Valikko
 

Infliksimabi

Käyttötarkoitus

Nivelreuman, selkärankareuman ja nivelpsoriaasin pitkäaikaishoito, lapsilla vain harvoin.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Infliksimabia (Inflectra®, Remicade®, Remsima®) on saatavana 100 mg kuiva-ainetta sisältävinä injektiopulloina. Lääke rauhoittaa niveltulehdusta ja estää sen etenemistä. Vaikutus nähdään 1 - 2 viikon kuluessa ja lisääntyy noin kolmeen kuukauteen saakka hoidon aloittamisesta.
Inflectra ja Remsima ovat alkuperäislääkkeen kaltaisia valmisteita (biosimilaareja). Vaikutus on sama kuin alkuperäislääkkeellä (Remicade), mutta ilman harkintaa ei vaihtoa pidä tehdä, vaikka kustannukset ovat alhaisemmat. 

Infliksimabi on kasvainnekroositekijä-alfan (TNF-α) vasta-aine ja estää solujen välistä tiedonsiirtoa vaikuttamalla tähän reumaattisessa tulehduksessa keskeiseen aineeseen. Kun TNF-α:n toiminta estyy, niveltulehdus ja siihen liittyvä nivelvaurio vähenevät. Infliksimabi kuuluu biologisten lääkkeiden ryhmään.

Etenkin nivelreumassa ja nivelpsoriaasissa infliksimabi on suositeltavaa antaa yhdistettynä metotreksaattiin tai muuhun vastaavaan hoitoon. Infliksimabi on tarkoitettu sairaalakäyttöön, joten Kela ei yleensä korvaa hoitokustannuksia, mutta tarvittaessa lääkärin lausunnon perusteella saa lääkkeen hinnasta sv-perus- tai erityiskorvauksen (65 %).

Annostus

Nivelreuman hoitona infliksimabin kerta-annos on yleensä vähintään 3 mg potilaan painokiloa kohti. Selkärankareumassa annos on tavallisesti 5 mg/kg. Hoito uusitaan 2 viikon ja 6 viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Tämän jälkeen hoito annetaan yleensä 6-8 viikon välein. Annostelua voidaan tarvittaessa muuttaa. Hoito voi kestää vuosia.

Lääkkeen antaminen

Infliksimabi annetaan tiputuksena laskimoon. Lääkkeen valmistajan ohjeita antamisesta on noudatettava. Tiputus kestää noin kaksi tuntia, ja sen aikana hoitaja seuraa verenpainetta ja pulssia. Vointia tarkkaillaan myös tiputuksen jälkeen 1-2 tuntia mahdollisten haittavaikutusten varalta.

Haittavaikutukset

Lääkkeen antamisen aikana voi esiintyä kutinaa, päänsärkyä, vilustumisoireita ja verenpaineen laskua. Yleensä oireet ovat lieviä ja nopeasti ohimeneviä. Allergisuuteen taipuvaisia on seurattava tavallista huolellisemmin ja mahdollisesti annettava esilääkitystä. Myös hoitojen välisinä aikoina voi harvinaisina esiintyä nokkosrokkoa, hengenahdistusta, päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, vatsavaivoja ja verenpaineen nousua.

Sydämen vajaatoiminnan pahenemista tai kehittymistä on joskus havaittu. Satunnaisesti on esiintynyt maksaentsyymien kohoamista ja joskus maksavaurioitakin. Lääkettä ei saa käyttää yhdessä anakinra-lääkkeen kanssa haittavaikutusten vuoksi.

Infliksimabi voi lisätä alttiutta infektioihin. Vakavien infektiotautien esiintyminen hoidon yhteydessä ei ole yleistä, mutta hoitoa ei saa aloittaa tai jatkaa, jos potilaalla on jokin krooninen hoitamaton infektiotauti. Tuberkuloosi voi aktivoitua infliksimabihoidon yhteydessä, joten jo ennen hoidon aloittamista on tuberkuloosiriski selvitettävä. Tarvittaessa on harkittava samanaikaista tuberkuloosilääkitystä. Hoidon aikana on mahdollisia tuberkuloosin oireita tarkkailtava.

Myös B-virushepatiitti voi aktivoitua, joten tämän viruksen kantajia on tarkoin seurattava. Infliksimabin ei ole havaittu lisäävän riskiä sairastua syöpäsairauksiin. Biologisten lääkkeiden käytön yhteydessä on kuitenkin pidetty mahdollisena lymfoomaan sairastumista. 

Jos hoito aloitetaan uudelleen yli 16 viikkoa aiemman hoitokerran jälkeen, ovat yliherkkyysreaktiot mahdollisia.

Leikkaushoito on järjestettävä siten, että edeltävästä hoitokerrasta on vähintään kolme viikkoa. Seuraava infliksimabihoito voidaan antaa aikaisintaan kaksi viikkoa toimenpiteen jälkeen.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Jos on kyse eläviä taudinaiheuttajia sisältävistä rokotteista, on suositeltavaa pitää hoidossa vähintään seitsemän viikon tauko ennen niiden antamista, hoidon voi käynnistää uudelleen kahden viikon kuluttua rokotuksesta.

Raskaus ja imetys

Raskauden aikana infliksimabia ei pidä käyttää ilman merkittävää syytä. Raskauden ehkäisyä suositellaan vielä kuuden kuukauden ajan hoitojakson jälkeen. Vähintään kaksi kuukautta pitää kulua hoidon päättymisestä ennen raskauden alkamista. Imetystä ei suositella infliksimabihoidon aikana eikä kuuteen kuukauteen hoidon jälkeen. Eläinkokeissa ei ole tullut esiin viitteitä sikiövaurioista.

Jos lääke on ollut käytössä raskauden aikana, voi vastasyntyneellä olla suurentunut riski rokotteisiin liittyen jopa 6 kuukautta syntymän jälkeen. Rokotuksista on keskusteltava tällöin lääkärin kanssa.

Melko paljon on myös tietoa raskauksista, jotka ovat alkaneet hoidon aikana, eikä niiden yhteydessä ole raportoitu ongelmia. Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen.

Hoidon seuranta

Seurannassa suositellaan ainakin CRP:n, täydellisen verenkuvan ja maksaentsyymien (ALAT) tarkkailua infuusiota edeltäen lääkärin harkinnan mukaan. Harkinnan mukaan voi olla aiheellista tutkia ajoittain tumavasta-aineet ja muita autovasta-aineita (DNA- ja kardiolipiinivasta-aineet), sillä näiden esiintyminen hoidon aikana voi liittyä haittavaikutusten lisääntymiseen.

Infliksimabihoito edellyttää seurantaa siihen perehtyneen erikoislääkärin toimesta.

Lääkehoidon seurantataulukko löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta.

Päivitetty 7.8.2019