Ajankohtaispalstoille tietoa Keltaisen Nauhan päivästä 17.3.2010

18.2.2010

Keltaisen Nauhan päivä tempaisee jälleen työpaikoilla ja yhdistyksissä maaliskuun keskimmäisenä keskiviikkona.

Tänä vuonna kohottavan keskiviikon aiheena on nouse ja liiku. Keltaisen Nauhan päivän tavoitteena on nostaa esille tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy yksilön elämänlaatua ja työkykyä ylläpitävänä voimana. Keltaisen Nauhan päivässä tuodaan esiin uusinta tietoa tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemisestä.

Päivän virittäjänä toimii Suomen Reumaliitto. Kampanjan asiantuntijayhteistyökumppanina on Työterveyslaitos.

Keltaisen Nauhan päivä on järjestetty jo kuusi kertaa ja siihen on osallistunut vuosittain tuhansia työntekijöitä. Keltaisen Nauhan päivää vietetään 17.3.2010.

Uusi Keltaisen Nauhan päivän teemajumppa perustuu lihastasapainon ylläpitoon. Jumpalla vahvistetaan liikettä aikaansaavia, yleisesti heikoiksi tiedettyjä lihasryhmiä. Uudet jumppaohjeet samoin kuin edellisten vuosien materiaali on julkaistu osoitteessa www.keltaisennauhanpaiva.fi. Sivuilta löytyy tietoa ja ideoita myös päivän järjestämisestä.

Lisätietoja:
Suomen Reumaliitto, liikuntasuunnittelija Tinja Saarela, 040 821 5567, www.keltaisennauhanpaiva.fi