Valikko
 

Golimumabi

Käyttötarkoitus

Nivelreuman, nivelpsoriaasin ja selkärankareuman pitkäaikaishoito aikuisilla, kun perinteinen lääkehoito ei ole ollut riittävän tehokasta.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Golimumabi (Simponi®) on saatavana esitäytetyssä ruiskussa tai kynässä (0,5 ml), joka sisältää 50 mg golimumabia. Lääke rauhoittaa niveltulehdusta, estää nivelvaurioiden etenemistä ja parantaa toimintakykyä. Vaikutus nähdään kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta. Golimumabi kuuluu biologisiin lääkkeisiin.

Golimumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu tiukasti ihmisen kasvainnekroositekijä-alfan (TNF-α) molekyyleihin. TNF-α on sytokiini, joka toimii reumaattisessa tulehduksessa solujen välisen tiedonsiirron välittäjänä. Sen toiminta estyy pitkäaikaisesti, jolloin reumaattinen tulehdus ja siihen liittyvä nivelvaurio vähenevät.

Golimumabihoitoon on suositeltavaa liittää metotreksaattihoito, sillä ainakin nivelreumassa teho on muutoin heikompi. Muita biologisia lääkeaineita ei pidä käyttää samanaikaisesti.

Lääkärin lausunnon perusteella saa lääkkeen hinnasta sv-perus- tai erityiskorvauksen (65 %).

Annostus ja lääkkeen antaminen

Golimumabia annetaan ruiskeena ihon alle. Aloitusannos sekä kerran kuukaudessa jatkuvasti annettava annos ovat 50 mg eli yksi ruiskeannos. Yli 100 kg painaville voidaan harkita 100 mg:n kerta-annoksia.

Potilas voi itse opetella ruiskeiden antamisen tai ne voi kotona antaa joku hänen läheisistään. Lääkkeen valmistajan ohjeita antamisesta on noudatettava. Lääke tulee antaa joka kuukausi samana päivänä.

Haittavaikutukset

Lääkkeen pistoskohdassa esiintyvät ärsytysoireet ovat verraten harvinaisia. Yleisiä haittavaikutuksia ovat mm. hengitystieinfektiot, kurkkukipu ja nenän vuotaminen. Joskus voi esiintyä huimausta, päänsärkyä, mahavaivoja tai allergisia reaktioita.

Golimumabi voi lisätä alttiutta infektioihin. Hoitoa ei saa aloittaa tai jatkaa, jos potilaalla on akuutti infektio tai jokin krooninen hoitamaton infektiotauti. Tuberkuloosin aktivoituminen on mahdollista, ja sairastumisen riski on huolellisesti selvitettävä ennen hoidon aloittamista. Myös B-virushepatiitti voi aktivoitua, joten tämän viruksen kantajia on tarkoin seurattava. Vaikutuksia verenkuvaan tai maksaentsyymeihin on melko harvoin.

Lymfooman tai muun syöpäsairauden riskin on epäilty lisääntyvän TNF-α-estäjiä käytettäessä, joskaan tutkimuksissa ei ole tästä selvää osoitusta. Sydämen vajaatoiminnan kehittymistä, psoriaasiin sairastumista tai keskushermoston myeliinikatoa aiheuttavia sairauksia (esimerkiksi multippelia skleroosia) on raportoitu TNF-α-estäjähoidon yhteydessä. Tällaiset sairaudet voivat myös olla hoidon esteenä.

Leikkaushoidon yhteydessä on hoidon tilapäistä keskeyttämistä harkittava tai ainakin golimumabin antamista siirrettävä siten, ettei lääkettä anneta kahteen viikkoon leikkausta ennen tai jälkeen.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Ennen eläviä taudinaiheuttajia sisältävien rokotteiden antamista on suositeltavaa pitää golimumabihoidossa ainakin seitsemän viikon tauko. Hoidon voi aloittaa kaksi viikkoa elävän rokotteen antamisen jälkeen,

Raskaus ja imetys

Golimumabia ei yleensä pidä käyttää raskauden tai imetyksen aikana, joskaan haittoja raskauden kululle tai sikiölle ei ole tiedossa. Raskauden ehkäisyä suositellaan jatkettavaksi kuuden kuukauden ajan viimeisen hoitokerran jälkeen. Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen.

Hoidon seuranta

Täydellinen verenkuva ja maksaentsyymit (ALAT) on otettava kuukausi lääkkeen aloituksen jälkeen, ellei muu hoito edellytä muita laboratoriotutkimuksia. Lasko ja CRP kontrolloidaan vastaanottokäynneillä, muutoin tarpeen mukaan.  Vastaanottokäyntien yhteydessä suositellaan tutkittavaksi lisäksi KREA, AFOS ja virtsakoe. Lääkeannoksen lisäämisen jälkeen kontrollikokeet kerran 2-3 viikon kuluttua. Erikoislääkärin on vastattava golimumabihoidon seurannasta.

Muuta huomattavaa

  • Infektiot, erityisesti tuberkuloosi

Lääkehoidon seurantataulukko löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta. 

Päivitetty 7.8.2019