Reumapatienternas erfarenhet: Regionala skillnader i tillgången på vård

24.6.2010

Reumaförbundet samlade in patientrespons om ordnandet av vård efter konkursen vid Reumastiftelsens sjukhus. Av dem som svarade på enkäten hade cirka 40 procent tidigare vårdats på Reumastiftelsens sjukhus. En del av svaren avspeglar oro för den fortsatta vården, även om de flesta som svarat på enkäten anser sig vara nöjda med den vård de fått efter konkursen. Reumaförbundet gör en sammanfattning av alla svar för vidarebefordran till social- och hälsovårdsministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en förordning enligt vilken speciellt krävande åtgärder ska centraliseras till endast ett fåtal universitetssjukhus. Förordningen gäller bl.a. sådana tjänster som Reumastiftelsens sjukhus tidigare producerade.

Enligt de rapporter som inkommit till Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) är vården av Reumasjukhusets tidigare patienter – med några enstaka undantag – väl ordnad i samtliga sjukvårdsdistrikt. Rapporterna i helhet finns tillgängliga på Valviras webbplats.

Ytterligare information om Reumaförbundets enkät: Reumaförbundet i Finlands organisationschef Lea Salminen, 040 554 6821