Valikko
 

Etanersepti

Käyttötarkoitus

Nivelreuman, selkärankareuman, nivelpsoriaasin ja lastenreuman pitkäaikaishoito.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Etanersepti (Enbrel®, Erelzi®) on saatavana 10 tai 25 mg kuiva-ainetta sisältävinä pakkauksina, joissa on mukana liuotin sekä 25 tai 50 mg sisältävinä esitäytettyinä ruiskuina, 50 mg on saatavana myös kynän muodossa. Lääke rauhoittaa niveltulehdusta ja estää sen etenemistä. Vaikutus nähdään 2 - 4 viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. Etanersepti kuuluu biologisten lääkkeiden ryhmään.

Etanersepti estää solujen välistä tiedonsiirtoa vaikuttamalla reumaattisessa tulehduksessa keskeiseen aineeseen, joka on kasvainnekroositekijä-alfa (TNF-α). Kun sen toiminta estyy, niveltulehdus ja siihen liittyvä nivelvaurio vähenevät. Etanerseptihoitoon on suositeltavaa liittää metotreksaattihoito tai muu vastaava lääkehoito, sillä tämä parantaa hoidon tehoa. Muita biologisia lääkkeitä ei pidä antaa samanaikaisesti.

Lääkärin lausunnon perusteella saa lääkkeen hinnasta sv-perus- tai erityiskorvauksen (65%).

Annostus ja lääkkeen antaminen

Etanerseptiä annetaan ruiskeena ihon alle 25 mg kahdesti viikossa tai 50 mg kerran viikossa. Lapsille annos on 0,4 mg painokiloa kohti. Useita vuosia kestäneestä hoidosta on jo runsaasti kokemuksia.

Potilas voi itse opetella ruiskeiden antamisen tai ne voi kotona antaa joku hänen läheisistään. Lääkkeen valmistajan ohjeita antamisesta on noudatettava.

Haittavaikutukset

Noin kolmasosalla potilaista esiintyy iholla lääkkeen pistoskohdassa ohimeneviä ärsytysoireita, esimerkiksi punoitusta tai kutinaa. Nämä oireet ovat tavallisimpia hoidon alussa. Muut haittavaikutukset ovat harvinaisia. Valkosolujen (B-Leuk) väheneminen tai muut verimuutokset ovat mahdollisia.

Etanersepti voi lisätä alttiutta infektioihin. Vakavat infektiot hoidon yhteydessä ovat harvinaisia, mutta hoitoa ei saa aloittaa tai jatkaa, jos potilaalla on märkäpesäkkeitä tai jokin krooninen hoitamaton infektiotauti.

Tuberkuloosin aktivoituminen on mahdollista, joskin harvinaisempaa kuin muilla TNF-estäjillä. Sairastumisriski on selvitettävä jo ennen hoidon aloittamista. Tarvittaessa on harkittava samanaikaista tuberkuloosilääkitystä.

Myös B-virushepatiitti voi aktivoitua, joten tämän viruksen kantajia on tarkoin seurattava.

Etanerseptin ei ole havaittu lisäävän riskiä sairastua syöpäsairauksiin. Biologisten lääkkeiden käytön yhteydessä on kuitenkin pidetty mahdollisena lymfoomaan sairastumista. Keskushermoston myeliinikatoa aiheuttavia sairauksia (esimerkiksi multippelia skleroosia) on raportoitu etanerseptihoidon yhteydessä, joten tällaiset sairaudet ovat yleensä hoidon esteenä.

Leikkausten yhteydessä on suositeltavaa lopettaa hoito viimeistään viikkoa ennen leikkausta ja aloittaa uudelleen noin kaksi viikkoa toimenpiteen jälkeen.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Ennen eläviä taudinaiheuttajia sisältävien rokotteiden antamista on suositeltavaa pitää etanerseptihoidossa ainakin kolmen viikon tauko. Hoidon voi aloittaa kaksi viikkoa elävän rokotteen antamisen jälkeen.

Raskaus ja imetys

Raskauden tai imetyksen aikana etanerseptiä ei pidä käyttää, ellei tähän ole pakottavaa syytä. Suositellaan, että hoito lopetetaan kolme viikkoa ennen mahdollista raskautta. Eläimillä suoritetuissa tutkimuksissa ei ole tullut esiin haitallisia vaikutuksia sikiöön. Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen.

Hoidon seuranta

Seurannassa suositellaan täydellisen verenkuvan ja maksaentsyymin (ALAT) tutkimista 1 kuukauden kuluttua lääkehoidon aloittamisesta.. Lasko ja CRP tutkitaan tarvittaessa ja vastaanottokäyntien yhteydessä, jolloin edellä mainittujen lisäksi AFOS, KREA ja virtsakoe. Etanerseptihoito edellyttää seurantaa hoitoon perehtyneen erikoislääkärin toimesta.

Muuta huomattavaa

  • Infektiot, erit. tuberkuloosi
  • Keskeytys leikkausten yhteydessä 

Lääkehoidon seurantataulukko löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta.

Päivitetty 7.8.2019