Leflunomidi

Käyttötarkoitus

Nivelreuman pitkäaikaishoito, voidaan käyttää myös nivelpsoriaasissa ja joitakin kokemuksia on systeemisten sidekudostautien hoidosta. Lasten hoitamisesta on kokemuksia vain vähän.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Leflunomidia (Arava®, Leflunomide®) sisältävät tabletit (20 mg) rauhoittavat niveltulehdusta ja estävät sen etenemistä. Leflunomidi ei välittömästi lievitä kipuja. Vaikutus tulee 1 - 2 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Leflunomidi kuuluu solunsalpaajien lääkeryhmään.

Usein käytetään yhdistelmähoitoa muiden nivelreuman peruslääkehoidossa käytettävien lääkkeiden kanssa.

Leflunomidi on sv-erityiskorvauksen (65%) piirissä.

Annostus

Leflunomidin tavallinen hoitoannos on 20 mg:n tabletti päivittäin, joskus vain joka toinen päivä. Hoito voidaan aloittaa isommalla annoksella, jota annetaan muutaman ensimmäisen päivän ajan. Hoito voi kestää vuosia. Lasten annokset eivät ole vakiintuneet.

Lääkkeen ottaminen

Leflunomidi otetaan veden kera mieluimmin aterian yhteydessä aina samaan aikaan päivästä. Jos päiväannos unohtuu, ei ole suositeltavaa, että seuraavana päivänä otetaan kaksinkertainen annos.

Haittavaikutukset

Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat ripuli, pahoinvointi ja vatsavaivat. Nämä usein vähenevät hoidon jatkuessa. Muita haittoja voivat olla suun haavaumat, ihottuma sekä verenpaineen nousu. Myöhemmässä vaiheessa voi harvinaisina esiintyä lievää hiustenlähtöä, painon laskua ja maksaan, keuhkoihin tai verisoluihin kohdistuvia vaikutuksia. Joitakin vakavia maksavaurioita on kuvattu leflunomidihoidon yhteydessä. Alkoholin käytössä suositellaan noudatettavaksi pidättyväisyyttä.

Leflunomidihoito on aiheellista keskeyttää vaikeiden infektiotautien, mutta ei esimerkiksi tavallisen flunssan yhteydessä. Leikkaushoito ei normaalisti edellytä keskeytystä. Vaikka kyseessä on solunsalpaaja, ei ole todennäköistä, että leflunomidi aiheuttaisi hedelmättömyyttä tai riskiä sairastua syöpäsairauksiin.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti, kaikki rokotukset voidaan antaa normaalisti.

Leflunomidin poistumista elimistöstä voidaan tarvittaessa nopeuttaa nauttimalla kolestyramiinia (Questran®) tai lääkehiiltä. Annos on 8 g kolestyramiinia 3 kertaa vuorokaudessa tai 50 g jauhemaista lääkehiiltä 4 kertaa vuorokaudessa. Täydellinen elimistöstä poistaminen kestää yleensä 11 vuorokautta.

Raskaus ja imetys

Raskauden ja imetyksen aikana leflunomidia ei saa käyttää. Raskauden aikainen käyttö voi aiheuttaa sikiölle vaurioita, joskaan ihmisellä tästä ei ole havaintoja. Raskauden ehkäisystä on huolehdittava. Perheenlisäystä suunniteltaessa on suositeltavaa, että leflunomidi lopetetaan kaksi vuotta ennen sitä. Tämä suositus koskee myös miehiä, mutta on epätodennäköistä, että mitään ongelmia on odotettavissa.

Edellä mainittua poistamismenettelyä on käytettävä, jos on tarpeen lyhentää kahden vuoden odotusaikaa tai jos nainen on tullut raskaaksi leflunomidihoidon aikana.

Hoidon seuranta

Kahden ensimmäisen kuukauden aikana otetaan verenkuva (B-Hb, -Leuk, -Trom) ja maksan toimintakoe (S-ALAT) kahden viikon välein. Hoidon seuraamiseksi suositellaan lisäksi laskon ja CRP:n tutkimista kuukausittain. Kahden kuukauden jälkeen laboratoriokokeet otetaan kolmen kuukauden välein. Hoidon aikana voidaan sallia lieviä poikkeamia maksaentsyymien (ASAT, ALAT) arvoissa. Verenpainetta on aiheellista mitata ainakin ensimmäisinä hoitokuukausina.

Seurantataulukko

Lääke

Leflunomidi
Arava®
Leflunomide®

Ennen aloitusta

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk
  • Diffi
  • Trom
 • ALAT
 • S-Krea

- 2kk joka 2. viikko

 • B-Hb
  • Leuk
  • Trom
 • ALAT

Joka 4. viikko:

 • La, CRP

2 kk:n jälkeen joka 3. kk

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk
  • Trom
 • ALAT

Muuta huomattavaa

 • Verenpaine
 • Raskauden ehkäisy

Seurantataulukko pdf-tiedostona

Päivitetty 17.11.2015