26.10.2022
Hallitus esittää eduskunnalle muutoksia lääkelakiin lä
28.4.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi Reumaliitolta lausuntoa tekeillä oleviin esteettömyysasetuks
25.3.2022
Suomen Reumaliitto on antanut lausunnon hallituksen esitykseen vammaispalvelulainsäädännön uudist
31.1.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi Reumaliitolta lausuntoa hallituksen esitykseen t
15.12.2021
Reumaliitto kannattaa lämpimästi hallituksen esitysluonnosta seitsemän päivän
26.10.2021
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto pyysi Reumaliitolta lausun
28.6.2021
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään, mitkä laaturekisterit ovat Ter
17.6.2021
Lasten terveysfoorumi (LTF) haluaa tuoda esille järjestöjen roolin hyöd
7.10.2020
Reumaliitto antoi lausuntonsa asiakasmaksulakiin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunn
28.9.2020
Suomen Reumaliitto antoi lausuntonsa hallituksen esitykseen sote-uudistuksesta.
14.4.2020
Reumaliitto antoi lausuntonsa lääkkeiden hintalautakunnalle sosiaali- ja tervey
31.3.2020
Reumaliitto lausui sosiaali- ja terveysministeriölle näkemyksensä valmisteilla olevaa
12.9.2019
Sisäministeriö pyysi Reumaliitolta lausuntoa rahankeräysasetukseen.
5.9.2019
Reumaliitto lähetti sosiaali- ja terveysministeriöön lausuntonsa aktiivimalliin liittyen. 
31.1.2019
Suomen Reumaliitto antoi lausunnon eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esi
31.1.2019
Suomen Reumaliitto lausui sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista 
23.11.2018
Soveltava Liikunta SoveLi ry:n ja SoveLi ry:n jäsenjärjestöt toivovat seuraavien kirjausten näkyv
26.10.2018
Reumaliitto on antannut lausunnon koskien itsehoitolääkkeiden merkitystä reuma- ja t
22.5.2018
Reumaliitto lausui hieronnan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden
14.3.2018
Reumaliiton Resurf-hankkeessa ilmenneiden tarpeiden pohjalta liitto lausui valtiovarainministeriö
14.12.2017
Reumaliitto lausui hallituksen esitysluonnokseen asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaa
19.10.2017
Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
14.9.2017
Sosiaali- ja terveysministeriö                                                                   
21.6.2017
Sosiaali- ja terveysministeriö / Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
24.5.2017
Sosiaali- ja terveysministeriö  
13.4.2017
Liikenne- ja viestintäministeriö                                                                 
28.3.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriö

PL 29

00023 VALTIONEUVOSTO
9.9.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö
9.9.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö
11.8.2016
Suomen Reumaliitto on vuonna 1947 perustettu kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjes
22.4.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö 15.4.2016