Reumaliiton Kuntoutumiskeskus Apila tiedottaa: Reumaa ja muita TULE -sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilölliset kuntoutusjaksot

24.6.2010

Apila on järjestänyt vuosittain nuorten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.  Nuoria aikuisia on ollut myös yksilöllisillä kuntoutusjaksoilla.  Nyt käynnistyvät lasten ja nuorten yksilölliset kuntoutusjaksot ovat Kelan tässä kuussa voimaan tulevaan standardiin perustuvaa uutta toimintaa, mutta Apilalla on vankkaa aiempaa kokemusta mm. reumaa sairastavien lasten perheille suunnatusta sopeutumisvalmennuskurssitoiminnasta.

Kuntoutus toteutetaan perheen, kotipaikkakunnalla hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien tahojen sekä Apilan moniammatillisen tiimin yhteistyönä.  Moniammatilliseen tiimiin kuuluvat aina lasten reumatologi, sairaanhoitaja, psykologi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä.  Tarvittaessa on fysiatrin, ortopedin ja silmälääkärin konsultaatiomahdollisuus. Käytettävissä on myös luokanopettaja. 

Reumaa ja muita TULE -sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllistä kuntoutusjaksoa haetaan kuntoutushakemuslomakkeella KU 102. Hakemukseen liitetään hakijan nykyistä terveydentilaa ja toimintakykyä kuvaava lääkärin B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma.

Lisätietoja:
Johtaja Sirkku Ala-Peijari, Reumaliiton Kuntoutumiskeskus Apila, puh. 040 7350 159 tai sirkku.ala-peijari(at)kuntoutumiskeskusapila.fi