Syklosporiini "Siklosporiini"

Käyttötarkoitus 

Nivelreuman, nivelpsoriaasin, reumaattisten silmätulehdusten ja systeemisten sidekudossairauksien pitkäaikaishoito. Lasten hoitaminen on harvinaista.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Syklosporiinia (Sandimmun Neoral®) sisältävät kapselit (25, 50 ja 100 mg) rauhoittavat niveltulehdusta ja estävät sen etenemistä. Nivelpsoriaasissa myös iho-oireet lievittyvät. Syklosporiinia on saatavissa myös mikstuurana. Syk-losporiini ei välittömästi lievitä kipuja. Vaikutus tulee 1 - 3 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Syklosporiini kuuluu solunsalpaajien lääkeryhmään.

Reumalääkkeenä syklosporiinista saa sv-erityiskorvauksen (65%).

Annostus

Tavallinen syklosporiinin hoitoannos on noin 3 mg potilaan painokiloa kohti vuorokaudessa eli usein 200 mg. Kapselit otetaan kahtena tai kolmena annoksena vuorokaudessa. Hoito voi kestää vuosia.

Lääkkeen ottaminen

Syklosporiinikapselit niellään kokonaisina runsaan nestemäärän kera. Kapselit irrotetaan läpipainopakkauksesta vasta juuri ennen käyttöä. Tällöin voi olla havaittavissa hajua, joka on merkityksetöntä. Jos jokin lääkeannos unohtuu, sitä ei saa ottaa myöhemmän annoksen yhteydessä.

Haittavaikutukset

Tavallisimmat haittavaikutukset ovat käsien vapina, puutumisoireet, lisääntynyt karvojen kasvu ja ikenien turvotus. Ne johtavat harvoin hoidon keskeytykseen. Vapina tai puutuminen voi olla merkki syklosporiinin aiheuttamasta magnesiumin puutteesta, johon magnesiumia sisältävät valmisteet auttavat. Ikeniin kohdistuvia haittavaikutuksia voi vähentää huolehtimalla suun ja hampaiden puhtaudesta. Pahoinvointia tai väsymystä esiintyy joskus.

Syklosporiini voi vaikuttaa munuaisten toimintaan ja kohottaa verenpainetta. Joskus joudutaan aloittamaan verenpainelääkitys. Munuaisten toiminnan (S-Krea) ja verenpaineen seurannasta on huolehdittava. Jos verenpainetta ei voida pitää tyydyttävissä lukemissa tai S-Krea nousee 30 - 50 prosenttia lähtötasosta, on syklosporiinin annostelua vähennettävä tai hoito keskeytettävä. Joskus voidaan myös havaita lievää veren kaliumin tai rasva-arvojen kohoamista.

Leikkaushoito ei edellytä hoidon keskeytystä. Vaikka kyseessä on solunsalpaajan tavoin vaikuttava lääke, syklosporiini ei aiheuta hedelmättömyyttä eikä riskiä sairastua syöpäsairauksiin. Vaikeimmissa infektiotaudeissa joudutaan harkitsemaan hoidon keskeytystä.

Minkä tahansa asian vuoksi lääkärissä tai hammaslääkärissä käydessä on muistettava mainita syklosporiinin käytöstä. Monet muut lääkkeet voivat vaikuttaa syklosporiinin tehoon tai haittavaikutuksiin. Mahdollista on myös, että syklosporiini muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta. Syklosporiinia saavan potilaan hoitokortissa on luettelo sellaisista lääkkeistä, jotka on aiheellista ottaa huomioon. Lääkärissäkäynnin yhteydessä hoitokortti on syytä esittää.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti, kaikki rokotukset voidaan antaa normaalisti.

Raskaus ja imetys

Raskauden ja imetyksen aikana syklosporiinia ei saa käyttää, ellei sairaus sitä välttämättä edellytä. Luotettavaa raskauden ehkäisyä suositellaan. Käytöstä raskauden aikana ei kuitenkaan ole havaittu aiheutuneen vaurioita sikiölle.  

Hoidon seuranta

Kahden ensimmäisen kuukauden aikana otetaan munuaisten toimintakoe (S-Krea) kahden viikon välein. Samalla mitataan verenpaine, tarvittaessa useamminkin. Joka toisella kerralla otetaan lisäksi lasko ja CRP. Kahden kuukauden jälkeen riittää yleensä kontrollitutkimusten tekeminen joka kolmas kuukausi. Kontrolliväli riippuu S-Krea -arvoista ja verenpaineesta. Tarvittaessa hoitoannosta vähennetään.

Suositellaan, että syklosporiinihoidon seurannasta vastaa erikoislääkäri perusterveydenhuollon ohella.

Seurantataulukko

Lääke

Syklosporiini
Sandimmun
Neoral®

Ennen aloitusta

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk
  • Trom
 • ALAT
 • S-Krea
 • S-K
 • S-Mg

- 2kk joka 2. viikko

 • S-Krea

Joka 4. viikko:

 • La, CRP

2 kk:n jälkeen joka 3. kk

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk
 • S-Krea

Muuta huomattavaa

 • Aloitettaessa S-Krea kahdesti.
 • Verenpaineen seuranta lab.tutkimusten yhteydessä.
 • S-Mg, jos vapinaa tms.
 • Seurannassa lab.kontrollien tiheys riippuu etenkin kreatiniinista (S-Krea).

Seurantataulukko pdf-tiedostona

Päivitetty 17.11.2015