Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa: Reuman hoitoa keskitetään asetuksella

10.6.2010

På svenska

Sekä lasten että aikuisten reumaa hoidetaan julkisessa terveydenhuollossa. Yliopistosairaalat koordinoivat hoidon kokonaisuutta ja vastaavat vaikeiden tautimuotojen hoitamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen, jolla reumasairauksien erityisen vaativat toimenpiteet keskitetään vain muutamiin yksiköihin. Asetus koskee muun muassa Reumasäätiön sairaalan aikaisemmin tuottamia palveluja.

Vaativimpia reumahoitoja keskitetään yliopistosairaaloihin

Aikuisten reumapotilaiden vaativasta hoidosta vastaavat yliopistolliset sairaalat. Aikuisten vaativaa reumaortopediaa tehdään Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun yliopistosairaaloissa. Helsinkiin keskitetään elinsiirtoihin liittyvä reumasairauksien hoito sekä tietyt vaativat konsultaatiopalvelut.

Vaikeimmin sairaat lapsireumapotilaat hoidetaan yliopistollisissa sairaaloissa. Vaativa lasten reuman leikkaushoito keskitetään Helsingin ja Turun yliopistollisiin sairaaloihin. Näitä toimenpiteitä tarvitaan vuosittain parikymmentä.

Aikuistuneiden lapsireumapotilaiden vaativa hoito ja hoitoon liittyvä kuntoutus keskitetään Helsingin ja Tampereen yliopistollisiin sairaaloihin. Nämä potilaat tarvitsevat monialaista hoitoa ja kuntoutusta. Tavoitteena on toimintakyvyn ylläpito ja nivelvaurioiden korjaaminen.

Asetuksen toteutumista seurataan vuosittain

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien on yhdessä seurattava keskittämistoimien
toteutumista ja annettava siitä selvitys sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Reumaortopedian keskittäminen arvioidaan ensimmäisen kerran kesäkuussa 2011. Tämän lisäksi alle 16-vuotiaiden lastenreumapotilaiden erityisen vaativan hoidon järjestelyt kaikissa
yliopistosairaaloissa vertaisarvioidaan sosiaali- ja terveysministeriön johtamana jo syyskuun 2010 alussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut asetusta yhdessä sairaanhoitopiirien sekä reumasairauksien alan erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä annettu asetus tulee voimaan 11. päivänä kesäkuuta 2010.

Reumasäätiön sairaalan potilaiden jatkohoito on varmistettu

Reumasäätiön sairaalassa hoidossa olleet potilaat on konkurssin jälkeen siirretty jatkohoitoon keskussairaaloihin ja yliopistollisiin sairaaloihin. Kela on hankkinut Reumasäätiön sairaalan kuntoutuspalveluja korvaavat palvelut aikuisille muilta
palveluntuottajiltaan. Lapsipotilaiden korvaavien kuntoutuspalveluiden tuottajat valitaan kesäkuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, p. 09 160 73804
Lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 09 160 74116
Hallitussihteeri Anne Koskela, p. 09 160 74340