Julkkiset laittoivat itsensä likoon - Jaa Keltaisen Nauhan päivän videota

11.3.2014

Osallistu Keltaisen Nauhan päivän viettoon, nouse ylös tuolista, pidä kävelykokouksia, työskentele seisten ja jaa edelleen Nouse tuolista -videota.

Liiallinen istuminen ja paikallaan olo vaarantavat yksilön terveyden. Suomen Reumaliitto panee toimeksi ja haastaa työpaikat nostattamaan työntekijät ylös tuoleistaan taukojumppaamaan ja järjestämään kävelykokouksia Keltaisen Nauhan päivänä 12.3.2014.

Kampanjan suojelijana on Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja yritysten haastajina Työterveyslaitoksen pääjohtaja Harri Vainio ja fysiatrian erikoislääkäri, Dextra Oy:n toimitusjohtaja Leena Niemistö.

Työterveyslaitos kannustaa asiantuntijayhteistyökumppanina työntekijöitä aktiiviseen arkeen. Liikunnan puute lyhentää elinikäämme lähes tupakoinnin tapaan. Pienetkin teot merkitsevät: jo kymmenen minuutin reippailu päivässä auttaa.

Vapaa-ajan liikunta ei riitä turvaamaan terveyden kannalta riittävää fyysistä aktiivisuutta. Arkiliikunta, kuten kävely, pyöräily, portaiden nousu ja työhön liittyvä fyysinen aktiivisuus, on vähentynyt dramaattisesti viime vuosina.

Työterveyslaitoksen pääjohtaja Harri Vainion mukaan liikkumattomuus elintapatekijänä on noussut vaarallisuudessaan tupakoinnin ja alkoholin rinnalle. Se on yhteydessä kuolleisuuteen iästä, sukupuolesta, koulutuksesta ja muista elintavoista riippumatta.

Suomen Reumaliiton  terveysvirityskampanja Keltaisen Nauhan päivä on tempaissut työpaikoilla maaliskuun keskimmäisenä keskiviikkona jo vuodesta 2004 lähtien. Tavoitteena on nostaa esille tuki- ja liikuntaelinsairauksien  ehkäisy yksilön elämänlaatua ja työkykyä ylläpitävänä voimana.

Arkiaktiivisuus on hyväksi työpaikalla. Työasentojen vaihtelu lisää työtehoa. ”Liikunnan merkitys tuki- ja liikuntaelinterveydelle on kiistaton. Liikkuvilla on vähemmän sairauspoissaoloja ja enemmän työkykyä. Liikunnan voi luovasti yhdistää osaksi tehokasta työpäivää”, toteaa Suomen Reumaliiton toimitusjohtaja Maria Ekroth.

Lisätietoja:

Maria Ekroth, toimitusjohtaja, Suomen Reumaliitto, puh. 040 7079114

Nina Nevala, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos, puh. 040 734 4166

www.keltaisennauhanpaiva.fi

www.reumaliitto.fi