Esteetön ympäristö

Rakennetun ympäristön esteettömyys on reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden kannalta jokapäiväiseen arkielämään vaikuttava asia. Ympäristö on suunniteltava kaikkien käyttäjien tarpeisiin, jotta arki olisi sujuvaa. 

Suomen Reumaliitolla esteettömyys on keskeinen vaikuttamiskohde. Liitto on ajanut esteettömyyttä Esteittä eteenpäin ja Helppo pakkaus on etu -kampanjoinneillaan. Liitto on laatinut Esteetön ympäristö -tarkistuslista yleisempien epäkohtien poistamiseksi pdf).

Suomen Reumaliiton kannanotto 22.6.2017 Kauppojen esteettömyys edellytys arjen osallisuudelle. pdf

Reuma-lehti 3/2014 (teemana esteettömyys): Esteettömyys - Remontin voi tehdä toisinkin

Helppo liikkua -tunnus myönnetään tuotteelle, joka edistää helppoa liikkumista rakennetussa ympäristössä.

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE, esteettömyystiedon keskus

Saavutettavuudella tarkoitetaan viestinnän, tiedonsaannin ja palvelujen helppoa saavutettavuutta kaikille. Uutisia ja kirjoituksia saavutettavuudesta voi lukea osoitteesta https://saavutettava.fi/.

TOIMIA-tietokanta, toimintakyvyn mittaamisesta ja arvioinnista kiinnostuneille asiantuntijoille ja ammattilaisille 

Työterveyslaitos: Ergonomia-aiheinen sisältö

Apuvälineet

Tietoa apuvälineistä Terveyskylässä