Reumaliitto vaatii yhdenvertaisuutta laajakaistapalveluihin

22.2.2010

Suomen Reumaliitto korostaa, että kuntalaisia pitää kohdella yhdenvertaisesti sekä laajakaistapalvelujen saajina että veronmaksajina. Liitto pitää 1.1.2010 voimaan tulleen haja-asutusalueiden laajakaistarakentamista koskevan lain tavoitetta kannatettavana kansalaisyhteiskunnan ja kuntalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Reumaliitto antoi 22.2.2010 liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon lakiin esitetyistä asetusluonnoksista. Liitto esittää, että laajakaistarakentamiseen liittyen pitää huolehtia tietoteknisten kansalaistaitojen koulutuksesta käyttäjien tarpeisiin. Lisäksi tulee järjestää myös vähävaraisten kuntalaisten, jotka ovat usein usein pitkäaikaissairaita, mahdollisuudet hankkia laajakaistayhteydet laitteistoineen, käyttöön tarvittava koulutus ja ylläpitotuki. Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyy usein käsien toiminnanvajeita. Näille kuntalaisille pitää turvata tavanomaisesta poikkeava laitehankinta.

Liite: Lausunto laajakaista-asetusluonnoksista.

Lisätiedot: edunvalvonta-asiamies Marja Eronen, puh. 040 - 8255 694