kunnonpaikka, Siilinjärvi  Tämä kurssi on peruttu, uusi aika tarkentuu myöhemmin
Hakuaika päättyy 8.4.2020   Hakulomake (pdf)  sähköinen hakulomake

Nuoret aikuiset 19.–23.10.2020, Scandic Eden Nokia
Hakuaika päättyy 9.9.2020   Hakulomake (pdf)  sähköinen hakulomake

 

Reumatauteja sairastavien nuorten aurinkopainotteiset sopeutumisvalmennuskurssit

Korona pandemiasta johtuen nuorten aurinkopainotteiset sopeutumisvalmennuskurssit on tältä vuodelta peruttu.

 

Suomen Reumaliitto järjestää Stean tuella reumatauteja sairastaville nuorille kaksi kurssia vuonna 2020.

Molempiin kurssien omavastuu on 200 euroa. Kursseihin sisältyy jälkijakso, joka toteutetaan kotimaassa muutama kuukausi peruskurssin jälkeen. Jälkijakso on viikonlopun mittainen.

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on tukea nuorten itsenäistymistä, vuorovaikutustaitoja ja tukea itsehoidollisten valmiuksien kehittymistä, sekä tarjota vertaiskontakteja. Päiväohjelma koostuu erilaisista keskusteluista ryhmässä, ohjatusta yhteisestä liikkumisesta, tutustumisesta paikalliseen kulttuuriin erilaisten tehtävien avulla sekä muusta ryhmätoiminnasta.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus kyseistä sopeutumisvalmennuskurssia varten, jotta hakija on oikeutettu Kelan matkakorvaukseen kotimaan kurssimatkoista aiheutuneista kustannuksista.

Lisätietoja:
palvelukoordinaattori Leena Loponen puh. 040 504 4536 tai leena.loponen(a)reumaliitto.fi

 

 

 

 

Verkkokurssit

REUMASAIRAUS JA KIPU-verkkokurssi keväällä

Kurssin tavoitteena on antaa tietoa kivusta ja sen hoidosta, tukea osallistujia tiedostamaan omia voimavarojaan ja oppia käyttämään erilaisia menetelmiä kivun hallintaan.

 Kurssin teemat:

 • Kipu läsnä arjessa
 • Rentoutuminen ja hengitysharjoitukset
 • Unen huolto
 • Itselle sopivia liikuntavalintoja
 • Mielihyvää monesta
 • Asennoituminen kipuun

Kohderyhmä: Pitkäaikaisesta kivusta kärsivät reuma- tai muuta tuki- ja liikuntaelin sairautta sairastavat henkilöt.  

Ryhmän koko: 12 henkeä

Ajankohta: Viikot 17– 23

Hakuaika päättyy 23.3. Sähköinen hakulomake 

Lääkärin B-lausuntoa ei tarvita.

Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa. Osallistujat voivat tutustua materiaaleihin (esim. videot ja artikkelit) ja tehdä pieniä tehtäviä omaan tahtiinsa sekä keskustella ryhmän kesken. Kurssille osallistuminen vie aikaa 2– 3 tuntia viikossa.

Osallistujat keskustelevat toistensa ja kurssin työntekijöiden ja mahdollisen asiantuntijavieraan kanssa videotapaamisessa kurssijakson aikana kolme kertaa. Videotapaamiset toteutetaan illalla klo 17.30 – 18.45

Kurssin käyminen edellyttää toimivaa nettiyhteyttä ja tietokonetta (tai älypuhelinta tai tablettia), jossa on kamera ja mikrofoni. Kurssille valituille annetaan ohjeet ja opastusta, jonka avulla verkkoympäristössä pääsee helposti alkuun.

Lisätietoja: Suunnittelija Eeva Pöyhönen, eeva.poyhonen(at)reumaliitto.fi tai 044 241 9800 (varmiten tavoitettavissa ti – to)

Kurssi toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön avustusosaston (STEA) Veikkauksen tuotoista myöntämän avustuksen turvin ja Opintokeskus Siviksen rahoituksella.

REUMASAIRAUS JA UUPUMUS -verkkokurssi syksyllä

Kurssin tavoitteena on antaa tietoa tekijöistä, joita uupumusoireiden taustalta löytyy ja tukea osallistuja löytämään keinoja ja ratkaisuja pärjätä arjessaan uupumusoireiden kanssa.  Keskeistä kurssilla on kokemusten vaihto ja vertaistuki ryhmän kesken.

 Kurssin teemat:

 • Tunne oma sairautesi – oireena uupumus
 • Huolehdi liikunnasta, ravinnosta, levosta ja henkisestä hyvinvoinnistasi.

  • Itselle sopivia liikuntavalintoja
  • Ravinto
  • Lepo ja uni
  • Henkinen hyvinvointi
 • Eväitä jatkoon – hyvää, omanlaistaan elämää väsymysoireista huolimatta

Kohderyhmä: Reuma- tai muuta tuki- ja liikuntaelinsairautta sairastavat henkilöt, jotka kokevat erityisesti väsymysoireiden heikentävän elämänlaatuaan.

Ryhmän koko: 12 henkeä

Ajankohta: Viikot 43 - 49

Haku viimeistään 28.9. Sähköinen hakulomake. Lääkärin B-lausuntoa ei tarvita.

Osallistujat voivat tutustua materiaaleihin (esim. videot ja artikkelit) ja tehdä pieniä tehtäviä omaan tahtiinsa ja keskustella ryhmän kesken. Kurssille osallistuminen vie aikaa 2– 3 tuntia viikossa. Osallistujat keskustelevat toistensa ja kurssin työntekijöiden ja mahdollisen asiantuntijavieraan kanssa videotapaamisessa kurssijakson aikana kolme - neljä kertaa. Videotapaamiset toteutetaan illalla klo 17.30 – 18.45

Kurssin käyminen edellyttää toimivaa nettiyhteyttä ja tietokonetta (tai älypuhelinta tai tablettia), jossa on kamera ja mikrofoni. Kurssille valituille annetaan ohjeet ja opastusta, jonka avulla verkkoympäristössä pääsee helposti alkuun.

Lisätietoja: Suunnittelija Eeva Pöyhönen, eeva.poyhonen(at)reumaliitto.fi tai 044 241 9800 (varmiten tavoitettavissa ti – to

Hakeminen kursseille

Kursseille haetaan joko sähköisellä tai tulostettavalla Reumaliiton hakulomakkeella. Lomakkeet löytyvät kunkin kurssin kuvauksen kohdalta. Tulostettavan lomakkeen voi pyytää myös palvelukoordinaattori Leena Loposelta, 040 504 4536.

Hakemus postitetaan osoitteella: Suomen Reumaliitto, palvelukoordinaattori  Leena Loponen, Iso Robertinkatu 22-22 A, 00120 Helsinki.

Hakemukseen liitetään kopio B-lausunnosta tai hoitoseloste, jossa on lääkärin suositus kyseiselle kurssille. Tällöin matkakuluista voi hakea korvausta Kelasta (vähennettynä omavastuuosuudella). B-lausunto on edellytys mahdollisen kuntoutusrahan myöntämiselle.

Lisätietoja:
palvelukoordinaattori  Leena Loponen, 040 504 45 36 tai leena.loponen(at)reumaliitto.fi