Reumaförbundet i Finland


♦ Reumaförbundet arbetar för att bekämpa reumatiska och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och för att förbättra levnadsbetingelserna för dem som har insjuknat i dessa sjukdomar

♦ bevakar rättigheter, stöder medlemsföreningars arbete och förstärker de insjuknades sociala nätverk

♦ är en folkhälso-, handikapp-, motions- och patientorganisation

♦ samarbetar bland annat med myndigheter, nationella och internationella organisationer

♦ ger råd och vägledning och skolar frivilliga till stödpersoner, kamrathandledare för motion och ledare för ungdomsgrupper

♦ utger tidningen Reuma