Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille 2010 – Verkkojulkaisu järjestöjen työntekijöille on ilmestynyt

16.2.2010

Linkki: sosiaaliturvaopas 2010

Yhdentoista potilas- ja vammaisjärjestön laatimaan uuteen sosiaaliturvaoppaaseen 2010 on koottu pitkäaikaissairaita ja vammaisia koskevat yhteiset sosiaaliturvan alueet. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuden hahmottaminen on vaikeaa: palveluiden tarjoajia on useita, etuudet muuttuvat ja niiden myöntämiseen vaikuttavat monet tekijät. Nyt sosiaaliturvaa ei tarvitse selvittää yksin. Aiemmin sen osa-alueita ei ole koottu yhteen tästä näkökulmasta.

Lähteenä on sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja siitä järjestöille kertynyt tieto soveltamiskäytännöistä. Opas on tarkoitettu pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen antamaa neuvontaa ja ohjausta varten, mutta siitä hyötyvät suoraan myös omaa sosiaaliturvaansa pohtivat henkilöt.

Järjestöissä olevan syvällisen sosiaali- ja terveysturvan asiantuntemuksen yhdistäminen on synnyttänyt ainutlaatuisen aineiston. Yhdessä tehdyllä oppaalla kansalaisten järjestöjen kautta saama tieto on yhdenmukaista ja aiempaa tasavertaista. Yhteinen opas myös vähentää järjestöjen tekemää päällekkäistä työtä.

Opasta on omana työnään tehnyt 11 järjestön asiantuntijoiden toimikunta:

Epilepsialiitto ry, www.epilepsia.fi Jaana Manssila, järjestöpäällikkö
Hengitysliitto Heli ry, www.heli.fi Tarja Pajunen, sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija
Mielenterveyden Keskusliitto ry, www.mtkl.fi Pirkko Jantunen, sosiaalineuvoja
Munuais- ja maksaliitto ry, www.musili.fi Heli Saloranta, järjestöpäällikkö
Näkövammaisten Keskusliitto ry, www.nkl.fi Virpi Peltomaa, sosiaaliturvapäällikkö
Suomen CP-liitto ry, www.cp-liitto.fi Minna Miettinen, vammaispalveluvastaava
Suomen Diabetesliitto ry, www.diabetes.fi Riitta Koivuneva, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija
Suomen MS-liitto ry, www.ms-liitto.fi Anu Aalto, lakimies
Suomen Nivelyhdistys ry, www.niveltieto.net Maija Karjalainen, tukihenkilö
Suomen Reumaliitto ry, www.reumaliitto.fi Marja Eronen, edunvalvonta-asiamies
Suomen Sydänliitto ry, www.sydanliitto.fi Marja-Liisa Nuotio, sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija

Opas on nähtävänä Suomen Reumaliiton verkkosivuilla, jonne halukkaiden on mahdollista tehdä linkitys.

Lisätiedot:
edunvalvonta-asiamies Marja Eronen, Suomen Reumaliitto ry, marja.eronen(at)reumaliitto.fi, puh. (09) 4761 5645 tai 040 8255 694.

Suomen Reumaliiton edunvalvonta-asiamiehen puhelinpäivystys (puhelut normaalihintaisia) on jäsenille kaikissa edun- ja oikeuksienvalvonta-asioissa maanantaisin klo 16.00 – 18.00.