STM ja Reumaliitto tekevät viestintäyhteistyötä reuman hoidon järjestelyissä

21.4.2010

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Reumaliitto tiedottavat 21.4.2010

STM ja Reumaliitto tekevät viestintäyhteistyötä reuman hoidon järjestelyissä

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Reumaliitto tiivistävät yhteydenpitoaan ja tekevät viestintäyhteistyötä sen tehostamiseksi, että reumapotilaat saavat oikeaa ja ajantasaista tietoa alueellisista tulehduksellisten reumatautien hoidon järjestelyistä ja keskitettävistä hoidoista.

Sosiaali- ja terveysministeriölle on tärkeää ja hyödyllistä kuulla viestejä kentältä siitä, miten reumapotilaat saavat tarvitsemansa hoidon ja missä on mahdollisia pullonkauloja tässä siirtymävaiheessa. Suomen Reumaliitto kerää aluetoimikuntiensa ja yhdistystensä kanssa palautetta reumahoidon järjestymisestä potilaiden kannalta ja välittää tiedot ministeriölle.

Tavoitteena on, että potilaat saavat tasavertaisesti laadukasta ja turvallista hoitoa koko maassa.

Reuman hoidossa on keskittämistarpeita, sillä vaativinta hoitoa ja reumakirurgisia toimenpiteitä ei voida antaa kaikissa sairaaloissa. Hoitoa keskittämättä ei voida turvata sen laatua. Sosiaali- ja terveysministeriö päivittää parhaillaan asetusta erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä. Asetusmuutoksella määritellään työnjako reumapotilaiden keskitettävässä hoidossa.

Lastenreuman hoidon kokonaisvastuu keskitetään yliopistosairaaloille. Lasten reumaortopedia ja muu erityisen vaativa lastenreuman hoito järjestetään yhdessä tai useammassa yliopistosairaalassa. Sosiaali- ja terveysministeriö neuvottelee asiasta yliopistosairaaloiden kanssa. Neuvottelujen perusteella toteutettavista lasten reumasairauksien keskittämistoimista säädetään edellä todetussa ministeriön asetuksessa.

Reumasairauksien hoito perustuu hoidon porrastukseen. Suomen Reumaliitto korostaa, että potilaan pitää saada asiantuntevaa hoitoa oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Oikea-aikainen kuntoutus täydentää laadukasta hoitoa.

Lisätietoja
Sosiaali- ja terveysministeriö
Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, puh. 09 160 73804
Lääkintöneuvos Timo Keistinen, puh. 09 160 74116
Hallitusneuvos Pekka Järvinen, puh. 09 160 73800

Suomen Reumaliitto ry.
Puheenjohtaja Keijo Tauriainen, puh. 0400 965 563
Toimitusjohtaja Kaarina Laine-Häikiö, puh. 09 4761 5610