Valikko
 

Apremilasti

Käyttötarkoitus

Nivelpsoriaasin pitkäaikaishoito aikuisilla, jos perinteinen hoito ei ole tuottanut tuloksia tai sitä ei voi käyttää. 

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Apremilasti (Otezla®) otetaan tabletteina suun kautta. Sitä on saatavana 30 mg:n tabletteina sekä aloituspakkauksessa, jossa on 10, 20 ja 30 mg:n tabletteja. Apremilasti vähentää niveltulehdusta, parantaa toimintakykyä sekä lievittää psoriaasin ihomuutoksia. Vaikutuksista nivelmuutosten etenemiseen pitkällä aikavälillä ei ole tietoa. Apremilasti ei välittömästi lievitä kipuja. Vaikutus tulee viimeistään 24 viikon kuluttua hoidon aloittamisesta.

Apremilastin vaikutus perustuu siihen, että se estää soluissa fosfodiesteraasi 4 –entsyymiä, jolloin tulehdukseen liittyvät välittäjäaineet hillitsevät psoriaasille ominaista tulehdusreaktiota. 

Apremilastista saa sv-peruskorvauksen (40 %) lääkärin lausunnon perusteella.

Annostus

Pitkäaikaishoidossa annos on kaksi 30 mg:n tablettia kahdes¬ti vuorokaudessa. Hoitoa aloitettaessa käytetään ensimmäisinä viitenä päivänä vähitellen lisääntyvää annostusta aloittaen 10 mg:n tableteilla. Hoito voi kestää vuosia. Yhdistelmähoito metotreksaatin kanssa on mahdollista, muista yhdistelmistä on vain vähän kokemuksia. Eräät verraten harvoin käytetyt muiden sairauksien lääkkeet voivat heikentää apremilastin tehoa. Lääkettä ei suositella alle 18-vuotiaille.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit nautitaan kokonaisina nesteen kera noin 12 tunnin välein. Jos yksi annos jää ottamatta, ei ole suositeltavaa ottaa poisjäänyttä tablettia seuraavan annoksen yhteydessä. 

Haittavaikutukset

Melko yleisiä haittavaikutuksia ovat ripuli, pahoinvointi sekä muut maha-suolikanavan oireet. Hengitystieinfektioita, päänsärkyä ja painon laskua on esiintynyt hoidon yhteydessä. Mielialan muutoksia, väsymystä, unettomuutta ja muita hermostollisia häiriötä on havaittu satunnaisesti. Viitteitä siitä, että syöpäsairauksien esiintyminen lisääntyisi hoidon aikana, ei ole tutkimuksissa havaittu.  

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti, kaikki rokotukset voidaan antaa normaalisti. 

Raskaus ja imetys

Apremilasti ei vaikuta hedelmällisyyteen. Hoidon aikana on huolehdittava raskauden ehkäisystä. Apremilasti voi vaikuttaa haitallisesti raskauden kulkuun ja sikiön kehitykseen, joten raskauden aikana lääkettä ei saa käyttää. Imetyksen aikana ei apremilastia pidä käyttää. 

Hoidon seuranta

Apremilastihoito edellyttää nivelpsoriaasin hoitoon perehtyneen lääkärin seurantaa. Säännöllisiä seurantakokeita ei kuitenkaan tarvita. Vastaanottokäyntien yhteydessä suositellaan tutkittavaksi verenkuva, tulehdusarvot, ALAT, AFOS, KREA ja virtsakoe.

Lääkehoidon seurantataulukko löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta.

Päivitetty 7.8.2019