Kuinka yleisiä tuki- ja liikuntaelinoireet ovat?

reumaliitto.fi/tyo

Tuki- ja liikuntaelinoireet ovat yleinen vaiva. Niiden helpottaminen parantaa elämänlaatua ja auttaa jaksamaan töissä.  

Yli miljoona työikäistä kärsii tuki- ja liikuntaelinoireista. Selkä- ja niskakivuista oli viimeisen kuukauden kuluessa kärsinyt joka kolmas työikäinen. Polvikipuja taas oli potenut joka neljäs.

Mihin kampanjan tiedot pohjautuvat? 

Viimeisin kattava tieto suomalaisten tuki- ja liikuntaelinoireista on peräisin Terveys 2011 -tutkimuksesta. Siinä kysyttiin, kuinka moni tutkittava oli viimeisen kuukauden aikana kärsinyt esimerkiksi selkä-, niska- tai polvikivuista. Nämä tiedot on julkaistu THL:n raportissa Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa. Tässä kampanjassa käytetyt luvut perustuvat Terveys 2011 -tutkimuksen tilastoihin oireiden yleisyydestä eri ihmisryhmillä ja ne on suhteutettu Tilastokeskuksen arvioon työikäisten määrästä.  

Kaikilla tuki- ja liikuntaelinten oireista kärsivillä ihmisillä ei ole diagnosoitua sairautta. Varsinaisia diagnosoituja tuki- ja liikuntaelinsairauksia ei tilastoida yhteen paikkaan. Sen sijaan niiden yleisyyttä voi arvioida esimerkiksi lääke- ja kuntoutuskulujen pohjalta.  

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat vuonna 2016 yleisin syy Kelan maksaman sairauspäivärahakauden alkamiselle. Ne olivat syynä 30 prosentissa sairauspäivärahakausia. Kaikkiaan Kela maksoi sairauspäivärahoja 774 miljoonaa euroa vuonna 2016.   

Miksi tuki- ja liikuntaelimistä kannattaa puhua? 

Tuki- ja liikuntaelinten kunto on tärkeää ihmisen hyvinvoinnille ja sujuvalle arjelle. Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat luut, nivelet, jänteet ja lihakset.  

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat suomalaisten yleisin syy lääkärissä käyntiin ja eniten työstä poissaoloja aiheuttava sairausryhmä. Ne ovat mielenterveyden ongelmien jälkeen toiseksi yleisin syy myös työkyvyttömyyseläkkeisiin. 

Miksi Reumaliitto puhuu tuki- ja liikuntaelinsairauksista? 

Kansainvälisessä Maailman terveysjärjestö WHO:n määrittelyssä suurin osa tuki- ja liikuntaelinsairauksista lasketaan osaksi reumasairauksia. Erilaisia reumasairauksia on yli 200. Vain osan niistä nimessä on sana reuma. Myös esimerkiksi borrelioosi ja kihti luokitellaan reumasairauksiksi. 

Lähteet: 

  • Bäckmand, Heli; Vuori, Ilkka (toim.): Terve tuki- ja liikuntaelimistö. Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010. 
  • Kelan sairausvakuutustilasto 2016. 
  • Koskinen, Seppo; Lundqvist, Annamari; Ristiluoma, Noora: Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2012. 

reumaliitto.fi/tyo

 

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

25.2.2020
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on alkanut valmistella kuntoutukseen liittyvää lains
14.1.2020
Vuoden vaihtuessa uuteen on hyvä hetki pysähtyä, ja suunnata katse hetkek
28.11.2019
Sairaanhoitajille suunnattu reumakoulutus toteutetaan ensi vuonna Reumaliiton ja Tam
27.9.2019
Rinteen hallitus budjetoi ensimmäisessä budjettiriihessään r