Kuinka yleisiä tuki- ja liikuntaelinoireet ovat?

reumaliitto.fi/tyo

Tuki- ja liikuntaelinoireet ovat yleinen vaiva. Niiden helpottaminen parantaa elämänlaatua ja auttaa jaksamaan töissä.  

Yli miljoona työikäistä kärsii tuki- ja liikuntaelinoireista. Selkä- ja niskakivuista oli viimeisen kuukauden kuluessa kärsinyt joka kolmas työikäinen. Polvikipuja taas oli potenut joka neljäs.

Mihin kampanjan tiedot pohjautuvat? 

Viimeisin kattava tieto suomalaisten tuki- ja liikuntaelinoireista on peräisin Terveys 2011 -tutkimuksesta. Siinä kysyttiin, kuinka moni tutkittava oli viimeisen kuukauden aikana kärsinyt esimerkiksi selkä-, niska- tai polvikivuista. Nämä tiedot on julkaistu THL:n raportissa Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa. Tässä kampanjassa käytetyt luvut perustuvat Terveys 2011 -tutkimuksen tilastoihin oireiden yleisyydestä eri ihmisryhmillä ja ne on suhteutettu Tilastokeskuksen arvioon työikäisten määrästä.  

Kaikilla tuki- ja liikuntaelinten oireista kärsivillä ihmisillä ei ole diagnosoitua sairautta. Varsinaisia diagnosoituja tuki- ja liikuntaelinsairauksia ei tilastoida yhteen paikkaan. Sen sijaan niiden yleisyyttä voi arvioida esimerkiksi lääke- ja kuntoutuskulujen pohjalta.  

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat vuonna 2016 yleisin syy Kelan maksaman sairauspäivärahakauden alkamiselle. Ne olivat syynä 30 prosentissa sairauspäivärahakausia. Kaikkiaan Kela maksoi sairauspäivärahoja 774 miljoonaa euroa vuonna 2016.   

Miksi tuki- ja liikuntaelimistä kannattaa puhua? 

Tuki- ja liikuntaelinten kunto on tärkeää ihmisen hyvinvoinnille ja sujuvalle arjelle. Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat luut, nivelet, jänteet ja lihakset.  

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat suomalaisten yleisin syy lääkärissä käyntiin ja eniten työstä poissaoloja aiheuttava sairausryhmä. Ne ovat mielenterveyden ongelmien jälkeen toiseksi yleisin syy myös työkyvyttömyyseläkkeisiin. 

Miksi Reumaliitto puhuu tuki- ja liikuntaelinsairauksista? 

Kansainvälisessä Maailman terveysjärjestö WHO:n määrittelyssä suurin osa tuki- ja liikuntaelinsairauksista lasketaan osaksi reumasairauksia. Erilaisia reumasairauksia on yli 200. Vain osan niistä nimessä on sana reuma. Myös esimerkiksi borrelioosi ja kihti luokitellaan reumasairauksiksi. 

Lähteet: 

  • Bäckmand, Heli; Vuori, Ilkka (toim.): Terve tuki- ja liikuntaelimistö. Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010. 
  • Kelan sairausvakuutustilasto 2016. 
  • Koskinen, Seppo; Lundqvist, Annamari; Ristiluoma, Noora: Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2012. 

reumaliitto.fi/tyo

 

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit