Vastaa OK-opintokeskuksen vapaaehtoistyökyselyyn

7.11.2012
Suomen Reumaliiton jäsenyhdistysten piirissä on runsaasti vapaaehtoistoimijoita. Liitto selvitti viime vuonna yhdistystensä vapaaehtoistoiminnan tuntimäärää. Kokonaismäärä oli yhteensä lähes 300.000 tuntia.

Liitto toivoo vapaaehtoistyötä tekevien vastaavan OK-opintokeskuksen vapaaehtoistyön kyselyyn.
"Auta meitä hahmottamaan vapaaehtoistyön tämänhetkistä tilannetta kertomalla, millaisesta vapaaehtoistoiminnasta itse innostuisit nyt tai lähitulevaisuudessa. Vastaamalla kyselyyn pääset myös näkemään muiden osallistujien vastauksia ja arvioimaan niiden tärkeyttä itsellesi", kehottaa Suomen Reumaliiton järjestöjohtaja Lea Salminen.

OK-opintokeskus hyödyntää vastauksia työssään ja jäsenjärjestöjensä toiminnan
kehittämisessä. Mahdollisesti vastauksista nousee uusia teemoja myös
yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Osallistuminen vie aikaasi vartin verran, teethän sen viimeistään 25.11.2012.

Linkki verkkoaivoriiheen


OK-opintokeskus
http://www.ok-opintokeskus.fi