Valikko

Reuma-Aapinen

Reuma-aapinen on kirjoitettu reumaa sairastaville, mutta se sopii hyvin myös käsikirjaksi reumapotilaiden parissa työskenteleville, alan opiskelijoille ja omaisille. Reuma-aapiseen on koottu keskeisin tieto reumasairauksista ja niiden hoidosta. 

Dosentti Jukka Martio on kirjoittanut lääkkeitä ja reumasairauksia käsittelevät luvut. Aapisen kokoamiseen ovat osallistuneet monet muut alansa huippuasiantuntijat. Aapisen osioita päivitetään tarpeen mukaan. Viimeisimmän päivityksen ajankohta löytyy artikkelin lopusta. Artikkeli on helppo tarvittaessa tulostaa sivun yläreunan tulostuspainikkeella.  

På svenska: Reuma-abc

Reumatiska sjukdomar från A till Ö, utges av Reumatikerförbundet i Sverige

Reuma aabits, kirjastaja Eesti Reumaliit, Eesti

Reuma-aapisen venäjänkielistä versiota ylläpitää Lappeenrannan Reumayhdistys: Краткий справочник по ревматизму