Suomen Reumaliitto korostaa asiakkaiden huomioimista uudessa sosiaalilaissa

24.10.2012

Liitto esittää, että lakitekstiä vielä tarkennetaan tulkinnanvaraisuuksien estämiseksi. Lain sitovuutta tulee voida lisätä ja päätöksistä tulee voida valittaa. On varattava riittävät voimavarat lainvalvontaan ja asiantuntevaan yhteistyötä koordinoivaan palveluneuvontaan.

Suomen Reumaliiton lausunto sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista (STM raportteja ja muistioita 2012:21)