Reumaliitto lausui sote-uudistuksesta

8.10.2014

Suomen Reumaliiton lausunto sote-uudistuksesta

Reumaliitto katsoo, että valtakunnallinen ohjaus on monessa kohdin tärkeä. Sitä tarvitaan erikoislääkäripulan taltuttamiseksi. Esimerkiksi omaishoidon tukea ei ole tarpeen järjestää eri järjestelmiin sote-alueiden välillä.

Sairastavan kannalta ehjä palvelukokonaisuus on olennainen. On hyvä, että järjestämispäätöksessä tulee määritellä yhtenäinen laatu- ja palvelutaso sekä asiakasmaksut ja hoitokäytännöt. Näin yhdenvertaisuutta eri alueiden välillä saadaan todella lisättyä.

Liitto korostaa, että Suomi tarvitsee yhdenmukaista ja vertailtavaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon tehokkaan toiminnan, potilasturvallisuuden ja valinnan vapauden tueksi.

Perus- ja erikoissairaanhoidon yhteensovittaminen vaatii käytännön työssä toimintakulttuurin muutosta. Tähän tarvitaan Reumaliiton mukaan aikaa ja tietoista painotusta.

Käytännön toimenpanossa tulee pyrkiä mahdollisimman yksinkertaiseen hallintoon. Kansalaisille tulee kertoa muutoksista ajoissa ja selkeästi.