14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömy
14.9.2023
Suomen Reumaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen
14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lääkekustannusten vuosiomavastuun vuod
12.9.2023
Hallitus päätti siirtää keväällä hyväksytyn uuden vammaispalvelulain (675/2023)
9.8.2023
Suomen Reumaliitto ry puoltaa hallituksen luonnosesitystä vammaispalvelulain voimaantulon siirtäm
26.10.2022
Hallitus esittää eduskunnalle muutoksia lääkelakiin lä
28.4.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi Reumaliitolta lausuntoa tekeillä oleviin esteettömyysasetuks
25.3.2022
Suomen Reumaliitto on antanut lausunnon hallituksen esitykseen vammaispalvelulainsäädännön uudist
31.1.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi Reumaliitolta lausuntoa hallituksen esitykseen t
15.12.2021
Reumaliitto kannattaa lämpimästi hallituksen esitysluonnosta seitsemän päivän
26.10.2021
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto pyysi Reumaliitolta lausun
28.6.2021
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään, mitkä laaturekisterit ovat Ter
17.6.2021
Lasten terveysfoorumi (LTF) haluaa tuoda esille järjestöjen roolin hyöd
7.10.2020
Reumaliitto antoi lausuntonsa asiakasmaksulakiin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunn
28.9.2020
Suomen Reumaliitto antoi lausuntonsa hallituksen esitykseen sote-uudistuksesta.
14.4.2020
Reumaliitto antoi lausuntonsa lääkkeiden hintalautakunnalle sosiaali- ja tervey
31.3.2020
Reumaliitto lausui sosiaali- ja terveysministeriölle näkemyksensä valmisteilla olevaa
12.9.2019
Sisäministeriö pyysi Reumaliitolta lausuntoa rahankeräysasetukseen.
5.9.2019
Reumaliitto lähetti sosiaali- ja terveysministeriöön lausuntonsa aktiivimalliin liittyen. 
31.1.2019
Suomen Reumaliitto antoi lausunnon eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esi
31.1.2019
Suomen Reumaliitto lausui sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista 
23.11.2018
Soveltava Liikunta SoveLi ry:n ja SoveLi ry:n jäsenjärjestöt toivovat seuraavien kirjausten näkyv
26.10.2018
Reumaliitto on antannut lausunnon koskien itsehoitolääkkeiden merkitystä reuma- ja t
22.5.2018
Reumaliitto lausui hieronnan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden
14.3.2018
Reumaliiton Resurf-hankkeessa ilmenneiden tarpeiden pohjalta liitto lausui valtiovarainministeriö
14.12.2017
Reumaliitto lausui hallituksen esitysluonnokseen asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaa
19.10.2017
Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
14.9.2017
Sosiaali- ja terveysministeriö                                                                   
21.6.2017
Sosiaali- ja terveysministeriö / Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
24.5.2017
Sosiaali- ja terveysministeriö  
13.4.2017
Liikenne- ja viestintäministeriö                                                                 
28.3.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriö

PL 29

00023 VALTIONEUVOSTO
9.9.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö
9.9.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö
11.8.2016
Suomen Reumaliitto on vuonna 1947 perustettu kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjes
22.4.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö 15.4.2016