Valikko
 

Ranteen osittainen luudutus

Leikkauksen tavoite

Ranteen osittainen luudutus- eli jäykistysleikkaus tehdään ranteen nivelistön osan vaurioitumisen vuoksi. Vauriot aiheuttavat kipua, virheasentoa ja epävakautta. Leikkauksen tavoitteena on luuduttaa tuhoutuneet nivelvälit sekä korjata virheasento ja poistaa kipu. Osittaisen luudutuksen jälkeen rannetta voi vielä vähän taivuttaa. Ranneluudutus ei estä kyynärvarren kiertoliikettä.

Leikkaukseen valmistautuminen

Ennen leikkausta tulee hoitaa bakteeritulehdukset (esim. hammas-, virtsatie-, kynsivallitulehdukset). Leikkausalueen läheisyydessä ei saa olla haavaumia tai rupia. Varpaiden väleissä ei saa olla hautumia tai halkeamia.

Leikkauksen kulku

Potilas on leikkauksen aikana yleensä käsivarsi puudutettuna. Leikkauksessa luudutettavan nivelen nivelpinta rustoineen poistetaan. Kyynärluun ranteenpuoleinen pää poistetaan ja sitä käytetään luunsiirteenä varmistamaan leikkausalueen luutumista. Metallihakasilla tuetaan nivel haluttuun asentoon, kunnes se on luutunut.

Leikkauksen jälkihoito

Hoitoaika osastolla on 4-5 vuorokautta. Leikkauksen jälkeen käsi sidotaan ja tuetaan kohoasentoon turvotuksen vähentämiseksi. Siteitä kevennetään osastolla ja käteen asetetaan uusi kipsilasta 8 viikoksi. Sormiharjoitukset aloitetaan sairaalassa (ruokailuvälineiden käyttö, lehden lukeminen).

Ompeleet poistetaan 10-14 vuorokauden kuluttua leikkauksesta. Ranteen luutumista seurataan kontrollikäyntien yhteydessä otetuilla röntgenkuvauksilla. Toipuminen kestää noin 3 kuukautta. Käden täysi kuormitus on sallittu noin 10-12 viikon kuluttua leikkauksesta. Jälkitarkastus on poliklinikalla 6-8 viikon kuluttua leikkauksesta.

Leikkauksen jälkeen huomioitavaa

Ranteen liikeradasta osa jää jäljelle toimenpiteen jälkeen, ja tämä helpottaa käden käyttöä varsinkin tarkkuutta vaativissa tehtävissä. Osittainen luudutus estää ranteen virheasennon kehittymistä, mutta tarvittaessa voidaan myöhemmin tehdä täydellinen luudutus.