Valikko
 

Sertolitsumabipegoli

Käyttötarkoitus

Nivelreuman, selkärankareuman ja nivelpsoriaasin pitkäaikaishoito aikuisilla, kun perinteinen lääkehoito ei ole ollut riittävän tehokasta.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Sertolitsumabipegoli (Cimzia®on saatavana yhden millilitran esitäytetyissä ruiskuissa, jotka sisältävät 200 mg sertolitsumabipegolia. Lääke rauhoittaa niveltulehdusta ja estää nivelvaurioiden etenemistä. Vaikutus nähdään kahden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. Sertolitsumabipegoli kuuluu biologisten lääkkeiden ryhmään.

Sertolitsumabipegoli on vasta-aine, joka on koostettu liittämällä sertolitsumabi polyeteeniglykoliin. Sertolitsumabipegoli estää verraten pitkäaikaisesti kasvainnekroositekijä-alfan (TNF-α) toiminnan. TNF-α on sytokiini, joka toimii reumaattisessa tulehduksessa solujen välisen tiedonsiirron välittäjänä. Sertolitsumabipegolihoitoon on suositeltavaa liittää metotreksaattihoito, mutta sitä voidaan antaa yksinäänkin. Muita biologisia lääkeaineita ei pidä käyttää samanaikaisesti.

Annostus ja lääkkeen antaminen

Sertolitsumabipegolia annetaan ruiskeena ihon alle. Aloitusannos on 400 mg (kaksi 200 mg:n annosta). Tämän jälkeen annetaan 400 mg kahden ja neljän viikon kuluttua. Jatkossa hoitona on 200 mg:n annos kahden viikon tai 400 mg neljän viikon välein.

Potilas voi itse opetella ruiskeiden antamisen tai ne voi kotona antaa joku hänen läheisistään. Lääkkeen valmistajan ohjeita antamisesta on noudatettava.

Lääkärin lausunnon perusteella saa lääkkeen hinnasta sv-perus- (40%) tai erityiskorvauksen (65%).

Haittavaikutukset

Lääkkeen pistoskohdassa voi esiintyä ohimeneviä ärsytysoireita. Haittavaikutuksina voi esiintyä allergisia reaktioita, kuten ihottumaa, hengitysoireita tai turpoamista.

Sertolitsumabipegoli voi lisätä alttiutta infektioihin. Hoitoa ei saa aloittaa tai jatkaa, jos potilaalla on akuutti infektio tai jokin krooninen hoitamaton infektiotauti. Tuberkuloosin aktivoituminen on mahdollista, ja sairastumisen riski on huolellisesti selvitettävä ennen hoidon aloittamista. Myös B-virushepatiitti voi aktivoitua, joten tämän viruksen kantajia on tarkoin seurattava.

Lymfooman tai muun syöpäsairauden riskin on epäilty lisääntyvän TNF-α-estäjiä käytettäessä, joskaan tutkimuksissa ei ole tästä selvää osoitusta. Sydämen vajaatoiminnan kehittymistä, psoriaasiin sairastumista tai keskushermoston myeliinikatoa aiheuttavia sairauksia (esimerkiksi multippelia skleroosia) on raportoitu TNF-α-estäjähoidon yhteydessä. Tällaiset sairaudet voivat myös olla hoidon esteenä.

Leikkaushoidon yhteydessä on hoidon keskeyttäminen aiheellista noin kolmen viikon ajaksi.

Lääkettä ei saa käyttää yhdessä anakinran tai abataseptin kanssa haittavaikutusten vuoksi.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Ennen eläviä taudinaiheuttajia sisältävien rokotteiden antamista on suositeltavaa pitää sertolitsumabipegolihoidossa ainakin seitsemän viikon tauko. Hoidon voi aloittaa kaksi viikkoa elävän rokotteen antamisen jälkeen,

Raskaus ja imetys

Sertolitsumabipegolia ei yleensä pidä käyttää raskauden aikana, joskaan haittoja raskauden kululle tai sikiölle ei ole tiedossa. Imetyksen aikana lääkkeen käyttö on mahdollista. Raskauden ehkäisyä suositellaan jatkettavaksi viiden kuukauden ajan viimeisen hoitokerran jälkeen. Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen.

Vastasyntyneen rokotuksista on keskusteltava lääkärin kanssa, jos lääkitys on ollut käytössä raskauden aikana.

Hoidon seuranta

Suositellaan täydellisen verenkuvan ja maksaentsyymien (ALAT) tutkimista 1 kuukausi hoidon aloittamisen jälkeen. Lisäksi Lasko, CRP, KREA, AFOS ja virtsakoe tutkitaan vastaanottokäyntien yhteydessä 6-12 kuukauden välein. Sertolitsumabipegolihoitoa on seurattava hoitoon perehtyneen erikoislääkärin toimesta.

Lääkehoidon seurantataulukko löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta.

Päivitetty 8.8.2019