Lääkehoidon päivä kannustaa kysymään lääkkeistä

6.11.2012
Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa Lääkehoidon päivästä. Lääkehoidon päivää vietetään koko Suomessa erilaisin tempauksin muun muassa apteekeissa, terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja toimijoiden verkkopalveluissa. Osa toiminnasta on suunnattu potilaille ja lääkkeiden käyttäjille, osa on kohdennettu terveydenhuollon ammattilaisille. Tavoitteena on esimerkiksi moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko kehottaa lääkkeiden käyttäjiä aktiivisuuteen. Viiteen tärkeään kysymykseen vastaaminen parantaa huomattavasti lääkehoidon onnistumista ja turvallisuutta.

"Jokaisen lääkkeen käyttäjän tulisi tietää, miten lääke vaikuttaa, milloin ja miten lääkettä käytetään, kuinka kauan lääkettä tulisi käyttää, onko lääkkeellä yleisiä haittavaikutuksia ja keneen otetaan yhteyttä ongelmatilanteissa. Potilaan ei tarvitse jäädä yksin pähkäilemään, kun lääkkeet mietityttävät. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat potilaalle tärkein lääketiedon lähde", ministeri Risikko sanoi teemapäivän avaustilaisuudessa.

"Fimean verkkosivuilla toimii esimerkiksi lääkehaku, josta löytää helposti samasta paikasta kaikki myyntiluvalliset lääkevalmisteet ja niiden pakkausselosteet. Lääkäreiden avuksi on luotu iäkkäiden lääkityksen tietokanta, josta lääkkeen määrääjä voi helposti tarkistaa, miten tietty lääke sopii yli 75-vuotiaille potilaille. Tietokanta on avoin kaikille, joten myös potilas itse tai hänen omaisensa voi tutustua tietoihin. Ikäihmiset käyttävät usein hyvinkin montaa lääkettä ja ovat ikänsäkin vuoksi nuorempia herkempiä lääkkeiden haittavaikutuksille", ministeri Risikko muistutti.