4.9.2020
Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä sosiaali-
12.8.2020
Hallitus neuvottelee paraikaa työllisyystoimista, joiden olisi määrä tuoda Suomeen 30
25.2.2020
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on alkanut valmistella kuntoutukseen liittyvää lains
20.2.2020
Reumaliitto osallistui YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman valmi
26.11.2019
Reumaliitto kertoi kantansa siihen, mitä palveluita valmisteilla olevissa laaja-alaisissa sote-ke
19.9.2019
Reumaliitto on mukana kannanotossa, jossa vaaditaan panostusta terveydenhuollon laaturekistereihi
4.6.2019
Sosiaali- ja terveysministeriö on luonnoksessaan erikoislääkärien ja erikoisham
4.4.2019
Reumaliitto lähetti Kelaan näkemyksensä kuntoutuksen kehittämisestä.
30.11.2018
Yleiskuntoutus ei riitä, tarvitaan erityisosaamista

 
23.11.2018
Kuluttajaparlamentti vaatii täysistunnossaan 20.11.2018:
6.11.2018
STM:n selvitys osatyökykyisten tilanteesta työmarkkinoilla
6.10.2017
Hallitus esittää muun muassa, että mikäli henkilö ei ole ollut 65 päivän aikana riittävästi työss
22.6.2017
Reumaliitto kannustaa kauppoja kehittämään ratkaisuja, jotka takaavat asiakkaille e
2.5.2017
Kuntoutusverkosto KUVE haluaa varmistaa moniammatilliselle kuntoutukselle ja kansalaisen
6.4.2017
Haluamme lähestyä teitä työ- ja oikeusministeri Jari Lindström ja osoittaa h
17.3.2017
Reumaliitto on huolissaan vuonna 2017 uusista voimaan tulleista lääkesäästöi
18.8.2016
Rakentamisen esteettömyysvelvoitteita ollaan valtion tasolta selkeyttämässä ja yhtenäistämässä.
4.7.2016
Biosimilaarien käytön lisäämisessä hinta ei saa olla yksin valintaperuste
16.4.2016
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus hioo nyt muotoaan ja hallitus valmistelee parhaillaan laki
1.4.2016
Reumaliitto korostaa, että lääkinnällisen kuntoutuksen valtakunnalliset linjaukset tulee ratkaist
8.3.2016
Reumaliitto on huolissaan hallituksen uusista säästölinjauksista.
11.1.2016
Reumaliiton näkemys SOSTElle koskien lausuntopyyntöä hallituksen linjauksista itsehallintoaluejao