Esteetön ympäristö

Rakennetun ympäristön esteettömyys on reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden kannalta jokapäiväiseen arkielämään vaikuttava asia. Ympäristö on suunniteltava kaikkien käyttäjien tarpeisiin, jotta arki olisi sujuvaa. 

Suomen Reumaliitolla esteettömyys on keskeinen vaikuttamiskohde. Liitto on ajanut esteettömyyttä Esteittä eteenpäin ja Helppo pakkaus on etu -kampanjoinneillaan. Liitto on laatinut Esteetön ympäristö -tarkistuslistan yleisempien epäkohtien poistamiseksi (pdf).

Reuma-lehti 3/2014 (teemana esteettömyys): Esteettömyys - Remontin voi tehdä toisinkin

EU 15.11.2010: Komissio pyrkii luomaan esteettömän Euroopan 80 miljoonalle vammaiselle eurooppalaiselle, pdf

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE, esteettömyystiedon keskus

Suomen Design for All -verkosto (DfA), verkoston tavoitteena on levittää DfA-tietoa yrityksille ja julkiselle sektorille saavutettavien tuotteiden, palveluiden ja ympäristöjen kehittämiseksi

TOIMIA-tietokanta, toimintakyvyn mittaamisesta ja arvioinnista kiinnostuneille asiantuntijoille ja ammattilaisille 

Työterveyslaitos: Ergonomia-aiheinen sisältö

Apuvälineet

Tietoa apuvälineistä Terveyskylässä

Helpompaa arkea apuvälineillä -esite

esite