Kotipalvelut kuntoon - Ota kantaa -keskustelu käynnissä

27.10.2014

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa:

Suomessa on noin 465 000 75 vuotta täyttänyttä henkilöä. Heistä 90 prosenttia asuu itsenäisesti kotonaan ja joka kymmenes saa sen tueksi säännöllistä kotihoitoa. Miten varmistetaan vanhusten arjen hyvinvointi ja kotona pärjääminen? Kerro mielipiteesi osoitteessa //www.otakantaa.fi/kotipalvelut 23.10.-30.11.2014 välisenä aikana.

Väestön ikääntyessä suuri haaste on, että vielä suurempi osuus ikäihmisistä voi turvallisesti asua kotonaan toimintakykyä ja arjen hyvinvointia varmistavien palvelujen turvin. Palvelujen järjestämisestä vastaavat kunnat, mutta niitä tuottavat myös yritykset ja järjestöt. Vanhusten asumispalveluista yritykset ja järjestöt tuottavat lähes puolet ja kotipalveluista lähes viidenneksen. Ikääntyvän väestön palvelut ja niiden kehittäminen voidaankin turvata vain julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä.

Kotona asuminen vastaa vanhusväestön omia toiveita, mutta se on myös taloudellisesti järkevää. Ympärivuorokautista palvelua tarjoavassa yksikössä hoivan vuotuiset kustannukset vanhusta kohden ovat keskimäärin 52 000 euroa vuodessa. Säännöllistä kotihoitoa saavia vanhuksia kohden tämä kustannus on keskimäärin 7 000 euroa.

TEM, STM, Kuntaliitto, Suomen Yrittäjät, Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät, Sosiaalialan Työnantajat, Terveyspalvelualan Liitto ja Kuntoutuksen Toimialayhdistys toteuttavat yhdessä kampanjaa "Kotipalvelut kuntoon". Kampanjan tarkoituksena on rohkaista vanhuspalveluista vastaavia tahoja yhteistyöhön ja uusien toimintamallien käyttöön ottoon kotipalveluissa. Otakantaa.fi -keskustelu on osa tätä kampanjaa.

Lisätiedot:
kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho, TEM, p. 029 50 64907