Valikko
 

Sekukinumabi

Käyttötarkoitus

Selkärankareuman ja nivelpsoriaasin pitkäaikaishoito, jos perinteinen hoito ei ole tuottanut tuloksia tai sitä ei voi käyttää.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Sekukinumabi (Cosentyx®) on saatavana 150 mg sisältävänä annosruiskuna ja annoskynänä. Sekukinumabi kuuluu biologisten lääkkeiden ryhmään.

Sekukinumabi on ihmisen vasta-aine, joka sitoutuu soluissa olevaan tulehdusta aiheuttavaan sytokiiniin (interleukiini-17A) neutraloiden sen, jolloin sytokiinin vaikutus estyy. Seurauksena niveltulehdus ja siihen liittyvät vauriot vähenevät. Sekukinumabin teho nähdään tavallisesti 16 viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. 

Etenkin nivelpsoriaasissa voidaan sekukinumabin rinnalla käyttää metotreksaattilääkitystä, mikä saattaa joskus lisätä hoidon tehoa. Myös muuta vastaavaa lääkitystä voidaan käyttää, mutta kokemukset ovat vähäiset. 

Lääkärin lausunnon perusteella saa lääkkeen hinnasta sv-perus- (40 %) tai erityiskorvauksen (65 %).

Lääkkeen antaminen ja annostus

Sekukinumabin kerta-annos aikuisille on 150 tai 300 mg ruiskeena ihon alle. Aluksi ruiske annetaan viikon välein ensimmäiset kolme viikkoa, ja sitten jatketaan samalla annoksella kerran kuukaudessa. Selkärankareumaa hoidettaessa on suositeltu kerta-annos 150 mg, nivelpsoriaasissa 300 mg. Potilas tai joku hänen läheisistään voi opetella ruiskeen antamisen. Lääkkeen valmistajan ohjeita lääkkeen käytöstä ja antamisesta on noudatettava. Hoito voi olla pitkäaikaista, mutta kokemuksia monia vuosia kestäneestä hoidosta on niukasti. Alle 18-vuotiaiden hoidosta ei ole toistaiseksi julkaistu tietoja. 

Haittavaikutukset

Infektiosairauksien lisääntymistä on kuvattu sekukinumabia saavilla potilailla, tavallisimmin on kyse ylähengitysteiden infektioista.  Alttiutta tuberkuloosiin sairastumista ei ole havaittu hoidon yhteydessä, mutta tuberkuloosia tai muuta vakavaa kroonista infektiota sairastavia ei saa hoitaa sekukinumabilla. Lääkkeen pistoskohdassa mahdollisesti ilmenevät ärsytysoireet ovat hyvin harvinaisia.

Verenkuvan muutoksia (neutropenia) on joitakin tapauksia havaittu, vakavia ne eivät ole olleet. Allergiset reaktiot ovat harvinaisia. Vasta-aineiden kehittyminen elimistössä sekukinumabille on harvinaista pitkäaikaisessakin hoidossa. 

Havaintoja syöpäsairauksien lisääntymisestä sekukinumabihoidon yhteydessä ei ole, mutta muiden biologisten lääkkeiden käytön yhteydessä on yhteyttä joskus pidetty mahdollisena. 

Leikkaushoito on järjestettävä siten, että edeltävästä hoitokerrasta on vähintään neljä viikkoa. Seuraava sekukinumabihoito voidaan antaa aikaisintaan kaksi viikkoa toimenpiteen jälkeen. 

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Ennen eläviä taudinaiheuttajia sisältävien rokotteiden antamista on suositeltavaa pitää sekukinumabihoidossa ainakin kolmen kuukauden tauko. Hoidon voi aloittaa kaksi viikkoa elävän rokotteen antamisen jälkeen. 

Raskaus ja imetys

Raskauden tai imetyksen aikana sekukinumabia ei pidä käyttää, ellei tähän ole pakottavaa syytä. Suositellaan, että hoito lopetetaan vähintään 20 viikkoa ennen mahdollista raskautta. Eläimillä suoritetuissa tutkimuksissa ei ole tullut esiin haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen tai sikiöön. Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen.

Hoidon seuranta

Seurannassa suositellaan täydellisen verenkuvan  ja maksaentsyymien (ALAT) tutkimista 1 kuukausi hoidon aloittamisesta. Lisäksi lasko, CRP, KREA, AFOS ja virtsakoe tutkitaan vastaanottokäyntien yhteydessä 6-12 kuukauden välein. Sekukinumabihoito edellyttää seurantaa hoitoon perehtyneen lääkärin toimesta.

Muuta huomattavaa

  • Infektiot
  • Keskeytys leikkausten yhteydessä.

Lääkehoidon seurantataulukko löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta. 

Päivitetty 8.8.2019