Valikko
 

Abatasepti

Käyttötarkoitus

Nivelreuman, lastenreuman ja nivelpsoriaasin peruslääkehoito, jos perinteisillä lääkkeillä ei ole saatu riittävää hoitotulosta. Abataseptiä on annettu myös monissa sidekudossairauksissa.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Abataseptiä (Orencia®) on saatavana 250 mg kuiva-ainetta sisältävänä injektiopullona sekä esitäytetyssä ruiskussa tai annoskynässä, joka sisältää 125 mg. Abatasepti kuuluu biologisten reumalääkkeiden ryhmään. Ihmisen immuunijärjestelmän T-soluilla on merkitystä nivelreuman aiheuttaessa tulehdusta ja nivelvaurioita. T-solut on aktivoitava, ennen kuin ne toimivat. Tämä tapahtuu siten, että tietyt molekyylit sitoutuvat T-solujen pinnalla oleviin reseptoreihin. Abatasepti sitoutuu kahteen näistä molekyyleistä (CD80, CD86), jolloin aktivoituminen estyy. Seurauksena on oireiden rauhoittuminen ja sairauden etenemisen sekä nivelvaurioiden estyminen.

Hoitovaikutus on havaittavissa jo parin viikon kuluttua hoidon aloittamisesta ja paranee edelleen usean kuukauden aikana. Hoidon teho säilyy pitkäaikaisesti. Abataseptiä on toistaiseksi annettu pääasiassa yhdistelmähoitona metotreksaatin kanssa. Yleensä näin suositellaan meneteltävän nivelreumaa hoidettaessa sekä aikuisilla että lapsilla.

Lääkärin lausunnon perusteella saa ihonalaisesti annettavasta valmisteesta sv-peruskorvauksen (40%) tai erityiskorvauksen (65 %). Laskimoon tiputettavasta valmisteesta ei Kela korvaa lääkekustannuksia.

Annostus ja antotapa

Hoito aloitetaan antamalla abataseptia 30 minuuttia kestävänä tiputuksena laskimoon tai käyttämällä jo alusta alkaen viikoittaisia ihon alle ruiskutettavia annoksia. Tiputuksena annetaan noin 10 mg potilaan painokiloa kohti, joten yhdellä kertaa annetaan 2 - 4 injektiopulloa. Lääkkeen liuottamisessa ja laimentamisessa on tarkoin noudatettava valmistajan antamia ohjeita. Lääkettä annettaessa sairaanhoitaja seuraa potilaan vointia ja verenpainetta. 

Laskimoon annetun annoksen jälkeen tai jo aloitettaessa voidaan käyttää ihon alle annettavaa valmistetta. Sitä annetaan ruiskussa tai kynässä oleva annos (125 mg) kerran viikossa. Potilas tai joku hänen läheisensä voi opetella antamisen. Lasten hoitaminen ihonalaisesti antamalla ei ole toistaiseksi suositeltavaa. 

Jos hoito jatkuu laskimonsisäisesti, annetaan ensimmäisen hoitokerran jälkeen yhtä suuret lääkeannokset kahden ja neljän viikon kuluttua hoidon aloittamisesta ja sitten neljän viikon välein. 

Haittavaikutukset

Lääkkeen antamisen aikana voi esiintyä allergisia reaktioita kuten kutinaa, ihottumaa tai yskää. Huimaus, päänsärky tai verenpaineen nousu ovat myös mahdollisia. Hengenvaarallisia reaktioita on ollut hyvin harvoin. Verenkuvan muutoksina voi joskus esiintyä leukosyyttien tai trombosyyttien laskua. 

Abatasepti voi lisätä alttiutta infektioihin, mutta tämä on harvinaista. Hoitoa ei saa antaa, jos potilaalla on akuutti infektiotauti tai vakava krooninen infektiosairaus. Tuberkuloosin aktivoitumista ei ole havaittu abataseptihoidon yhteydessä, mutta tämä on mahdollista. Piilevän tuberkuloosin mahdollisuus on selvitettävä ennen hoidon aloittamista. Muiden biologisten lääkkeiden ja abataseptin samanaikainen käyttö ei ole sallittua. Muutoin ei ole havaittu ongelmia, jos potilas saa abataseptin rinnalla muita lääkehoitoja.

On jonkin verran epävarmaa, lisääkö abatasepti riskiä sairastua syöpäsairauksiin, mutta ihmisillä eivät seurantatutkimukset ole tätä osoittaneet. Haittavaikutuksina pitkäaikaishoidon aikana on joskus havaittu mm. muutoksia maksan toimintakokeissa (ALAT), vatsavaivoja sekä väsymystä. 

Kokemukset abataseptihoidosta leikkausten yhteydessä ovat vähäisiä. Leikkaushoidon suuruudesta riippuen on harkittava muutoksia abataseptin antamisessa.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Jos on kyse eläviä taudinaiheuttajia sisältävistä rokotteista, on suositeltavaa pitää hoidossa kolmen kuukauden tauko ennen niiden antamista, hoidon voi käynnistää uudelleen kahden viikon kuluttua rokotuksesta.

Raskaus ja imetys

Ei ole viitteitä siitä, että abatasepti alentaisi hedelmällisyyttä tai aiheuttaisi vaaraa kehittyvälle sikiölle. Raskauden tai imetyksen aikana abataseptia ei saa antaa, ellei se ole aivan välttämätöntä. Raskauden ehkäisy ja imetyksestä pidättäytyminen on suositeltavaa vielä 14 viikon ajan hoidon päättymisestä. Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen.

Hoidon seuranta

Täydellinen verenkuva ja maksaentsyymit (ALAT) on otettava kuukausi lääkkeen aloituksen jälkeen ellei muu hoito edellytä muita laboratoriotutkimuksia. Lasko ja CRP kontrolloidaan vastaanottokäynneillä, muutoin tarpeen mukaan.  Vastaanottokäyntien yhteydessä suositellaan tutkittavaksi lisäksi KREA, AFOS ja virtsakoe. Lääkeannoksen lisäämisen jälkeen kontrollikokeet kerran 2-3 viikon kuluttua. Erikoislääkärin on vastattava abataseptihoidon seurannasta.

Muuta huomattavaa

  • Infektiot 
  • Harkittava keskeytystä leikkausten yhteydessä

Lääkehoidon seurantataulukko löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta.

Päivitetty 7.8.2019