Valikko
 

Barisitinibi

Käyttötarkoitus

Aikuisten nivelreuman peruslääkehoito, jos aiempi lääkitys on ollut tehoton tai huonosti siedetty. 

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Barisitinibia (Olumiant®) on saatavana 2 mg:n ja 4 mg:n tabletteina. Kyseessä on januskinaasin (JAK) estäjä, mikä vaikuttaa reumaattiseen tulehdusreaktioon estämällä sitä voimistavien välittäjäaineiden (sytokiinien) vaikutuksen soluihin. Seurauksena on oireiden rauhoittuminen ja sairauden etenemisen sekä nivelvaurioiden estyminen. 

Hoitovaikutus on havaittavissa jo noin viikon kuluessa parantuen seuraavien kolmen kuukauden aikana. Sen jälkeen teho ei selvästi lisäänny, mutta näyttää säilyvän pitkäaikaisesti. Useita vuosia kestäneestä hoidosta on vain vähän kokemusta. Yhdistelmähoito muiden reumalääkkeiden kanssa ei näytä parantavan hoitotuloksia. Metotreksaatin samanaikainen käyttö on mahdollista, mutta ainakaan biologisia reumalääkkeitä tai leflunomidia ei suositella annettavaksi yhdistelmähoitona. 

Hoidon saa aloittaa vain nivelreuman hoitoon perehtynyt lääkäri. Barisitinibista saa lääkärin lausunnon perusteella sv-peruskorvauksen (40%) tai erityiskorvauksen (65%).

Annostus ja antotapa

Tavallinen hoitoannos on yksi 4 mg:n tabletti suun kautta vuorokaudessa. Yli 75-vuotiaille suositellaan 2 mg:n annosta. Myös pitkäaikaishoidossa sairauden rauhoituttua voi olla mahdollista jatkaa vain 2 mg:n päiväannoksella.  Vuorokauden aika tai ruokailu eivät vaikuta lääkkeen ottamiseen. Jos päiväannos unohtuu, ei ole suositeltavaa ottaa seuraavana päivänä kaksinkertaista annosta. 

Haittavaikutukset

Barisitinibi voi lisätä alttiutta infektioihin. Hoitoa ei saa antaa, jos potilaalla on vakava infektiotauti. Vyöruusu voi uusiutua hoidon aikana, ja yleensä riski sairastua siihen on kohonnut. Vyöruusun aikana ei barisitinibia pidä ottaa. Tuberkuloosin aktivoitumista ei ole havaittu barisitinibihoidon yhteydessä, mutta piilevän tuberkuloosin mahdollisuus on tutkittava ennen hoidon aloittamista. Myös potilaan mahdollinen B- tai C-hepatiitin sairastaminen on selvitettävä. 

Hoidon yhteydessä on melko harvoin havaittu veren hemoglobiinin ja/tai valkosolujen laskua. Myös maksaentsyymien nousu on mahdollista, joskin harvinaista. Veren rasva-arvot (lipidit) voivat kohota hoidon aikana. Veriarvojen seuranta jäljempänä olevan suosituksen tavoin on aiheellista. 

Barisitinibin ei ole havaittu lisäävän riskiä sairastua syöpäsairauksiin, mutta seuranta-aika on tässä suhteessa toistaiseksi sangen lyhyt. 

Kokemukset barisitinibihoidosta leikkausten yhteydessä ovat vähäisiä. Leikkaushoidon suuruudesta riippuen on harkittava hoidon lyhytaikaista keskeytystä. 

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Jos on kyse eläviä taudinaiheuttajia sisältävistä rokotteista, on suositeltavaa pitää hoidossa muutaman päivän tauko ennen niiden antamista, hoidon voi käynnistää uudelleen kahden viikon kuluttua rokotuksesta. 

Raskaus ja imetys

Barisitinibia ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana. Eläinkokeiden perusteella on mahdollista, että barisitinibi aiheuttaa sikiövaurioita. Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään yhden viikon ajan hoidon jälkeen. Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen. 

Hoidon seuranta 

Lääkehoidon aloituksen jälkeen täydellinen verenkuva ja maksa-arvo (ASAT) 3 viikon, 6 viikon ja 12 viikon kuluttua aloituksesta. Tämän jälkeen 3-6 kuukauden välein. CRP ja lasko kontrolloidaan tarvittaessa ja vastaanottokäyntien yhteydessä, jolloin edellä mainittujen lisäksi AFOS, KREA ja virtsakoe.

Veren lipidiarvot on katsottava noin 12 viikon kuluttua aloituksesta ja jatkossa tarpeen mukaan.

Lääkehoidon seurantataulukko löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta.

Päivitetty 12.8.2019