Reumaliitto huolissaan osaavan hoidon turvaamisesta

16.10.2014

Tiedote julkaistavissa 11.10.2014

Reumaliitto kampanjoi Reumaviikolla yhteistyökumppaneineen reuma-sairauksien hoidon turvaamiseksi kiinnittämällä huomiota reumatologi- ja fysiatripulaan.

Reumaviikko avattiin 11.10. Ylihärmässä. Reumaliitto korostaa hallitusohjelmatavoitteissaan lääkäripulan ratkaisemisen lisäksi, ettei pitkä-aikaissairaan maksutaakkaa saa lisätä ja kuntoutusjärjestelmää on selkiytettävä.

Reumaviikko 12. - 19.10.2014

Reumaliitto käynnisti Ylihärmässä erikoislääkärikampanjansa ja julkaisi hallitusohjelmatavoitteensa. Reumaliitto esittää kirjattavaksi Suomen hallitusohjelmaan 2015 - 2019 kolme tavoitetta reumasairaiden hyvän hoidon turvaamiseksi: erikoislääkäripula tulee saada kuriin, pitkäaikaissairaiden maksutaakkaa ei lisätä ja kuntoutusjärjestelmää on selkiytettävä.

Sairaan taakkaa ei saa lisätä

Erikoislääkäripula koskettaa erityisesti reumatologiaa ja fysiatriaa. Osaavaa hoitoa tarvitaan, sillä se on kustannustehokasta ja säilyttää sairastuneen toimintakyvyn ja elämänlaadun. Reumaliiton sairaanhoitopiireihin tekemässä kierroksessa kävi ilmi, että erikoissairaanhoidon osaava tuki on välttämätön perusterveydenhuollon hyvälle hoidolle. Reumaliitto esittää, että erikoislääkärimäärien valtakunnallista ohjausta lisätään potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Sairastaminen köyhdyttää erityisesti pitkäaikaissairaita. Liitto esittää, että maksu- ja korvausjärjestelmissä varmistetaan pitkäaikaissairaiden lääkkeiden, palveluiden ja matkojen saatavuus ja niiden maksukatot yhdistetään nykyistä alemmalle tasolle.

Kuntoutus on oleellinen osa työ- ja toimintakyvyn ylläpitoa. Vastuu kuntoutuksesta jakaantuu useille tahoille, jolloin kokonaisvastuu puuttuu. Kuntoutusjärjestelmä tulee sitoa osaksi sairastavan koko hoitoprosessia ja sen vastuita selkeyttää.

Aika pyyhkiä pölyt reumasairauksista

Reumaliitto kampanjoi Reumaviikolla Suomen Reumatologisen Yhdistyksen ja Suomen Reumahoitajayhdistyksen kanssa erikoislääkärikoulutuksen ja hyvän hoidon varmistamiseksi mm. juliste- ja radiokampanjalla sekä tuomalla asiaa esille kirjelmin ja lausunnoin kansanedustajille ja lääkärikoulutuksen uudistajille.

Reumaliiton itsesairastaville ja reumatologeille tekemässä kyselyssä kävi ilmi yhteinen huoli reumatologien määrän riittävyydestä. Ala on kehittyvä ja kiinnostava, uudet hoidot ovat entistä tepsivämpiä. Siksi nyt on aika pyyhkiä pölyt reumasairauksien vanhentuneesta kuvasta. Kampanja haluaa herättää nuorten lääkäreiden kiinnostuksen erikoistua reumatologiaan ja fysiatriaan.

Viikko avattiin Ylihärmässä

Reumaviikon avajaisissa Ylihärmässä liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko kertoi hallitusohjelman toteutuksesta reumasairaiden kannalta. Reumaliiton ja sen 159 jäsenyhdistyksen yhteinen toimintateema on Tiedolla kipua päin. Lokakuinen Reumaviikko on Reumaliiton oma perinne, jolloin 1947 perustettu liitto ja sen aluetoimikunnat ja yhdistykset järjestävät ympäri maata runsaasti alueellisia ja paikallisia tapahtumia. Sunnuntaina 12.10.2014 vietetään Maailman Reumapäivää, joka kannustaa reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairaita hyvään ja terveelliseen elämään.

Ministeri Risikko: Kuntalaisen valinnanvapautta palveluissa laajennettava, pdf

www.worldarthritisday.org

www.facebook.com/worldarthritisday

Suomen Reumaliiton verkkosivuilla www.reumaliitto.fi on Reuma-aapinen, joka tarjoaa ensitietoa reumasairauksista. Reumasairauksia ovat mm. nivelreuma, selkärankareuma, lastenreuma, nivelrikko, fibromyalgia, osteoporoosi ja suuri joukko selkäsairauksia. Kaikkiaan diagnooseja on lähes kaksi sataa.

Erityiskorvattavia lääkkeitä reumasairauksiin saa noin 100 000 ihmistä. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (tules) aiheuttavat toiseksi eniten työkyvyttömyyttä ja eniten työpanosmenetyksiä.

Lisätietoja

Reumaviikon kampanjasta: toimitusjohtaja Maria Ekroth, puh. 040 707 91 14, maria.ekroth(at)reumaliitto.fi

Reumaviikosta: viestintäpäällikkö Riitta Katko, puh. 040 554 68 22, riitta.katko(at)reumaliitto.fi