Vaikeavammaisryhmä luovutti raporttinsa Reumaliiton hallitukselle

29.1.2010

Vaikeavammaisia tuki- ja liikuntaelinsairaita on ainakin 11 000. Suomen Reumaliiton vaikeavammaistyöryhmä teki liiton hallitukselle selvityksen vaikeavammaisten asioista ja laati toimenpide-ehdotuksia.
Työryhmä ehdottaa hallitukselle toimia, joilla:
- Liitto vaikuttaa siihen, että esteettömyyttä parannetaan sekä yleisesti että yksilöllisesti.
- Liiton tulee vaikuttaa siihen, että yli 65-vuotta täyttäneille vaikeavammaisille järjestetään lakisääteinen Kelan vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus ainakin 68-vuotiaaksi nykyisen eläkelainsäädännön mukaan.
- Liitto vaikuttaa vaikeavammaisten täysivaltaisen kansalaisuuden ja osallisuuden parantamiseen mm. työelämään pääsyssä ja työssä pysymisessä sekä liikkumisessa riittävän henkilökohtaisen avun turvin.
- Liitto vaikuttaa siihen, että vaikeavammaisille taataan riittävä toimeentulo, mikä koskee etenkin nuorena eläkkeelle siirtyneitä.

Vaikeavammainen on henkilö, jolla on vamman tai sairauden aiheuttama haitan vuoksi pitkäaikaisesti erityisen suuria vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoistaan ja hän tarvitsee apua päivittäisissä toimissaan.

Lisätiedot: edunvalvonta-asiamies Marja Eronen, puh. 040 - 8255 694